Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації: монографія