Соціологічне визначення категорії наркотизму та пов№язаних з нею понять