Соціологія і психологія: Навч. посіб. / За ред. Ю.Ф.Пачковського