Социология: В 3 т. Т.2: Социальная структура и стратификация.

Книга чи стаття [uk:field:field_bookarticle:library:label]

Книга [uk:field:field_bookarticle:#allowed_values:0]

Автор [uk:field:field_authorl:library:label]

Добреньков В.И., Кравченко А.И.

Місто [uk:field:field_town:library:label]

Москва

Видавець [uk:field:field_publisher:library:label]

ИНФРА-М

Код [uk:field:field_code:library:label]

3667 ксп

Сторінки [uk:field:field_pages:library:label]

536

Рік [uk:field:field_year:library:label]

2000

Копії [uk:field:field_copies:library:label]

1

Мова [uk:field:field_language:library:label]

Російська [uk:field:field_language:#allowed_values:1]

Джерело [uk:field:field_source:library:label]

факультет соціології

Ключові слова [uk:field:field_tags:library:label]