Внесок В.А.Роменця в історію психології: синтез почуттів і раціо