Загальна педагогіка та історія педагогіки: Підручник.