Західна філософія Нового часу. ХУІІ-ХУІІІ ст.:Підручник. - 2-ге вид, стереотип.