Зв'язки з громадськістю: наукові основи, методика, практика: підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Соціологія"

Книга чи стаття

Книга

Автор

Королько В.Г.

Місто

Київ

Видавець

Києво-Могилянська академія

Код

1664616

Сторінки

831

Рік

2009

Копії

1

Мова

Українська

Джерело

Факультет соціології