Зв'язки з громадськістю: наукові основи, методика, практика: підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Соціологія"

Book or article

Book

Автор(и)

Королько В.Г.

Місто

Київ

Видавець

Києво-Могилянська академія

Code

1664616

Сторінки

831

Рік

2009

Копії

1

Мова

Українська

Source

Факультет соціології