Бібліотека


Показано 551 - 600 з 13920
Kutsenko O., Gorbachyk A. Welfare State in Uncertainty: between dissatisfied social expectations and strong attitudes.- Ankara: The Third ISA Conference of the Council of National Associations, 2013. - с.
Бодалев А.А. Столин В.В. Аванесов В.С. Общая психодиагностика.- СПб: Изд-во «Речь», 2000. - 440 с.
Митина О.В. Математические методы в психологии. Практикум.- М: Аспект Пресс, 2008. - 238 с.
Пірен М. Лідерство: сутність та реалізація в українському сусупільстві: навч. посібник / М.І.Пірен.- К.: Університет "Україна", 2012. - 232 с.
Яковенко Ю. Соціологія в сучасній Україні: чи є поступ уперед?.- : Психологія і суспільство, 2012. - 4 126-139 с.
Тартаковская И. Н. Гендерная социология.- М: ООО «Вариант» при участии ООО «Невский Простор», 2005. - 368 с.
Гук О.Ф. Аналіз поняття «культура поведінки» в гуманітарних науках.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 173-178 с.
Гринько В.О. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи у сучасну епоху.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 166-173 с.
Щербина Л.Ф. Філософська, наукова та духовно-релігійна орієнтація психотерапевтів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 156-165 с.
Шетеля Н.І. Зв’язок параметрів міжособистісних стосунків з соціально-психологічним кліматом у педагогічному колективі коледжу мистецтв.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 147-155 с.
Радчук В.М. Організаційно-методичні засади емпіричного дослідження психологічної готовності до шлюбно-сімейних взаємин.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 140-146 с.
Пащенко С.Ю. Психолого-педагогічні особливості творчої діяльності викладача ВНЗ.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 134-139 с.
Льошенко О.А. Особливості формування поняття “емоційний інтелект”.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 128-134 с.
Лисевич М.С. Теоретико-методологічні засади дослідження дезадаптивної поведінки подружніх пар.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 120-127 с.
Клапішевська С.А. Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми задоволеності шлюбом.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 114-120 с.
Виноградов О.Г. Роль академічного середовища у самооцінці особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 107-114 с.
Набруско І. Соціокультурні особливості споживчої поведінки як категорії соціологічного аналізу.- : Психологія і суспільство, 2012. - 3 95-100 с.
Горбачик О.А. Стандарт метаданих для файлів в інтернет як альтернатива організації комп'ютерних архівів соціальних даних.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 97-106 с.
Петренко-Лисак А.О. Методологічне обґрунтування навчальної дисципліни «соціологія Інтернет комунікацій» в процесі підготовки студентів-соціологів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 89-96 с.
Ковтуненко Е.С. Методологічні та методичні проблеми порівняльних міжнаціональних соціологічних досліджень.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 84-89 с.
Боровський О.О. Ідеологічні маркери політичної ідентифікації українських громадян.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 78-83 с.
Жуков В.І. Практики «path dependency» у трудових відносинах сучасної України як прояв ціннісних орієнтації пострадянського суспільства.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 70-78 с.
Нахабич Н.С. Взаємозв'язок суб'єктивного благополуччя та довіри: порівняльний аналіз європейських країн.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 59-70 с.
Лапіна В.В. Особливості концептуального відображення взаємообумовленості процесів «надлишкового споживання» та маніпулятивного впливу реклами в соціологічних теоріях глобальної модернізації та глобальної залежності.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 51-58 с.
Сисолятіна А.В. Концептуальне обґрунтування методолого-операціональної специфіки теорії раціонального вибору.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 44-51 с.
Дерев’янко В.В. Пізнавальні стратегії соціологічного дослідження взаємообумовленості гендерної ідентичності і діяльнісного потенціалу людини.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 36-43 с.
Недзельський А.О. Проблема соціального порядку крізь призму рутинізації соціальних практик.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 28-36 с.
Соболевська М.О. Порядок із парадокса: неофункціоналістська інтерпретація соціального порядку у системній теорії Н.Лумана.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 19-27 с.
Чепак В.В. Евристичний потенціал соціогуманітарних наук щодо вивчення освіти.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 11-19 с.
Горбачик А.П. Порівняльний метод у вивченні нових соціальних явищ: можливості та проблеми.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 6-11 с.
Іщенко В. (ред) Протести, перемоги і репресії в Україні: результати моніторингу 2012 р..- К: Центр дослідження суспільства, 2013. - 88 с.
Докторов Б. З. От соломенных опросов к постгэллаповским опросным методам..- М: Радуга, 2013. - 72 с.
Адамьянц Т.З. Социальные коммуникации: Учебное пособие для вузов.- М: Дрофа, 2009. - 204 с.
Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: Навчальний посібник.- К: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2010. - 258 с.
Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития.- М: Новое издательство, 2011. - 464 с.
Зарядов И.С. Введение в статистический пакет R: типы переменных, структуры данных, чтение и запись информации, графика.- М: изд-во Российского университета дружбы народов, 2010. - 207 с.
Зарядов И.С. Статистический пакет R: теория вероятностей и математическая статистика.- М: изд-во Российского университета дружбы народов, 2010. - 141 с.
Гнатюк В. Вступ до R на прикладах.- Харків: ХНЕУ, 2010. - 107 с.
Скідін О.Л., Гавриленко І.М. Соціологія освіти.- Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2005. - 296 с.
Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства .- М: Физматлит, 2010. - 228 с.
Иглтон Терри Почему Маркс был прав.- М: Карьера Пресс, 2012. - 304 с.
Рашковська В.І. Давньоруський іконопис в екологічній освіті особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 220-227 с.
Медведєва В.О. Культурологічна освіта: тенденції та особливості в поглядах зарубіжних дослідників..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 212-220 с.
Маріуц І.О. Етапи реформування вищої освіти Румунії..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 206-212 с.
Кузьменко Н.М. Ілля Шраг про рідну мову як засіб формування особистості українського громадянина.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 200-206 с.
Волинець Ю.О. Формування дослідницьких умінь у студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 193-200 с.
Бекирова А.Р. Воспитание гражданской культуры младших школьников во внеурочной деятельности.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 189-193 с.
Автомонов П.П. Стратегічний принцип гуманізації вищої освіти і тактика його реалізації.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 184-189 с.
Щербина Л.Ф. Апробація програми розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 174-183 с.
Шишова О. М. Психолого-педагогічні засоби розвитку соціальної компетентності дошкільників.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 168-174 с.

Сторінки