Бібліотека


Показано 651 - 700 з 13920
Наумова М.Ю. Нові медіа та традиційні ЗМІ: моделі співіснування.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 86-92 с.
Яворська Є.Ф. Криза західної культури як занепад просвітницької місії європейської інтелігенції.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 80-86 с.
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Концепт “соціальні трансформації” та його значення для досліджень соціальних змін в українському суспільстві.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 75-80 с.
Бутковська Н.Ю. Поняття “етнічність” в соціологічному дискурсі.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 69-75 с.
Сірий Є.В. Програмний аспект формування дослідження підприємництва як чинника структурних трансформацій в сучасному українському соціумі.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 63-69 с.
Савельєв Ю. Б. Застосування принципу колективних прав як механізм соціального включення.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 55-63 с.
Рахманов О.А. Проблема формування верстви власників крупного капіталу в соціологічних концепціях капіталізму.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 47-55 с.
Ковтуненко Е.С. Транзитивні зміни: вектори трансформаційного процесу в сучасній Україні..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 41-47 с.
Корж К.М. Концептуалізація соціального контролю як технологічного засобу стримування соціальних відхилень соціологічних теоріях кінця ХІХ - початку ХХ століття..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 32-41 с.
Судаков В.І. Консенсусна інтеграція як визначальний онтологічний чинник регулятивних можливостей правових норм.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 28-32 с.
Соболевська М.О. Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 21-28 с.
Чернова К.О. Глобалізація як вимір сучасності: соціокультурний аспект.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 16-20 с.
Судакова В. М. Конвенціональні практики в умовах глобалізаційних впливів як теоретична проблема..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 13-15 с.
Цимбал Т. В. Глобальність як горизонт класичного соціологічного теоретизування.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 6-12 с.
Вимоги до статей, які подаються до публікації в журналі Вимоги до статей, які подаються до публікації в журналі.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 95 с.
Червінська Т. Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 94 с.
Лейн Д. Міхаель Мак Фол. Просунення демократії за кордоном: чому ми повинні і як ми можемо.- Кембридж, Велика Британія: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 92-93 с.
Удріс Н. Принцип 80/20 у проектуванні змісту соціальної комунікації в контексті управління взаємодіями.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 88-91 с.
Городецька С. Соціально-економічна ситуація життєдіяльності учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 85-88 с.
Мусиєздов А. Соціологічне обгрунтування практики конструювання бренду міста.- Харків: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 76-84 с.
Марченко А. Ставлення студентів до студентського самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 70-75 с.
Сокурянська Л. Соціокультурні фактори конструювання і трансформації громадянської ідентичності сучасного студентства.- Харків: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 65-70 с.
Жуков В. Тенденції і протиріччя інституціоналізації діяльності суб'єктів трудових відносин у сучасній Україні.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 53-65 с.
Майструк І. Принцип конструктивізму в соціологічному пізнанні: епістемологічні особливості застосування.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 50-52 с.
Сусак В. Регіоналізм в контексті множинної модерності сьогочасного українського суспільства (постановка проблеми).- Львів: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 46-49 с.
Бутковська Н. Етнічність: множинність інтерпретацій.- Житомир: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 42-46 с.
Савельєв Ю. Суперечності концепції соціального виключення і включення: вплив соціально-політичного дискурсу на соціологічні теорії.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 33-41 с.
Даниленко О. Від функціональної теорії конфлікту – до проблеми лінгвістичного конструювання соціальних конфліктів.- Харків: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 27-33 с.
Ніколаєнко Л. Еволюція переходу від соціолінгвістики до соціології мови: соціально-групова структура суспільства в дзеркалі соціальної структури мови.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 16-26 с.
Соболевська М. Специфіка дисциплінарного статусу соціології як гуманітарної науки.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 10-15 с.
Штомпка П. Десять тез про статус соціології в нерівному світі.- Краків, Польща: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 8-9 с.
Куценко О. Як посилити наукову якість досліджень і практичну значимість соціології?.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 5-7 с.
Каменська Т.Г. Життя наповнене оптимізмом і творчістю (До 60-річчя від Дня народження Валентини Подшивалкіної).- : Психологія і суспільство, 2012. - 1 6-9 с.
Соболевська О. Соціологічний вимір осмислення самостійної роботи студентів.- : Психологія і суспільство, 2011. - 4 88-93 с.
Литвин А. Соціологічна рефлексія еволюції та функцій грошей.- : Психологія і суспільство, 2011. - 4 82-87 с.
Шульга М.О. (ред) Геополітичні орієнтації населення і безпека України. За даними соціологів..- К: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2009. - 80 с.
Шульга Н.А. Дрейф на обочину. Двадцать лет общественных измерений в Украине.- К: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2011. - 448 с.
Шульга М.О. (ред), Зоткін А.О., Злобіна О.Г., Резнік О.С., Бойко Н.Л., Паращевін М.А. Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів.- К: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2010. - 104 с.
Ворона В. (ред), Шульга М. (ред) Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг.- К: Інститут соціології НАН України, 2010. - 636 с.
Власов Константин, Казаков Вадим Total Commander: работа с файлами и архивами.- СПб: БХВ-Перебург, 2009. - 752 с.
Татьянченко Н. Ф. Організація професійно-мовленнєвого спілкування як психолого-педагогічна проблема.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 226-232 с.
Слабковська А. І. Періодизація входження дитини в прийомну родину (на прикладі усиновлення дітей іноземцями).- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 217-225 с.
Пожидаєва О. В. Зміст навчальних програм фахових дисциплін у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 209-216 с.
Куковська Т.С. Основні форми і методи професійної підготовки в юридичних навчальних закладах США.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 205-209 с.
Кузьменко Н. М. І. П. Львов про самостійну роботу студентів із книгою.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 198-205 с.
Ісаєва C. Д. Шляхи забезпечення ефективної комунікації між вчителем та учнями за Томасом Гордоном.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 193-198 с.
Жиленко М. В. Врахування рівня продуктивності суб'єктів професійної діяльності в організації навчального процесу.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 187-193 с.
Гук О. Ф. Гуманізація освітнього процесу у вищому навчальному закладі.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 179-187 с.
Автомонов П. П. Реалізація принципу особистісного підходу в системі формування пізнавального інтересу учнів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 174-179 с.
Юрчинська Г.К. Професійні особливості когнітивного стилю та aункціонального стану вчителя.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 166-173 с.

Сторінки