Бібліотека


Показано 701 - 750 з 13920
Федорець А.В. Зв'язок самоставлення та індивідуально-психологічних особливостей особистості спортсмена з його cпортивною майстерністю.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 159-166 с.
Терлецька Л.Г. Процес самопізнання, його структура і роль у становленні особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 152-158 с.
Невідома Я.Г. Комунікативна компетентність як засіб соціальної aдаптації студентів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 145-151 с.
Кириленко Т.С., Мирончак К.В. Особливості переживання страху смерті в різних життєвих ситуаціях: когнітивні, емоційні та поведінкові аспекти.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 135-145 с.
Лапіна В.В. Пізнавальний потенціал соціально-психологічного підходу до дослідження сучаних рекламних практик.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 127-135 с.
Льошенко О.А. Проблема розвитку емоційної компетентності.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 119-126 с.
Грибок О.П. Психологічні особливості конфліктної поведінки студентів вищих навчальних закладів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 112-119 с.
Глушко Л.О. Чинники формування впевненості у собі в школярів підліткового віку.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 103-112 с.
Виноградов О.Г. Іпсативна валідність профілів «Великої п’ятірки» .- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 96-103 с.
Фурашев В.Н., Ландэ Д.В., Брайчевский С.М. Моделирование информационно-электоральных процессов.- К: НИЦПИ АпрН Украины, 2007. - 182 с.
Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам.- М: Наука, 1986. - 497 с.
Петренко-Лисак А.О. Методологічні основи і особливості викладання навчальної дисципліни "Cоціологія простору".- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 88-95 с.
Чернова К.О., Савчук О.В., Нахабіч М.А. Трансформація системи цінностей освіти в сучасному українському суспільстві.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 78-88 с.
Супруненко О.С. Конструкт соціального смислу в соціологічному дискурсі.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 71-78 с.
Світлов О.Р. До питання розробки соціологічної класифікації мігрантів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 64-71 с.
Саратова Ю.М. Університет як організаційний актор в умовах глобалізованого ринку.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 57-64 с.
Недзельський А.О. Рутинізація крізь призму соціологічних концепцій радикального постмодернізму.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 48-57 с.
Сірий Є.В. Інституціональні засади дослідження трансформаційних процесів в аспекті ринково-підприємницького сегменту сучасного українського суспільства.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 39-48 с.
Мороз Є.О. Трансформація сімейного виховання як детермінанти накопичення та формування культурного капіталу в контексті сучасних суспільних процесів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 32-39 с.
Ковтуненко Е.С. Демократія як результат соціальної трансформації: методологічні та концептуальні проблеми вимірювання.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 26-31 с.
Судакова В.М Інституціональний розвиток вищої освіти в Україні: дилема елітарності та масовості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 20-25 с.
Набруско І.Ю. Комунікативний потенціал реклами в процесі споживання.- K: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 14-20 с.
Судаков В.І. Соціокультурна детермінація соціологічного пізнання: до питання про гносеологічну специфіку категорій «культура» та «субкультура».- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 6-13 с.
Татарко А.Н. Социальный капитал как объект психологического исследования: Монография.- М.: МАКС Пресс, 2011. - 176 с.
Бабенко С.С., Ненько О.Є., Пенькова Н. Ю. Викладання, засноване на дослідженні: європейсткй вимір удосконалення університетської освіти з соціології.- К: , 2010. - 1-2 105-109 с.
Шелухін В.А. Суспільство у просторі трансформацій, культура у просторі суперечностей: відкриті питання Деніела Бела.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 103-105 с.
Гринчук А.В. Социология безопасности: состояние и перспективы развития.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 101-102 с.
Кожекіна Л.Ю. Особливості трактування поняття "соціалізація" у соціально-гуманітарних науках.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 98-101 с.
Рощин Д.Г. Категорія "смисл життя особистості" в системі суміжних понять гуманітарних наук.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 94-98 с.
Камінська Л.Ф. Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 91-93 с.
Туленков М.В. Соціологія управління як галузь наукового знання: концептуальний аналіз.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 87-90 с.
Обухова Н.О. Структура символічного простору в образі великого міста (на прикладі м. Донецьк).- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 84-87 с.
Ненько О.Є. Гумористичний дискурс як смислове поле конструювання політичної ідентичності.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 76-84 с.
Набруско І. Ю. Cпоживання і реклама у сучасному світі: проблеми інституціоналізації.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 72-75 с.
Головин Н.А., Сибирев В.А. Трансляция стилежизненного содержания социальной коммуникации: материалы к верификации теории коммуникации Лумана.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 65-72 с.
Кулешов К.М. Соціальне структурування у повсякденних взаємодіях: практики класифікації (есе).- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 63-65 с.
Решетняк О. М. Виробництво та відтворення релігійних структур на пострадянському просторі: приклад православних розколів в Україні, Болгарії та Молдові.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 57-63 с.
Непийвода Т.В. Соціальна дистанція між віковими групами в українському суспільстві.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 53-57 с.
Спориш Ю.О. Особливості дозвіллєвих практик середніх класів великого міста в Україні.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 46-53 с.
Хутка С. В. Залежність соціальної адаптованості особистості від її стратифікаційної позиції за умов радикальних суспільних перетворень: діахронічний аналіз.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 40-46 с.
Волович В.И. Оценочные критерии качества социологической информации.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 34-39 с.
Бабенко С.С. Соціальні нерівності у міжнародному вимірі соціології: дебати та результати досліджень.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 30-33 с.
Головаха Е.И. Сравнительные социологические исследования в познании современных социальных феноменов.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 26-30 с.
Genov N. Controversial Trends in Eastern Europe. New Social Constellations And New Conceptual Maps.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 17-25 с.
Куценко О.Д. К исследованию закономерностей постсоциалистических трансформаций в восточной Европе.- Київ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 1-2 10-17 с.
Гурко Т. А., Орлова Н.А. Развитие личности подростков в различных типах семей.- : СОЦИС, 2011. - 10 99-107 с.
Убайдуллаева Р.А. Общество и семья в Узбекистане.- : СОЦИС, 2010. - 10 88-98 с.
Благоевич М. Возрождение православия в Сербии: действительность или миф?.- : СОЦИС, 2010. - 10 81-87 с.
Андреева Л. А., Элбакян Е.С. Отношение к духовенству сословий и социальных групп российской империи (начало ХХ в.).- : СОЦИС, 2011. - 10 69-80 с.
Солнышков А.Ю. Алгоритм социометрической диагностики для формальных групп значительной численности.- : СОЦИС, 2010. - 10 56-68 с.

Сторінки