Бібліотека


Показано 101 - 150 з 13941
Дукач Юлія та ін. Моніторинг і оцінювання: Заради чого? Яким чином? З яким результатом?.- Київ: , 2018. - с.
Савельєв Ю. Б. Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств (дисертація).- Київ: , 2018. - 393 с.
Мельников А. С. Генеза та розвиток екзистенціальної соціології як новітньої парадигми соціологічного теоретизування (автореферат).- Київ: , 2019. - 36 с.
Куценко О. Д. (ред.) Проблеми розвитку соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в соціологічному розумінні суспільства (матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю).- Київ: , 2014. - с.
Куценко О. Д. (ред.) Регіони України: що нас роз'єднує та що об'єднує? Погляди соціологів (матеріали круглого столу).- Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 4014. - 43 с.
Gorbacyk A. Kutsenko O. (ed.) VIII International Conference of students, postgraduate students and young scientists "Sociology and Contemporary Social Changes" (November 12-13, 2015).- Kyiv: Логос, 2015. - 71 с.
Куценко О. Д. (ред.) Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание.- Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2004. - 418 с.
(reader) Key Issues in Social and Cultural Anthropology.- : , 2009. - с.
(reader) Visual Anthropology.- : , 2010. - с.
(reader) Цінності та суспільство: тексти для семінару.- : , 2017. - с.
(reader) Contemporary Social Theory.- : , 2010. - с.
(reader) Academic Writing for Graduate Students.- : CEU, 2009. - с.
Садовський В. Дацюк А. та ін. Як визначити пріоритети державної безпекової політики.- Київ: Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2016. - 47 с.
Гнидюк Н. Павлюк С. Стратегічний план діяльності міністерства: як забезпечити послідовність та передбачуваність дій органів виконавчої влади (Policy Paper).- Київ: Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2016. - 34 с.
(брошура) Мороз С. Права людини жінок, які живуть з ВІЛ в Україні: результати дослідження на базі спільноти крізь призму CEDAW.- ООН: CEDAW, 2017. - 29 с.
(звіт) Нікого не залишити осторонь: аналіз вразливості жінок та чоловіків в контексті децентралізації на територіях України, що постраждали від конфлікту..- ООН: CEDAW, 2017. - 70 с.
(брошура) Нікого не залишити осторонь: права жінок з інвалідністю. Ґендерний аудит доступності в місті Краматорськ Донецької області: стислий виклад результатів.- ООН: CEDAW, 2017. - 11 с.
Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (брошура) Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.- ООН: CEDAW, 2017. - 15 с.
(брошура) Ромські жінки: вразливість до дискримінації.- : , . - 4 с.
(брошура) Чому ґендерна рівність важлива для України?.- Київ: Національний демократичний інститут, 2015. - 2 с.
Шліпченко С. Тищенко І. (не)Задоволення публічними просторами. Урбаністичні студії III.- Київ: Всесвіт, 2017. - 342 с.
Бетлій О. Диса К. Мартинюк О. (упор.) Живучи в модерному місті: Київ кінця XIX - середини XX століть.- Київ: Дух і Літера, 2016. - 328 с.
Кравчук А. Грибанов А. (укладачі) Право на пошуки щастя.- Київ: Центр "Наш світ", 2017. - 95 с.
Кравчук А. Традиційна орієнтація: міфи та факти щодо ЛГБТ.- Київ: Центр "Наш світ", 2016. - 73 с.
Денисенко Л. (упор.) ПРОти НАСильства: збірка.- Київ: BAITE, 2016. - 322 с.
Талавер С. (ред.) Урбан Феминизм №1.- : , 2015. - 50 с.
Малес. Л. Бабенко С. та ін Гендерний аудит: результати в рамках проекту "Гендерний мейнстриминг у вищих навчальних закладах України".- Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. - 4 с.
Гжибек А. Ярманова Г. (ред.) Жінки в добу змін, 1989-2009: Польша, Чеська республіка, Словаччина, Східна Німеччина та Україна.- Київ: Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2012. - 128 с.
Суслова О. Рахімкулова Е. Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.- Київ: Заповіт, 2006. - 189 с.
Скорик М. Луценко Є. та ін. Альтернативна доповідь по виконанню Україною Конвенції Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (VIII періодична доповідь).- Київ: Київський інститут гендерних досліджень, 2017. - 60 с.
(брошура) Рекомендації організацій громадянського суспільства з Альтернативної доповіді по виконанню Україною Конвенції Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW).- Київ: Київський інститут гендерних досліджень, 2017. - 9 с.
Науменко С. Карасийчук Т. и др. Украинское ЛГБТ-движение, 25.- Киев: ВОО "Гей-альянс Украина", 2015. - 160 с.
Еванс К. Червона Роза: графічна біографія Рози Люксембурґ.- Київ: Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні, Арт-Книга, 2017. - 220 с.
Міщенко К. (ред.) Яковенко К. (упор.) Гендерні дослідження, проект "Донбаські студії".- Київ: Фонд ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа культурних ініціатив; Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля, 2015. - 232 с.
Стрельник О. Турбота як робота: материнство у фокусі соціології.- Київ: Критика, 2017. - 288 с.
Калинець І. Гумницька Н. (ред.) Діти мігрантів про себе: сповіді, думки, судження, біль.- Львів: Артос, 2009. - 180 с.
Василик М. "Украинская Греция": причины, проблемы, перспективы (по результатам опроса трудовых мигрантов).- Киев: Агенство "Украина", 2010. - 192 с.
Василик М. Українці Арґентини: історія та сучасність.- Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2009. - 312 с.
Марков І. (ред.) Українська трудова міграція в контексті змін сучасного світу.- Львів: Манускрипт, 2005. - 188 с.
Грабовський С. Україна не Африка? "Білі негри" в пошуках самих себе.- Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2012. - 217 с.
Малиновська О. А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування: Аналітична доповідь.- Київ: Національний інститут стратегічних досліджень , 2012. - 56 с.
Ідзьо В. Українська діаспора в Росії.- Львів: БаК, 2002. - 304 с.
Ровенчак О. А. Володько В. В. Міжнародна міґрація: теорія та практика.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 412 с.
Kaczmarczyk P. Tyrowicz J. Bezrobocie org.pl.- Warsawa: , 2007. - 15 с.
(no) Think Before You Pack! Реалії міграції.- : , . - 20 с.
Soleterre Путівний українського мігранта в Італії.- : , . - с.
Програма Portugal Acolhe Жити і працювати в Португалії6 довідник іммігранта.- Lisboa: IDICT, 2002. - 55 с.
Pawlak M. Bieniecki M. Laboratoria integracji.- Gliwice: ZW CHEPRESS-SITPChem, 2009. - 60 с.
Кассіна Л. Мойолі М. (ред.) Права жінок-імігранток.- Мілан: Comune di Milano, 2008. - 26 с.
Веґнер Е. Міцкєвіч П. та ін. Довідник громадян України в Польші.- Варшава: Фонд "Наш вибір", 2016. - 191 с.

Сторінки