Бібліотека


Показано 1001 - 1050 з 13920
VII Международный конгресс клинических психологов 'Биология, эмоции и сознание'.- : Психологический журнал, 2009. - 4 с.
Профилактика курения среди школьников (8 класс).- : Психологія і суспільство, 2007. - 4 с.
Соціологія професії як покликання: Володимир Миколайович Шубкін.- : Психологический журнал, 2008. - 10 с.
Інструментальна психодидактика: технологія проектування та еспертиза модульно-розвивального підручника.- : , 2005. - 2 с.
Політичні пріоритети розвитку Близького Сходу в контексті глобальних процесів.- : Психологический журнал, 2009. - 5 с.
Структура і динаміка кримінально-психологічного компонента сексуального насильства: міждисциплінарний підхід.- : Психологія і суспільство, 2007. - 1 с.
Проблема осознания в культурно-исторической теории Л.С.Выготского в контексте исследования рефлексии.- : Психологический журнал, 2009. - 4 с.
Проблеми політичної психології в сучасній Україні.- : Психологія і суспільство, 2006. - 2 с.
Из истории становления комплексной науки о человеке (учение А.А.Ухтомского о биосоциальной природе человека).- : , . - 4 с.
Модифікація життєвого рівня в Україні та мотиваційні чинники для його підвищення в умовах глобалізації.- : , 2009. - 3 с.
Функція держави у системі міжнародних відносин щодо проблем національної безпеки.- : Психологический журнал, 2009. - 5 с.
Бакалаврські та магістерські програми із соціології (досвід Німеччини у контексті Болонського процесу).- : , 2008. - 10 с.
Академія вшанувала пам'ять свого президента.- : Психологія і суспільство, 2005. - 2 с.
Научные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Б.Г.Ананьева.- : Психологический журнал, 2008. - 5 с.
Інглінги: скіфські королі Європи?.- : Психологический журнал, 2009. - 5 с.
Интерсубъектно-диалогическая концепция чувств и эмоций. Новая методика исслндования 'поле чувств'.- : Психологія і суспільство, 2009. - 5 с.
Особенности добрачных отношений супругов как фактор стабильности семьи.- : Психологический журнал, 2009. - 4 с.
Доброчинність як соціальне явище: теоретичний аспект аналізу.- : Психологический журнал, 2009. - 3 с.
До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України.- : Психологический журнал, 2009. - 5 с.
Особливості уявлень студентів про жінок-політиків.- : Психологія і суспільство, 2007. - 4 с.
Торможение возврата внимания. Часть 2. Механизмы: от сетчаточной маскировки до стратегической регуляции.- : , . - с.
Математичні операції із суб'єктивними часовими інтервалами як метод дослідження функціонування часового механізму індивіда.- : , . - с.
Краткая форма личностного опросника Айзенка (ЛОА-К) и ее использование для оценки риска употребления психоаналитических веществ.- : , . - с.
К проблеме полипарадигмальности психологических объяснений (или о роли редукционизма и пристрастиях в методологии психологии).- : , . - с.
Особенности психоэмоционального статуса женщин при физиологической и осложненной беременности и программа их психологического сопровождения.- : , . - с.
Категоризация слов как способ изучения межсистемных отношений.- : Психологический журнал, 2007. - 4 с.
Етносоціологічна школа Володимира Євтуха: академічний проект структурування наукової галузі.- : , . - 2 с.
Соціальні реалії в політологічній тематиці.- : Політичний менеджмент, 2007. - 5 с.
О современном этапе развития социлогии.- : Психологический журнал, 2006. - 1 с.
Математическое моделирование уверенности при принятии решения в сенсорных задачах.- : Психологический журнал, 2008. - 5 с.
Моральный и профессиональный кодекс психодраматиста (ФЕПТО).- : Психодрама и современная психотерапия, 2005. - 4 с.
Психология жизненного пути.- : Психологический журнал, 2007. - 6 с.
Гуманизация учебного процесса.- : Практична психологія та соціальна робота, 2008. - 8 с.
Развитие творческой позии старших дошкольников в игре с противоречиями.- : Психологический журнал, 2007. - 2 с.
Соотношение звуков нот с базовыми эмоциями.- : Психологический журнал, 2006. - 1 с.
Модификация опросников К.Двек в контексте изучения академических достижений студентов.- : Психологический журнал, 2007. - 4 с.
Положення про Тренінговий комітет УАП (проект).- : Психоаналіз, 2003. - 3 с.
Континуальність традиції: базові перспективи аналізу стратифікаційних порядків.- : Психологический журнал, 2008. - 2 с.
Озброєна демократія, або Демократизована зброя.- : Політичний менеджмент, 2008. - 2 с.
Модификация методики исследования базисных убеждений личности Р.Янофф-Бульман.- : Психологический журнал, 2008. - 5 с.
Психологическая зрелость: единая или множественная характеристика.- : Психологический журнал, 2006. - 4 с.
Проблема энергетического потенциала человека в научной школе Б.Г.Ананьева.- : Психологический журнал, 2007. - 6 с.
Комплекс психологических методов исследования профессиональной адаптации молодого учителя.- : Практична психологія та соціальна робота, 2009. - 3 с.
Особенности адаптации развивающейся личности в условиях ученической группы.- : Психологический журнал, 2007. - 2 с.
Куда идет развитие мировой социологии.- : Психологический журнал, 2006. - 1 с.
Адаптация опросника временной перспективы личности Ф.Зимбардо.- : Психологический журнал, 2007. - 4 с.
Монодрама. От психодрамы к индивидуальной терапии.- : Психодрама и современная психотерапия, 2003. - 3 с.
Проблемне поле екзистенціальної соціології.- : Психологический журнал, 2008. - 2 с.
Етнополітичні протести та повстання в контексті західної етнополітичної конфліктології.- : , 2009. - 3 с.
Профессиональный стресс в процессе организационных изменений.- : Психологический журнал, 2006. - 1 с.

Сторінки