Бібліотека


Показано 151 - 200 з 13941
Мікульська А. (ред.) Жити і працювати в Польщі - інформаційний пакет для іноземців - громадян третіх країн.- Варшава: Гельсінський фонд з прав людини, 20091. - 114 с.
Тегелер Ф. Черкез О. Процессы украинской трудовой миграции в России: социальный и гендерный аспекты.- Одесса: ТОВ "Елтон", 2011. - 152 с.
Лазбеник С. (ред.) Зарубіжні українці: довідник.- Київ: Україна, 1991. - 234 с.
Чехович С. Б. Міграційне право України.- Київ: Школа, 2003. - 362 с.
Городецький О. Довідник українського іммігранта в Італії. Частина 1..- Рим - Тернопіль: Християнське товарситво українців в Італії, 2007. - 160 с.
Чепурко Г. Ринок праці в Україні: проблеми зайнятості в період становлення ринкової економіки.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2004. - 274 с.
Iglicka K. Migration and Labour Markets in Poland and Ukraine.- Warsaw: Institute of Public Affairs, 2003. - 123 с.
Lutz H. (ed.) Migration and Domestic Work: A European Perspective on a Global Theme.- Farnham: Ashgate, 2009. - 212 с.
Bakker I. Silvey R. (ed.) Beyond States and Markets: The Challenges of Social Reproduction.- London: Routledge, 2008. - 224 с.
Вакуленко С. М. Соціологія сім'ї: навчально-методичний посібник.- Харків: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2003. - 159 с.
Квале С. Исследовательское интервью.- Москва: Смысл, 2003. - 301 с.
Кислова О. Н. Использование SPSS в социологии.- Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2004. - 81 с.
Мещеркина Е. Фкус-Хайнритц В. Биографический метод: история, методология, практика.- Москва: Институт социологии РАН, 1994. - 148 с.
Sztompka P. Socjologia wizualna: Fotografia jako metoda badawcza.- Warszhawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2006. - 150 с.
Фрідман Т. Л. Світ плаский! Глобалізований світ у XXI столітті.- Київ: Акта, 2008. - 676 с.
Зонтаґ С. Про фотографію.- Київ: Основи, 2002. - 189 с.
Ружмон Д. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до європейців.- Львів: Центр гуманітарних досліджень, 1998. - 280 с.
Арендт Г. Становище людини.- Львів: Центр гуманітарних досліджень, 1999. - 255 с.
Рікер П. Сам як інший.- Київ: Дух і Літера, 2002. - 458 с.
Токвіль А. Давній порядок і Революція.- Київ: Юніверс, 2000. - 224 с.
Патнам Р. Д. Творення демократії: традиції громадської активності в сучасній Італії.- Київ: Основи, 2001. - 302 с.
Сміт Е. Д. Культурні основи націй: ієрархія, заповіт і республіка.- Київ: Темпора, 2009. - 312 с.
Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму.- Київ: "Критика", 2001. - 272 с.
Бодрийар Ж. Америка.- СПб: "Владимир Даль", 2000. - 208 с.
Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности.- Москва: АСТ, 2004. - 635 с.
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек.- Москва: АСТ: Ермак, 2005. - 588 с.
Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика.- Москва: Астрель, 2006. - 1176 с.
Robertson U. The Illustrated History of the Housewife .- : Sutton Publishing Limited, 1999. - 208 с.
Watkins G. (bell hooks) Ain't I a Woman?: black women and feminism.- Boston MA: South End Press, 1981. - 220 с.
Оуклі Е. Мітчел Дж. (ред.) Хто боїться фемінізму?.- Львів: Ахілл, 2005. - 340 с.
Альчук А. (ред.) Женщина и визуальные знаки.- Москва: Идея-Пресс, 2000. - 280 с.
Трохим І. Федькович Г. Чумало М. Подолання насильства в сім'ї: український та міжнародний досвід.- Львів: Видавництво національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 112 с.
Жеребкина И. Страсть. Женское тело и женская сексуальность в России.- СПб: Алетейя, 2001. - 336 с.
Пето А. (сост.) Женская устная история: гендерные исследования.- Бишкек: Фонд "Сорос-Кыргызстан", 2004. - 304 с.
Міжнародна організація з міграції. Громадські ініціативи з протидії торгівлі людьми, проституції та сексуальній експлуатації.- Львів: Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 2009. - 47 с.
Лазар І. Сучасний стан ґендерних досліджень.- Київ-Львів: ПАРАПАН, 2007. - 200 с.
Павличко С. Фемінізм.- Київ: Основи, 2002. - 322 с.
Романова Н. Гусак Н. Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми: методичні рекомендації.- Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 160 с.
Friedan B. The Feminine Mystique.- New York: Penguin Books, 1979. - 368 с.
Киммел М. Гендерное общество.- Москва: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2006. - 464 с.
Елштайн Дж. Б. Громадський чоловік, приватна жінка: жінки у соціальній і політичній думці.- Київ: Видавничий дім "Альернативи", 2002. - 344 с.
Головаха Є. І. Стегній О. Г. Сучасне та майбутнє в глобальних і локальних проекціях. Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам'яті Н.В. Паніної.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 187 с.
Serhiychuk V. Ukrainian Crimea.- Vishorod: PP SERHIYCHUK M. I., 2014. - 300 с.
Serhiychuk V. Genocide-Holodomor 1932–1933 of Ukrainians.- Vyshhorod: PP SERHIYCHUK M. I., 2018. - 178 с.
Мазурик О. В. Білоног Ю. С. Національні стандарти соціального аудиту.- Донецьк: ЦСА, 2011. - 396 с.
Баум Ґ. Врятуйте фундаментальні права! Громадянська свобода проти божевілля безпеки (полемічні нотатки).- Київ: Центр вільної преси, 2016. - 190 с.
Лілієнталь Ф. Розслідування.- Київ: Центр вільної преси, 2016. - 135 с.
Панина Н. В. Головаха Е. И. Общественное мнение и массовые опросы.- Киев: Институт социологии НАН Украины, 2012. - 96 с.
Филлипс С. Д. Инвалидность и мобильное гражданство в постсоветской Украине.- Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. - 320 с.
Арендт Х. Джерела тоталітаризму.- Київ: Дух і Літера, 2002. - 539 с.

Сторінки