Бібліотека


Показано 401 - 450 з 13941
Таранова К. Соціокультурні мільо в класовій структурі українського суспільства.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 41-49 с.
Олейнікова О. Стратегії життєвого шляху і трудова міграція: українці в Італії та Польщі.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 34-41 с.
Демків О. Соціальний капітал та ренто орієнтовані соціальні мережі в умовах державного монополізму.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 28-34 с.
Миронович Д., Решетняк О., Сальникова С. Релігійний капітал і релігійна участь в країнах нової східної Європи.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 16-27 с.
Е. Головаха Социология между художественным вымыслом и научным знанием.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 5-9 с.
Козак Л.В. Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності педагогічної теорії.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, . - 205-209 с.
Жиленко М.В. Тенденції розвитку методології навчальної двяльності студентів класинчих університетів.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 199-205 с.
Гук О.Ф. Теоретичні умови формування естетичної культури .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 193-199 с.
Гладченко М.М. Збалансована система показників як складник процесу стратегічного менеджменту закладів країн євпропейського союзу (Австрія,Німеччина).- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 187-193 с.
Чаплінська Ю. С. Вплив життєвих цінностей особистості на формування образу батьківської сім*ї.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 179-187 с.
Фадєєва І.О. Особливості реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 175-179 с.
Спіцина Л.В. Соціально-психологічні ресурси організаційної культури внз в забезпеченні якості іищої освіти .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 167-175 с.
Радчук В.М. Теоретичний аналіз наукових підходів до розуміння та тлумачення психологічної готовності до шлюбно-сімейних стосунків.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 160-167 с.
Періус Н.В. Розвиток окмпонентів соціально-психологічної компетентності в студентів педагогічного коледжу.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, . - 18 153-160 с.
Кириленко Т.С. Самоаналіз емоційних переживань як вияв емоційності особистості.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 146-153 с.
Жорнова О.І. Звичаєвість соціального життя як науковий конструкт соціальної психології (на прикладі дискурсу культуротворчості) .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 138-146 с.
Жорнова О.І. Звичаєвість соціального життя як науковий конструкт соціальної психології (на прикладі дискурсу культуротворчості) .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 138-146 с.
Емішянц О.Б. Психологічні особливості самоактуалізації особистості взалежності від типу сім*ї : повної/неповної .- : , 2013. - 18 131-138 с.
Денисенко В.А. Базові підходи у ігровому моделюванні процесу взіємодії при управлінні спільним ресурсом .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 126-131 с.
Виноградов О.Г. Номенклатура сигнатур емоційного реагування на ситуації публічного виступу .- : , 2013. - 18 119-126 с.
Бурдукало М.М. Автономізвція особистості як новоутворення юнацького віку.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 112-119 с.
Сидоров М.В.-С., Соколовська Є.В. Використання індексів з композитними для визначення соціального статусу громадян України.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 103-112 с.
Ковтуненко Е.С. Теоретико-методологічні та концептуальні засади соціологічного дослідження соціальних змін.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 95-103 с.
Артеменко С.Б. Аксіологічні характеристики процесу культурної репродукції в концепції комунікативної раціонільності Ю.Габермаса.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 90-95 с.
Рощин Д. Г. "Смисложиттєва диспозиція особистості" розуміння смислу життя на підставі поструктуралістської соціології .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 83-90 с.
Хомерікі О.А. Світовий освітній простір : соціологічний аналіз структурної архітектоніки .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 78-83 с.
Кузьменко Т.М. Сутнісні характеристики та класифікація соціальних груп:референтна група:види та функції .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 64-78 с.
Сірий Є.В. «Ціннісні»мапа України в системі аксіологічних досліджень .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 53-64 с.
Суровцева І.Ю. стратегії рестрекціонізму в сучасних трудових практиках .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 49-53 с.
Кліменкова А. культурні коди як чинники формуваня цінностей у сфері споживання .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 42-49 с.
Цимбал Т.В. Науково-методичні аспекти типологої сучасних теорій глобалізації.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 35-42 с.
Барматова С.П. Інформаційно-комунікативний простір політики : обгрунтування основих структурних характеристик.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 27-35 с.
Горбачик А.П. Методологічні особливості порівняльних емпіричних досліджень в соціології .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 6-19 с.
Хоменко-Семенова Л. О. Педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній дільності .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 252 с.
Разуменко Т.О. Учнівстке самоврядування в системі управління закладом шкільної оствіти : концептуальний та методичний аспект.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 246-252 с.
Нечипоренко К.П. Розвиток інтелектуально-творчих умінь у початкових школах України з 1958 по 1911 рік.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 240-246 с.
Лебедєва А. В. Використання інформаційних джерел у формуванні комунікативної компетенції студентів.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 233-240 с.
Лаврухіна Т. В. Комунікативна компетентність як складова професійної діяльності авіаціних диспетчерів.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 227-233 с.
Кошечко Н.В. Історичний аспект становлення та розвитку педагогічної освіти у Київському Імператорському Університеті Св. Володимира.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 219-227 с.
Капран С.Б. Підготовка майбутніх організаторів діловодства до самоосвітньої діяльності при вивченні української мови-пріорітетна складова їхньої професійної підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 211-219 с.
Жиленко М.В. Тенденції розвитку методології навчальної діяльності студентів класичних університетів .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 205-211 с.
Гладченко М.М. Аналіз основих підходів до стратегічного менеджменту вищої освіти країн європейського союзу.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 199-205 с.
Шевченко С.І. Захворювання шкіри:психосоматичний аспект.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 191-199 с.
Суруджій М. П. Дослідження сприймання та розпізнавання облич в етнічному аспекті .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, . - 19 183-191 с.
Остапенко І.В. Концептуальні основи дослідження особливсотей формування рефлексивної компетентності управлінців.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 168-176 с.
Соснюк О.П. Особливості сприймання підлітками різних типів соціальної реклами .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 176-183 с.
Марініна В.М. Стректура стил. професійної дяльності лікаря-терапевта.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 161-168 с.
Крилова-Грек Ю.М. Психологічні засади партнерів поведінки у конфліктних ситуаціях .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 155-161 с.
Ковальчук З.Я. Функціонально-рольові та статусні характеристики учасників педагогічної взаємолії як детермінанти формування механізмів міжособистісних стосунків.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 147-155 с.
Клименко І.В. Цінностей у підлітковому віці.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 141-147 с.

Сторінки