Бібліотека


Показано 501 - 550 з 14007
Разуменко Т.О. Учнівстке самоврядування в системі управління закладом шкільної оствіти : концептуальний та методичний аспект.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 246-252 с.
Нечипоренко К.П. Розвиток інтелектуально-творчих умінь у початкових школах України з 1958 по 1911 рік.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 240-246 с.
Лебедєва А. В. Використання інформаційних джерел у формуванні комунікативної компетенції студентів.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 233-240 с.
Лаврухіна Т. В. Комунікативна компетентність як складова професійної діяльності авіаціних диспетчерів.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 227-233 с.
Кошечко Н.В. Історичний аспект становлення та розвитку педагогічної освіти у Київському Імператорському Університеті Св. Володимира.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 219-227 с.
Капран С.Б. Підготовка майбутніх організаторів діловодства до самоосвітньої діяльності при вивченні української мови-пріорітетна складова їхньої професійної підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 211-219 с.
Жиленко М.В. Тенденції розвитку методології навчальної діяльності студентів класичних університетів .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 205-211 с.
Гладченко М.М. Аналіз основих підходів до стратегічного менеджменту вищої освіти країн європейського союзу.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 199-205 с.
Шевченко С.І. Захворювання шкіри:психосоматичний аспект.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 191-199 с.
Суруджій М. П. Дослідження сприймання та розпізнавання облич в етнічному аспекті .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, . - 19 183-191 с.
Остапенко І.В. Концептуальні основи дослідження особливсотей формування рефлексивної компетентності управлінців.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 168-176 с.
Соснюк О.П. Особливості сприймання підлітками різних типів соціальної реклами .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 176-183 с.
Марініна В.М. Стректура стил. професійної дяльності лікаря-терапевта.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 161-168 с.
Крилова-Грек Ю.М. Психологічні засади партнерів поведінки у конфліктних ситуаціях .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 155-161 с.
Ковальчук З.Я. Функціонально-рольові та статусні характеристики учасників педагогічної взаємолії як детермінанти формування механізмів міжособистісних стосунків.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 147-155 с.
Клименко І.В. Цінностей у підлітковому віці.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 141-147 с.
Жорнова О.І. Поняття культуротворчості як перетин наукової вартини світу й звичаєвості соціального життя .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 134-141 с.
Гриник М.В. Особливості розуміння міжособистісних стосунків старшокласниками (на прикладі аналізу літературних творів).- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 124-134 с.
Вовк М. В. Особливості переживання фрустраційних ситуацій юнацького віку.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 118-124 с.
Виноградов О.Г. Надійність S – R запитальника емоційного реагування .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 111-118 с.
Андрушко Я.С. Професійна ідентичність особистості як психологічний феномен.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 104-111 с.
Марченко А.М. Методичні аспекти залучення навчальних посібників і підручників з історії у дослідницьку та викладацьку діяльність.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 96-104 с.
Городецька С. Л. Громадянський діалог: витоки,структура та проблематика досліджень.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 91-96 с.
Іванкова-Стецюк О.Б. Актуалізація здобутків класичної соціології у вивченні структурно організаційних форм релігійного життя .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 84-91 с.
Лапіна В.В. Проблема ідентифіквції крнцептуальних засад ідеологіїІконсьюмеризму в сучасній теоретичній соціології.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 77-84 с.
Ковтуненко Е.С Концептуалізіція поняття конфліктної взіємодії і руслі і теорії соціального конфлікту.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 71-77 с.
Сірий Є.В. Соціальна відповідальність бізнесу у палітрі концептуальних інтерпритацій .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 59-71 с.
Сірий Є.В. Соціальна відповідальність бізнесу у палітрі концептуальних інтерпритацій .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 59-71 с.
Золотнюк О.П. Феномен любові у соціологічному дискурсі.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 55-59 с.
Ковтун О. С. Методологічні засади формування корпоративної культури господарської організації.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 50-55 с.
Нуждін С.Є. Соціологічні тадиції в дослідженні електоральної поведінки. Огляд основних моделей електоральної поведінки.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 42-50 с.
Олевич М.І. Ідейно-теоретичні основи концепцій легітимного порядоку Макса Вебера та соціальної справедливості Джона Ролза.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 34-42 с.
Мороз Є.О. До проблеми соціологічноїконцепптуалізації"Культурного капіталу» серед суміжних за змістом термінологічних аналізів.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 27-34 с.
Бойко Н.Л. Ризики та парадокси цифрової технологізації соціального контролю.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 20-27 с.
Чепак В.В. Неоінституціональні тренди в дослідженнях освіти.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 13-20 с.
Соболевська М.О. Дискурсні особливості сучасного соціологічного теоретизування.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 6-13 с.
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Зміст 11 випуску журналу "Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки".- : , 2010. - 11 1-4 с.
Марушкевич А.А. Самовдосконалення особистості в поглядах Івана Огієнка.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 189-196 с.
Лещенко М.П. Діагностики якості діяльності викладача вищого навчального закладу в контексті освітнього менеджменту.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 197-209 с.
Кузьменко Н.М. Соціально–педагогічні передумови створення університетської освіти на чернігівщині (друга половина хvііі– початок хіх ст.).- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 220-226 с.
Коваленко А.Б.,Пушкар В.В. Стандарти психологічної освіти: процедура встановлення та реалії застосування.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 177-188 с.
Кишенко О.Я. Посткласична освіта як складова розвитку демократичного суспільства.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 118-125 с.
Кишенко Г.І.,Нахабіч М.А. Динаміка адаптації студентів молодших курсів до навчання в умовах приєднання вищої освіти України до європейського освітнього простору (за результатами соціологічного дослідження).- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 156-163 с.
Горбачик А.П. Особливості менеджменту вищої освіти в сучасних умовах.- : , 2010. - 11 5-19 с.
Вдовиченко М.О. Дослідження процесу трансформації функціонального статусу освіти та соціалізаційних практик в соціології постмодерну.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 140-149 с.
Ващенко І.В.,Салкова Д.В. Компетентність сучасного педагога в понятійно- категоріальному дискурсі.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 227-236 с.
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Трансформація менеджменту (педагогічного менеджменту) за умов адаптації соціального інституту вищої освіти України до європейського контексту.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 91-112 с.
Кондов К.В. Соціальний контроль як умова ефективного функціонування інституту освіти.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 149-155 с.
Щиголь І.B. Менеджмент та управління в бізнесових та освітянських установах.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 77-91 с.
Черняк Д.С. Проблема вдосконалення викладання соцільно-гуманітарних наук та соціології у вищих навчальних закладах України.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 170-177 с.

Сторінки