Бібліотека


Показано 7851 - 7900 з 8298
Бабієва А. Політичне насилля: теоретичний аспект.- : Політичний менеджмент, 2005. - 5 с.
Бабінський Г. Національні й етнічні меншини в Польщі у світлі перепису населення 2002 року.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2005. - 1 с.
Бабенко Н.Б. Інтеграція родинних традицій, свят і обрядів у форми культурогенної життєдіяльності сучасної сім'ї.- : Український соціум, 2005. - 1 с.
Бабенко С. Взаимосвязь склонности к модификациям тела с копинг-стратегиями.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2007. - 6 с.
Бабенко С.С., Ненько О.Є., Пенькова Н.Ю. Автобіографія: соціологічне уявлення.- : Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2010. - 6 с.
Бабкіна О. Україна - Білорусь: несхожа схожість.- : Політичний менеджмент, 2004. - 5 с.
Багмет М., Ляпіна Л. Міжкультурна взаємодія громадських об'єднань етноспільнот України.- : Політичний менеджмент, 2004. - 2 с.
Багмет М., Сорока С. Комсомол та неформальні об'єднання України в період 'перебудови'.- : Політичний менеджмент, 2006. - 5 с.
Багмет М., Шклярський Ю. Миколаївська модель управління соціальним захистом населення.- : Соціальна психологія, 2003. - 1 с.
Бадалова М.В., Кондрашихина О.А. Психологічні особливості засуджених-рецидивістів.- : Практична психологія та соціальна робота, 2008. - 4 с.
Атанов Г.О. Знання як засіб навчання: Навч. посібник.- Київ: Кондор, 2008. - 236 с.
Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ.- М: Мир, 1982. - 488 с.
Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) / Укр.тов-во сприяння соц.інноваціям.- Київ: Вид.ПАРАПАН, 2002. - 352 с.
Ахтямов А.М. Математика для социологов и экономистов: Учеб. пособие. .- М: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 464 с.
Баб Психокорекційна робота з дітьми та підлітками, що зазнали насильства..- Львів: ВНТЛ, 1999. - 48 с.
Дети сироты: анализ жизненных практик в условиях интернатного учреждения. Опыт включенного наблюдения.- : , . - 3 с.
Психологічні чинники розвитку мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огієнка.- : Практична психологія та соціальна робота, 2010. - 7 с.
Астахова В.І. Ще раз про громадянську відповідальність учителя.- : Український соціум, 2005. - 1 с.
Афонін Е., Донченко О., Антоненко В. Психокультура України: 'помаранчевий перехід'.- : Соціальна психологія, 2006. - 4 с.
Афонін Е., Мартинов А. Історична місія сучасного авторитаризму.- : Політичний менеджмент, 2006. - 6 с.
Афонін Е., Мартинов А. Рівень самооцінка та соціального інтелекту як фактор міжособистісних стосунків.- : Соціальна психологія, 2007. - 1 с.
Афонін Е., Радченко О. Ресурсний потенціал єврейської общини (1850-1870 роки).- : Політичний менеджмент, 2007. - 5 с.
Ахмеров Р. Соціологія сфер суспільного життя.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2007. - 6 с.
Бабак І. З нагоди 70-ліття Валерія Євгеновича Хмелька.- : Психологія і суспільство, 2009. - 3 с.
Бабак О.В. Диференціація доходів: основні підходи до вивчення в соціології.- : Український соціум, 2003. - 1 с.
Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів магістратури.- : Кондор, 2008. - 272 с.
Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник..- Київ: Либідь, 2006. - 424 с.
Субкультура футбольних хуліганів: особливості прояву та соціологічного вивчення на пострадянському просторі.- : Український соціум, 2005. - 2 с.
Толерирование неопределенности какспособ экологического управления.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2010. - 3 с.
Підготовка соціальних працівників і соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведніки молоді.- : Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 2003. - 4 с.
Арсеєнко А. Научные воззрения Дж.Г.Мида в курсе истории и теории социологии.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2011. - 11 с.
Арсеєнко А. Социальное неравенство, демократия и развитие.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2010. - 2 с.
Арушанян М., Кандуба Т. Дослідження різної природи незаконних трансакцій в Україні.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2010. - 1 с.
Аршава І., Ф., Носенко Е.Л. Автономность как предмет научного познания.- : Практична психологія та соціальна робота, 2008. - 9 с.
Асаддулина Ф.Г, Малюгин Д.В. Реализуемость личностных ценностей в условиях жизненного кризиса.- : Психологический журнал, 2008. - 1 с.
Соціальна психологія: Навч.-метод. комплекс / Н.М.Ануфрієва, Т.М.Зелинська, О.Л.Туриніна.- : , 2006. - 200 с.
Етапи розвитку соціологічної думки / Пер.з фр. Г.Філіпчука.- Київ: Юніверс, 2004. - 688 с.
Психологія конфлікту. Навчальний посібник.- Київ: Інститут післядипломної освіти КНУ, 2005. - 101 с.
Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М., Єрмакова Н.О. Соціальна психологія: Навч.-метод.посібник.- Київ: Каравела, 2009. - 216 с.
Арістотель Політика / Пер.з давньогр.та пердм. О.Кислюка.- Київ: Вид-во Соломії Павличко 'Основи', 2003. - 239 с.
Арон Р. Мир і війна між націями: Пер. з фр..- Київ: МП 'Юніверс', 2000. - 688 с.
Вплив результатів президентських виборів 2004 і 2010 років на емоційне самопочуття прихильників різних політичних сил.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2010. - 1 с.
Професійна та коммунікативна компетентність сучасної ділової людини.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2004. - 2 с.
Сучасні інформаційні технології: проблеми й тенденції розвитку.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2006. - 6 с.
Становлення політичної свідомості молоді в умовах суспільної нестабільності.- : Вісник. Соціологія. Психологія, Педагогіка., 2006. - 5 с.
Стан тривожності хворих на параноїдну шизофренію (патопсихологічне дослідження).- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1998. - 6 с.
Внутрішній конфлікт і амбівалентність особистості в умовах суспільної кризи.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1997. - 3 с.
Над чим працюють соціологи України (за результататами контент-аналізу матеріалів 'Харківських соціологічних читань').- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2006. - 1 с.
Антонюк О. Функції держави в епоху трансформації суспільства.- : Політичний менеджмент, 2004. - 4 с.
Антонюк Р.І. Система цінностей у суспільстві як фундаментальний рівень соціальної регуляції.- : Соціальна педагогіка: теорія і практика, 2004. - 1 с.

Сторінки