Бібліотека


Показано 7901 - 7950 з 8298
Ануфрієва Н.М. Комунікативна компетентність особистості.- : Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2002. - 12 с.
Ануфрієва О. Тенденції взаємодії засобів масової інформації з молодіжною аудиторією.- : Соціальна психологія, 2005. - 6 с.
Ануфрієва О.В. Технології впливу засобів масової інформації на ціннісні орієнтації молоді.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2004. - 20 с.
Ануфрієва Р.А. Особливості життєдіяльності осіб похилого віку.- : Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2001. - 11 с.
Аныкина А.В., Ребеко Т.А. Сформированность профессиональной идентичности и послевузовская профессиональная адаптация психологов.- : Психологический журнал, 2009. - 2 с.
О взаимовлиянии и взаимодействии социальной среды и интеллекта в процессе развития личности: модель Диккенса-Флинна.- : , . - с.
Історія соціальної філософії: ( Західноєвропейський контекст ): Підручник для студ.вищ.навч.закл..- : Тандем, 2000. - 416 с.
Андрєєва Т.І., Красовський К.С. Куріння та діти: що може зробити школа.- Київ: , 2003. - 52 с.
Антонов А.В. Сприймання та розуміння тексту.- Київ: Знання, 1977. - с.
Антонова-Турченко О.Г. Від конфлікту до взаєморозуміння.- Київ: , 1992. - 36 с.
Соціально-психологічні аспекти ефективності політичної реклами в мас-медіа.- : Соціальна психологія, 2007. - 1 с.
Зовнішні чинники президентської виборчої кампанії 2004 року.- : Політичний менеджмент, 2005. - 3 с.
Готуємо фахівців для соціальної роботи.- : Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 2003. - 2 с.
Громадянська освіта як засіб формування політичної культури молоді.- : Політичний менеджмент, 2007. - 1 с.
Влияние синтексической организации языковых средств на эффективность актуализации умственных действий.- : , . - 2 с.
Техніки тілесно-орієнтованої терапії у корекції емоційних станів.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2007. - 3 с.
10 років життєдіяльності соціально-гуманітарного факультету НПУ ім. М.П.Драгоманова.- : Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 2002. - 1 с.
Анікін В. Державна етнополітика та формування громадянського суспільства.- : Політичний менеджмент, 2004. - 5 с.
Андрійчук О. Євроскепса як невід'ємна складова Європейської Унії.- : Політичний менеджмент, 2005. - 3 с.
Андросюк В. Психологічні передумови раціонального навчання.- : Психологія і суспільство, 2004. - 3 с.
Андрусів В. Суспільна ідея та соціо-комунікація в добу української незалежності.- : Політичний менеджмент, 2006. - 6 с.
Андрух А. Соціально-психологічні проблеми медичного страхування.- : Соціальна психологія, 2004. - 1 с.
Андрущенко В., Табачек І. Формування особистості вчителя в сучасних умовах.- : Політичний менеджмент, 2005. - 1 с.
Андрущенко В.П. Філософія соціальної роботи в Україні на рубежі століть.- : Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 2002. - 1 с.
Андрущенко Г.І. Характеристики економічної активності населення Львівської області.- : Український соціум, 2007. - 12 с.
Андрущенко Г.І. Стан та умови розвитку людського капіталу в Україні.- : Український соціум, 2010. - 1 с.
Аникина В.Г. Партійна система Болгарії в контексті сучасних європейських тенденцій.- : Психологический журнал, 2009. - 4 с.
Андрєєва Т.І. Куріння та здоров'я майбутніх дітей.- Київ: , 2003. - 60 с.
Андрєєва Т.І. Як допомогти підліткам звільнитися від куріння..- Київ: , 2003. - 64 с.
Андрєєва Т.І. Якщо батьки курять....- Київ: , 2003. - 60 с.
Андреенков В.Г., Толстова Ю.Н. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях.- Москва: Наука, 1987. - 253 с.
Соціальна складова сучасної екологічної політики: екологічно відповідальний бізнес.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2004. - 1 с.
Дослідження цінностей: методичні підходи М.Рокича і Ш.Шварца.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2003. - 15 с.
Типології цінностей: методичні підходи М.Рокича й Ш.Шварца.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2003. - 18 с.
Алпатова П.С., Зуб Т.С. Людина з обмеженими фізичними можливостями в міському середовищі.- : Український соціум, 2006. - 1 с.
Амджадін Л. Акторы и ресурсы социально-экологической модернизации.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2007. - 8 с.
Амджадін Л., Саєнко Ю., Ходорівська Н. Організаційна взаємодія як предметна сфера соціології управління.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2006. - 1 с.
Андреева И.Н. Інтеграційна складова міграційної політики.- : Практична психологія та соціальна робота, 2010. - 4 с.
Андрейчин С.Р. Информационній терроризм в Украине.- : Практична психологія та соціальна робота, 2009. - 6 с.
Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів.- Київ: Радянська школа, 1974. - 120 с.
Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації політичної влади в умовах кризи.- : Політичний менеджмент, 2009. - 2 с.
Студентське життя в Києві та Мюнхені: спільне та специфічне (за результатами соціологічного дослідження).- : Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2002. - 12 с.
Маскулінність/фемінність як чинник особистісної самоідентифікації у юнацькому віці.- : Український соціум, 2005. - 2 с.
До питання визначення показників демократизаційних процесів у вищій школі України.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2003. - 16 с.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка: минуле, сьогодення, майбутнє.- : Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2001. - 10 с.
Київському національному університету 170 років: досягнення, демократичні реформування, імідж (очима соціолога).- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2005. - 22 с.
Дослідження проблематики соціальних здібностей у творчості європейських мислителей епохи Відродження та Нового часу.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2007. - 9 с.
Мотиваційні аспекти громадянської свідомості та самиосвідомості особистості у підлітковому віці.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1998. - 5 с.
Соціально-професійні орієнтації студентства Київського університету імені Тараса Шевченка (результати соціологічного дослідження).- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1999. - 7 с.

Сторінки