Науково-методична комісія

Науково-методичний центр організації навчального процесу КНУ імені Тараса Шевченка

Склад науково-методичної комісії 

Голова НМК – Червінська Тетяна Григорівна – доцент кафедри теорії та історії соціології, канд. соц. наук, доцент;

Члени НМК:

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІОЛОГІЇ

У 1991 р. було засновано факультет соціології та психології. У квітні 2007 р. відбулася реструктуризація факультету соціології та психології, внаслідок якої факультет соціології отримав самостійний статус. У вересні 2011 р. на факультетi соціології був створений навчально-методичний кабiнет з фаховою бiблiотекою, що укомплектована різноманітними джерелами українською та iноземними мовами.

Науково-методичний кабінет факультету соціології є структурним підрозділом факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який забезпечує навчально-виховний та науковий процес на факультеті соціології літературою та необхідною інформацією.

Науково-методичний кабінет має відповідне матеріально-технічне забезпечення, а саме необхідне приміщення (к.504), меблі, обладнання для організації презентацій, інформаційні ресурси, та інші необхідні для функціонування НМК засоби. У к.504 працює читальний зал, де викладачі, студенти та науковці мають змогу працювати з навчальною та науковою літературою.

Метою науково-методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення навчального процесу на факультеті соціології, сприяння викладанню спецкурсів викладачами факультету з фахових дисциплін, для стимулювання розвитку і вдосконалення змісту наукової і навчально-освітньої діяльності, а також для проведення наукових зустрічей і досліджень.

Інформаційними ресурсами науково-методичного кабінету користуються студенти, аспіранти, докторанти, викладачі як факультету соціології та і інших факультетів університету.

Бібліотека комплектується українськими та закордонними виданнями. У своєму фонді вона має монографії, підручники, навчальні посібники авторів, які викладають відповідні спецкурси на факультеті соціології.

В науково-методичному кабінеті факультету соціології створено паперову базу авторефератів та текстів дисертацій, захищених  у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.30.

В приміщенні (к.504) науково-методичного кабінету факультет проводить наукові конференції, науково-методичні семінари, зустрічі з відомими науковцями, засідання студентських ініціатив, захисти дисертацій поданих до спеціалізованої вченої ради Д.26.001.30.

З метою інформування студентів, аспірантів, докторантів, викладачів з новинками літератури створений та постійно оновлюється стенд нових надходжень до бібліотеки факультету.