Методологічний семінар для студентства PhD-програми 1 року навчання | 16 листопада 11.00

У четвер 16 листопада об 11.00 на факультеті відбудеться методологічний семінар, в межах якого будуть розглядатися проєкти та теми дисертаційних досліджень студентства 1 року PhD-програми.

Лінк на зустріч:
https://knu-ua.zoom.us/j/88009012207

Важливі нормативні документи:

Презентація з роз'ясненнями порядку затвердження теми дисертаційного дослідження:
https://sociology.knu.ua/sites/default/files/newsfiles/zatverdzhennya-te...

Порядок присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text

Роз'яснення МОН щодо постанови №44:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifi...

Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)":
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

Постанова КМУ від 19 травня 2023 р. № 502 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів":
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502-2023-%D0%BF#n2