Наказ ректора про проведення зимової сесії у 2023-2024 н.р.

1. Внести зміни до наказу «Про особливості проведення навчальних занять у 2023/2024 навчальному  році  (денна  форма  навчання)»  (за  №  609-32  від  23.08.2023  р.)  і  викласти  п.4  цього наказу в наступній редакції:

4. Встановити, що:

-  у  потоках  (на  курсах)  денної форми  здобуття  освіти  за  освітніми  рівнями бакалавра  і  магістра, для яких під час першого семестру 2023/2024  навчального року розкладами  було  передбачене  проведення  навчальних занять за  змішаною формою,  здобувачі  освіти  складають  семестрові  іспити  очно,  в  навчальних корпусах університету;

-  у  потоках  (на  курсах)  денної форми  здобуття  освіти  за  освітніми  рівнями бакалавра  і  магістра, для  яких під час першого семестру 2023/2024  навчального року  розкладами  було  передбачене  проведення  навчальних  занять  виключно  з використанням  інформаційно-комунікаційних  технологій,  здобувачі  освіти складають  семестрові  іспити  з  використанням  інформаційно-комунікаційних технологій;

-  всі  заходи  оцінювання  підсумкової  атестації  (складання  кваліфікаційних іспитів і захист кваліфікаційних робіт) за денною формою навчання здійснюються очно, в навчальних корпусах університету.»

2.  Встановити,  що  здобувачам  освіти  за  їх  мотивованою  заявою  про  неможливість прибуття  на  екзаменаційну  сесію  до  м.Києва,  за  підтримки  керівника  факультету/інституту, може  бути  встановлений  наказом  ректора  (проректора  з  науково-педагогічної  роботи) індивідуальний  графік складання  академічної заборгованості -  з  відтермінуванням складання іспитів до терміну проведення наступної екзаменаційної сесії на тому ж курсі включно.