Оголошено прийом студентів на 1 курс бакалаврату

Сайт для абітурієнтів факультету соціології КНУ:
https://www.vstup2020.info/

Відбіркова комісія факультету соціології

Адреса: ст. М. «Виставковий центр», просп. Глушкова, 4-Д, корпус факультетів кібернетики і соціології, кімн.13, тел. +38 (044) 481-45-85

Прийом заяв від абітурієнтів для участі у конкурсному відборі для вступу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вступників на ОС "бакалавр" 2020 року:
з 9:00 год. 13 серпня до 18:00 год. 22 серпня

Години роботи комісії: 

Пн.-Пт: 9.00 – 17.00

16, 22, 31 серпня з 9.00 до 18.00

15 серпня, 05 вересня з 9.00 до 14.00

Повна інформація про вступну кампанію 2020 року знаходиться на сторінці http://vstup.univ.kiev.ua/pages/61

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв від абітурієнтів для участі у конкурсному відборі

13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів.

22 серпня 2020 року о 18.00

Терміни проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних іспитів.

17 серпня – 22 серпня

2020 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

27 серпня 2020 року до 12.00

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за кошти державного бюджету.

31 серпня 2020 року до 18.00

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

5 вересня 2020 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

До 15 вересня 2020 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

До 15 вересня 2020 року

Перелік освітніх спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на освітній ступінь бакалавра

 

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцен­зований обсяг

Норма­тивний термін нав­чання

Факультет / інститут

05 Соціальні та поведінкові науки

054 Соціологія

Соціологія

50

4 роки

Факультет соціології

Соціальні технології

30

4 роки

Факультет соціології

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

20 (контракт)

4 роки

Факультет соціології

Ліцензований обсяг 100, максимальний обсяг державного замовлення у 2019 році – 74.
47 - "Соціологія", 27 - "Соціальні технології".

Тематичні блоки бакалаврської освітньої програми "Соціологія":
• Прикладні соціологічні дослідження
• Соціологія урбанізації та глобалізації
• Соціологія менеджменту та маркетингу
• Соціальна аналітика
• Соціальні комунікації

Тематичні блоки бакалаврської освітньої програми "Соціальні технології":
• Соціальні технології економ сфери: менеджмент та маркетинг
• Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях

Тематичні блоки бакалаврської освітньої програми "Соціологічне забезпечення управлінських процесів":

• Управління соціально-економічним розвитком
• Управління територіальними спільнотами

 

Секретаріат приймальної комісії: 

Адреса: Проспект Глушкова 4е (корпус механіко-математичного факультету) кабінети 4 – 6. тел +38 (044) 521-35-61

 

Оголошується набір у магістратуру на спеціальність – 054 "соціологія"

освітня програма "Соціологія"
освітня програма "Соціальні технології"
освітня програма "Гендерні студії" 

Ліцензований обсяг:

за освітньою програмою "Соціологія" – 28 осіб
за освітньою програмою "Соціальні технології" – 25 осіб
за освітньою програмою "Гендерні студії" – 10 осіб

Описи освітніх програм:

"Соціологія"
"Соціальні технології"
"Гендерні студії"

Обсяг держзамовлення у 2019 р.: 39 осіб

Термін навчання:  2 роки.

Відбіркова комісія факультету соціології  знаходиться за адресою:
просп. Глушкова, 4-Д, корпус факультетів комп'ютерних наук та кібернетики і соціології, кімн.13 (їхати до ст. М. «Виставковий центр»)
тел. +38 (044) 481-45-85

Прийом документів здійснюється з 5 серпня до 22 серпня 2020 року

Години роботи комісії: 
з понеділка до п'ятниці – з 9:00 до 17:00 ,
22 серпня – з 9.00 до 14.00

06 вересня – з 9.00 до 18.00

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів.

5 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів.

22 серпня 2020 року о 18.00

Терміни проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних іспитів.

17 серпня – 26 серпня

2020 року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

До 1 серпня 2020 року

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за кошти державного бюджету.

6 вересня 2020 року о 18.00

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

11 вересня 2020 року

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») вступні випробування проводяться у формі:

· єдиного вступного іспиту з іноземної мови*;

· фахового вступного випробування (іспит з фаху), що проводить Університет;

· додаткового вступного випробування.

* вступне випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Зарахування на навчання за ОС «магістр» спеціальність «Соціологія» здійснюється на конкурсній основі за загальним конкурсом.

Спеціальність підготовки фахівців здійснюється за ОС «магістр» 054 Соціологія (денна форма навчання, 2 роки).

Є спеціальна англомовна магістерська програма для іноземних студентів.

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 054 Соціологія

 

Блоки за вибором магістерської освітньої програми "Соціологія":

• Сучасна соціологічна теорія
• Методи емпіричних соціологічних досліджень
• Соціологія масової комунікації

Блоки за вибором магістерської освітньої програми "Соціальні технології":

• Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг
• Технології комунікацій і політичної сфери 

Повна інформація про вступну кампанію 2020 року знаходиться на сторінці http://vstup.univ.kiev.ua/pages/61

Секретаріат приймальної комісії: 

Адреса: Проспект Глушкова 4е (корпус механіко-математичного факультету) кабінети 4 – 6.
тел +38 (044) 521-35-61