Оголошується набір у магістратуру на спеціальність "соціологія" 2022

Правила вступу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022 році

Вступ до магістратури

Оголошується набір у магістратуру на спеціальність – 054 "соціологія". Ліцензований обсяг 40 (денна, з них 17 бюджетних)+15(заочна) осіб

Факультет соціології пропонує вступникам до магістратури три освітні програми:

Спеціальність

Освітня програма

Пропонований до набору ліцензований обсяг (осіб)

054 Соціологія

Соціологія 

25 (з них 17 бюджетних)

054 Соціологія

Гендерні студії / Gender Studies (програма з можливістю подвійного дипломування з Лундським Університетом, Швеція)

15  (небюджетні)

054 Соціологія

 

Прикладна соціологія (заочна)

15 (небюджетні)

 

Етапи вступної кампанії

27 червня – 18 липня (до 1800)

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності для вступників за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»)

з 10 серпня до 17 серпня

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти

01 серпня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

16 серпня – 15 вересня (до 1800)

Прийом заяв та документів від вступників, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти

16 серпня – 16 вересня

Проведення Університетом фахових вступних випробувань

не пізніше 20 вересня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

24 вересня (до 1800)

Завершення виконання вимог для зарахування

25 вересня

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Перелік вступних випробувань та їхні вагові коефіцієнти для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

Денна форма навчання

Освітня програма

Перелік вступних випробувань

(вступних іспитів)

Ваговий коефіцієнт

Соціологія

Магістерський тест навчальної компетентності

0,5

Фахове вступне випробування

0,5

Гендерні студії / Gender Studies

(програма з можливістю подвійного дипломування з Лундським Університетом, Швеція)

Магістерський тест навчальної компетентності

0,5

Фахове вступне випробування

0,5

Заочна форма навчання

Освітня програма

Перелік вступних випробувань

(вступних іспитів)

Ваговий коефіцієнт

Прикладна соціологія

Магістерський тест навчальної компетентності

0,5

Фахове вступне випробування

0,5

 

Програми фахових іспитів: