Оголошується набір у магістратуру на спеціальність "соціологія" 2021

Правила вступу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році

Оголошується набір у магістратуру на спеціальність – 054 "соціологія". Ліцензований обсяг 70 осіб

Факультет соціології пропонує вступникам до магістратури чотири освітні програми:

Спеціальність

Освітня програма

Пропонований до набору ліцензований обсяг (осіб)

054 Соціологія

Соціологія

20

054 Соціологія

Соціальні технології

20

054 Соціологія

Гендерні студії / Gender Studies (програма з можливістю подвійного дипломування з Лундським Університетом, Швеція)

10

054 Соціологія

Прикладна соціологія

15 (небюджетні)

 

Для вступу на будь-яку з програм, потрібно:

  • зареєструватися для складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови – до 18:00 3 червня 2021 року. Реєстрація відбувається дистанційно. З питань реєстрації слід звертатися до методиста деканату п. Олени Бастіної за тел. 044-521-33-55 або на електронну пошту bastinaolena@gmail.com
  • скласти Єдиний вступний іспит із іноземної мови – 30 червня 2021 року
  • подати документи до відбіркової комісії факультету соціології – з 15 по 23 липня (18:00)
  • скласти фаховий іспит із соціології – між 26 і 30 липня.

Етапи вступної кампанії

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

11 травня – 03 червня(до 18:00)

Реєстрація вступників для складання вступних іспитів, що проводить Університет5

22 червня – 25 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

30 червня

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування або фахового вступного іспиту в Університеті (для спеціальностей 081 «Право»,293 «Міжнародне право»)

02 липня

Початок   реєстрації   електронних   кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

15 липня – 23 липня(до 18:00)

Проведення Університетом фахових вступних випробувань

26 липня – 30 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 02 серпня

Завершення виконання вимог Правил прийому для зарахування. Завершення подання заяв вступниками, що отримали рекомендацію для зарахування на навчання за державним замовленням та бажають брати участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб6.

07 серпня (до 18:00)

Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі

02 серпня – 07 серпня(до 18:00)

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

12 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Правил)

до 19 серпня

Перелік вступних випробувань та їхні вагові коефіцієнти для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

Денна форма навчання

Освітня програма

Перелік вступних випробувань

(вступних іспитів)

Ваговий коефіцієнт

Соціологія

Соціальні технології

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

0,25

Фахове вступне випробування

0,75

Гендерні студії / Gender Studies

(програма з можливістю подвійного дипломування з Лундським Університетом, Швеція)

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

0,3

Фахове вступне випробування

0,7

Заочна форма навчання

Освітня програма

Перелік вступних випробувань

(вступних іспитів)

Ваговий коефіцієнт

Прикладна соціологія

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

0,25

Фахове вступне випробування

0,75

 

Програми фахових іспитів: