Прес-реліз: Ювілейна Конференція "Проблеми розвитку соціологічної теорії"

1 грудня 2023 року на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася XX Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція https://socknu.wixsite.com/issues2023 «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Суспільна динаміка, соціальна взаємодія та соціологічні дослідження в умовах війни». Понад 100 учасників конференції з України та зарубіжжя приєдналися для обговорення нових глобальних екзистенційних, безпекових, соціально-структурних, інформаційних, культурно-освітніх умов та викликів.

Конференція «Проблеми розвитку соціологічної теорії» проводиться вже вдвадцяте, проте її історія бере свій початок ще у 2000 році. Вона була започаткована Інститутом соціології Національної академії наук України та Соціологічною асоціацією України, а з 2008 року організується і забезпечується факультетом соціології КНУТШ. Кожного року конференція має свій тематичний фокус.

Цьогорічна конференція – це спроба, нехай ще первинного, але вже необхідного, осмислення нашого досвіду перебування у війні та її професійного соціологічного осмислення у різних модусах – від власного людського досвіду до суспільного його масштабу у тріаді класичної соціологічної диспозиції та взаємозв’язку суспільної динаміки, соціальної взаємодії та досвіду соціологічних досліджень в умовах війни.

До ювілею конференції була створена презентаційна брошура «Відкриваючи книгу соціології: 20 років теоретичного розвитку в єднанні ідей та візій» https://drive.google.com/file/d/1lOENS78jipUIKLo7MduSr36qUYoBtUrh/view?usp=drive_link. Реалізація ідеї її створення потребувала включення багатьох наших колег, звернення до їх пам’яті та фаховості, пошуку архівів світлин, залученні до створення контенту вельмишановних українських соціологів. Зміст брошури огортає читачів відомостями і зверненнями вагомих постатей у світі соціологічної науки з різних куточків України. Вона висвітлює і поглиблює розуміння часового відтинку з моменту заснування конференції до сьогодення.

Пленарне засідання конференції розпочалося з вітальних слів для факультету соціології та оргкомітету конференції від ректора КНУТШ Володимира Бугрова і президента Соціологічної асоціації України Віля Бакірова. Деканка факультету соціології КНУТШ Валентина Чепак у своїй вступній промові підбила своєрідні підсумки за період існування конференції і дала установчі орієнтири наукового руху вперед.

Виступ директора Інституту соціології НАН України Євгенія Головахи «Війна і зміна ціннісно-нормативної системи суспільства: світовий досвід і Україна» містив наголос на тому, що зміни у суспільній свідомості ще необов’язково свідчать про принципові зміни у суспільстві. Центральною тезою виступу є теза про те, що широкомасштабна війна принципово змінює спосіб життя і свідомість населення, що своєю чергою призводить до поширення феномену чорно-білого сприйняття дійсності, змін у ціннісно-нормативних дискурсах як засобах репрезентації соціальної реальності з точки зору її відповідності певним людським цінностям і нормам, а постійно відтворювані ціннісно-нормативні «дискурси війни і бажаного миру» поступово формують оновлену ціннісно-нормативну систему, зміст якої суттєво визначається перемогами чи поразками.

Ольга Куценко, Ейнштейн професорка-дослідниця Технічного університету Берліна (ФРН), зробила доповідь на тему «Російська війна в Україні: зіткнення цивілізацій?», де окреслила перспективи застосування цивілізаційного підходу та студій з імперіалізму до аналізу причин і наслідків війни. Ключовими тезами доповіді стали такі: цивілізаційний аналітичний підхід дає можливість краще зрозуміти природу війни Росії проти України та ідентифікувати системні якості суспільства, що обумовлюють його силу і слабкість у відповіді на екзистенційні виклики; ця війна є не тільки демонстрацією імперсько-агресивних амбіцій Росії, а є фактом зіткнення цивілізацій, що не передбачає можливості поступок; війна стала каталізатором цивілізаційного вибору України і перевіркою цього вибору на стійкість.

Знаний дослідник національних держав, націоналізму, імперій, ідеології, війни та насильства Сініша Малешевич, професор соціології з Дубліну (Ірландія), у своєму виступі “Historical Sociology And The War In Ukraine” показав, яким чином соціологічну теорію можна застосовувати до аналізу війни в Україні. Питання до професора, які звучали після його виступу, показали важливість розуміння категорії соціального порядку різних народностей, соціологічних наслідків воєн, здатності воєн посилювати демократичні тенденції, впливу фактору наявності ядерної зброї на перебіг війни, здатності усвідомлення наслідків війни стороною-агресором, на території якої бойових дій не ведеться.

Робота тематичних секцій та круглих столів пройшла під головуванням д.соц.н. Володимира Судакова – «Соціологічний аналіз війни: теорія та методи дослідження», д.соц.н. Ольги Безрукової – «Ціна війни: повсякденна реальність і життєві практики українців», д.соц.н. Олени Злобіної – «Єднання і конфлікти в часи повномасштабного вторгнення», д.соц.н. Марини Соболевської – «Війна та її віддзеркалення: культурні, освітні та медійні трансформації», д.соц.н. Ольги Куценко і д.соц.н. Людмили Сокурянської – «Вежі та межі публічної соціології під час війни» та д.соц.н. Олега Мазурика – «Моніторинг та оцінювання під час війни». Було наголошено на тому, що дослідники часто досить вільно використовують поняття «війна», не розглядаючи його парадигмальні виміри, що породжує парадоксальні визначення базових принципів розуміння самої війни. У виступах учасників було багато цікавого в аспекті розуміння детермінант і подієвих контекстів воєнних дій. Секція, присвячена єднанням і конфліктам, була настільки науково потужною, розкривала соціально-структурні, соціокультурні, соціально-психологічні аспекти війни, що навіть прозвучала пропозиція зорганізувати окрему конференцію, присвячену цій тематиці. В секції, присвяченій життєвим практикам, обговорювалися питання особистої безпеки, цифрового ринку праці, реабілітації ветеранів, енваройнментальної сівідомості. Крім того, обговорювався широкий пласт питань щодо соціальної відповідальності соціології та соціологів в умовах війни, оскільки надзвичайна ситуація війни вимагає переосмислення соціальної значущості соціології як науки та професії, засад та орієнтирів соціологічної діяльності.

Конференція стала майданчиком для обговорень і поширення результатів багатьох практичних досліджень. Збірка тез доповідей буде розміщена на сайті факультету соціології https://www.soc.univ.kiev.ua/uk/materiali-konferenciy. Переглянути відеозаписи всіх заходів конференції можна на YouTube-каналі факультету соціології КНУТШ www.youtube.com/@knusoc. За результатами конференції прийнято рішення,  що наступній XXI-й конференції бути! Висловлюємо подяку всім нашим гостям, зичимо творчої наснаги та віри у мир і нашу перемогу та сподіваємося на подальшу кооперацію і розбудову професійних зв’язків.