Роз'яснення проректора Андрія ГОЖИКА щодо проведення зимової екзаменаційної сесії 2023/2024

Оскільки на адресу ректора і проректора надходять численні запитання щодо порядку, за яким здобувачам освіти може бути відтерміновано складання іспитів зимової сесії 2023/2024 н.р., як це передбачено пунктом 2 наказу ректора № 872-32 від 13.11.2023 р., уповноважений Вам повідомити таке:

- відтермінування складання іспиту на наступний семестр (аж до періоду складання літньої сесії на відповідному курсі включно) здійснюється наказом по університету;

- проєкт наказу, із зазначенням термінів складання академічної заборгованості готує деканат  факультету/інституту на підставі підтриманого деканом/директором і погодженого проректором прохання здобувача освіти;

- прохання здобувача освіти викладається у формі заяви на ім'я ректора університету, і містить формулювання «Прошу встановити мені індивідуальний графік складання академічної заборгованості, яка виникла у результаті моєї відсутності на іспиті», із вказівкою які саме іспити здобувач освіти просить дозволити йому скласти і у який період. Заява подається не раніше факту виникнення першої заборгованості в результаті відсутності здобувача на іспиті, в ній міститься також пояснення причини відсутності на іспиті і вказується місце перебування здобувача під час іспиту (місто/регіон, країна).

Відтермінування складання академічної заборгованості на підставі вказаного наказу не здійснюється щодо іспитів на яких здобувач був присутній і отримав незадовільну оцінку та/або щодо заліків, оцінка за які здійснюється за результатами роботи здобувача під час семестру.

 

З повагою,

 

Проректор з науково-педагогічної роботи                             Андрій ГОЖИК