Що таке бібліотека і чи потрібна вона суспільству?

В сучасному суспільстві гаджети та комп’ютерні технології давно перемогли книгу, а бібліотека, тобто книгозбірня, стала архаїчним явищем, непопулярним у студентському середовищі …  Це судження втратило сенс для багатьох студентів 2 курсу спеціальності «Соціологія» після практикуму з дисципліни «Соціологія культури і дозвілля», що передбачав особисту зустріч з Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського.

Заснована 5 квітня 1918 року Указом Павла Скоропадського, національна за статусом з серпня 1988 р., вона є головним науково-інформаційним центром держави та входить до десяти найбільших бібліотек світу, вміщує, висловлюючись професійною бібліотечною мовою, 13 млн. одиниць зберігання.

Щорічно до фондів бібліотеки надходять 160-180 тис. книг, журналів, газет, у тому числі усі українські видання та дисертації. 

Завдяки міжнародному обміну тут можна отримати літературу з 1500 наукових закладів різних країн та 80 бібліотек з усього світу. Бібліотека виконує, також, роль дипозитарію документів та матеріалів ООН.

Відповідно до вимог інформаційного суспільства заклад розширює свої функції, окрім традиційних – кумулятивної (формування, накопичення, аналітико-синтетична обробка та збереження документальних ресурсів); навчальної (підвищення інформаційної культури різних категорій користувачів); виховної (виховання патріотизму на державному, регіональному та університетському рівнях – як зазначено в статуті) додаються нові види діяльності. Це – соціальна функція, спрямована на розвиток здатності людей до самоосвіти, адаптації в сучасному інформаційному суспільстві;  рекреаційна, що полягає в організації змістовного дозвілля, відновленні послаблених стресами психічних сил, оптимізації самопочуття людини.

 Центральним завданням бібліотеки є формування головної загальнодержавної  наукової колекції світової літератури та забезпечення доступу до документальної спадщини України і світу, а також - реставраційні роботи. 

Головна всеукраїнська бібліотека має статус багатопрофільного наукового центру, що підтримується державою . Тут працюють аспірантура, докторантура, Спеціалізована учена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Науковці закладу вивчають проблеми бібліотекознавства, книгознавства, біографістики, кодикології та кодикографії, книжкової культури, інформатики, соціальних комунікацій; сучасних технологій бібліотечно-бібліографічного забезпечення науки та управлінських структур тощо. Для науковців та студентів щорічно випускається в світ біля 20 назв наукових, бібліографічних та методичних видань. 

Таку титанічну діяльність забезпечують 900 співробітників, згуртованих у 50 підрозділів бібліотеки. Серед них: науково-дослідні інститути архівознавства, бібліотекознавства, бібліографічних досліджень, інформаційних технологій, книгознавства рукопису. У складі науковців – два академіки НАН та член-кореспондент НАН України.

Не можна не згадати, що у штатному розписі усіх наукових бібліотек обласного та республіканського рівня передбачено посади соціологів. З 60-х рр.. видається щорічна збірка за результатами соціологічних досліджень читачів та книги.

Указом  Президента 1996 року у Національній бібліотеці утворено Фонд Президентів України, що досліджує світовий інститут президентства. 

Новий корпус бібліотеки розташований за адресою Проспект Голосіївський, 3. Це -  унікальне приміщення, спроектоване та побудоване спеціально для вимог бібліотеки було відкрито для відвідувачів у 1989 році.  Враж ають 27 поверхів монументального книгосховища; широкі, оздоблені тематичними гобеленами та пересувними виставками творів відомих художників холи, спеціально обладнані для різних читацьких потреб  зали цього палацу книги. Нове приміщення бібліотеки займає 18 місце у рейтингу найбільших бібліотек світу.

До речі, за територіальним розміщенням Національна бібліотека ім.. В.І. Вернадського  є нашим найближчим, серед наукових бібліотек, сусідом. Завітайте до неї, не пошкодуєте.