Захист дисертаційних робіт Ковальської Є.В. і Світлова О.Р. | 28 жовтня о 10.00 в к.504

28 жовтня 2019 року о 10.00 відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.30 під час якого будуть представлені до захисту дві дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук:

Ковальська Єлєна Валеріївна "Валідизація використання індексу соціального статусу особи в емпіричному соціологічному дослідженні в Україні" (22.00.02 – методологія та методи соціологічних досліджень)

Науковий керівник:
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
Сидоров Микола Володимир-Станіславович, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень
 
Офіційні опоненти:
доктор соціологічних наук, професор
Коваліско Наталія Володимирівна,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
професор кафедри соціології
 
кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник
Дембіцький Сергій Сергійович,
Інститут соціології НАН України,
старший науковий співробітник відділу методології та методів соціології
 

Світлов Олександр Романович "Концептуалізація процесуальних та феноменальних характеристик міграції в сучасних теоріях соціального простору" (22.00.01 – теорія та історія соціології)

Науковий керівник:
доктор соціологічних наук, професор
Судаков Володимир Іванович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри теорії та історії соціології
 
Офіційні опоненти:
доктор соціологічних наук, професор
Щербина Віктор Миколайович,
Класичний приватний університет,
професор кафедри соціології та соціальної роботи
 
кандидат соціологічних наук,
Майданік Ірина Петрівна,
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України,
старший науковий співробітник сектору міграційних досліджень
 
Запрошуємо всіх зацікавлених долучитися до обговорення