Запрошуємо до участі в XX Ювілейній міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії"

«Проблеми розвитку соціологічної теорії» – це щорічна міжнародна науково-практична конференція, яку проводить факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у партнерстві з Інститутом соціології Національної академії наук України та Соціологічною асоціацією України з метою наукового обговорення основних тенденцій розвитку українського суспільства та української соціології.

Цьогорічна тема конференції: Суспільна динаміка, соціальна взаємодія та соціологічні дослідження в умовах війни
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Веб-сторінка конференції:

https://socknu.wixsite.com/issues2023

Концепція конференції
 
Глобальна суспільна динаміка та соціальні взаємодії на кінець 2023 року великою мірою визначаються фактором війни, яка була розв’язана сусідньою державою-агресором проти України. Війна вже змінила не лише європейський безпековий порядок та стала фактором глобальних геополітичних розколів поміж демократією та різними формами авторитаризму, але й спричинила гострі політичні дебати та науково-концептуальні обговорення, зокрема соціологічні,  щодо нових глобальних екзистенційних, безпекових, соціально-структурних, інформаційних, культурно-освітніх умов та викликів, нових ризиків, обмежень, але й можливостей.​
 
В сучасному соціологічному дискурсі окреслюються теоретико-концептуальні імперативи щодо переосмислення нової соціальної реальності та соціального досвіду. «Воєнні» контексти глобальних та локальних суспільних динамік, розколів та нерівностей, соціальних взаємодій: від реально практичних до комунікаційно-мережевих, від взірців громадянських практик взаємопідтримки та різних маніфестацій солідарності до соціальних розколів та конфліктів, наявних та латентних вже стали предметом активних соціологічних концептуалізацій та досліджень і не лише в Україні. Адже, війна – це новий трагічний суспільний та індивідуальний досвід, важка соціальна травма, нова актуальна реальність та водночас певні шанси та можливості для українського суспільства у перспективі його повоєнного відновлення.
 
Суспільна проблематика війни, її безпекові, економічні, соціально-структурні та гуманітарні наслідки для України, Європи та світу вже є і довго будуть однією із пріоритетних для багатьох соціальних, зокрема соціологічних досліджень. Для вітчизняної соціології контексти війни артикульовано чи незримо будуть присутніми у соціологічних концептуалізаціях та дослідженнях, навіть коли вони начебто не торкаються цієї теми.​
 
Наша конференція – це також спроба, нехай ще первинного, але вже необхідного, осмислення нашого досвіду перебування у війні та її професійного соціологічного осмислення у різних модусах – від власного людського досвіду до суспільного його масштабу у тріаді класичної соціологічної диспозиції та взаємозв’язку суспільної динаміки, соціальної взаємодії та досвіду соціологічних досліджень в умовах війни.

Розклад роботи конференції:

1 грудня 2023 р.

 

09:30 – 10:00 – вітальні слова

10:00 – 13:00 – пленарне засідання

13:00 – 13:30 – перерва

13:30 – 16:00 – робота секцій

16:00 – 18:00 – робота круглих столів

18:00 – 18:30 – підбиття підсумків

 

2 грудня 2023 р.Резервний день роботи секцій

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

09:30 – 13:00

Місце проведення:

https://knu-ua.zoom.us/j/86354721856

Місце перегляду на YouTube (для глядачів, із можливістю коментувати та ставити запитання):

https://youtube.com/live/x8WxPF2Bsws

Модератор: д.соц.н., г.н.с. Віктор СТЕПАНЕНКО

Технічний адміністратор: к.соц.н. Артемій ДЕЙНЕКА

ВІТАЛЬНІ СЛОВА

 

09:30–10:00

Вступне слово

 

Володимир БУГРОВ – к.філос.н., професор, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Віль БАКІРОВ – д.соц.н., професор, академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, президент Соціологічної асоціації України

 

Валентина ЧЕПАК – д.соц.н., професор, декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова оргкомітету конференції

 

Презентація брошури

Відкриваючи Книгу Соціології: 20 років теоретичного розвитку в єднанні ідей та візій. До ювілею Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії»

 

Маргарита ШИРОКОВА – к.соц.н., доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, секретар оргкомітету

 

ВИСТУПИ

10:00–10:40

Євгеній ГОЛОВАХА – д.філос.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту соціології НАН України

 

«ВІЙНА І ЗМІНА ЦІННІСНО-НОРМАТИВНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА»

10:40–11:00

Q&A сесія

11:00–11:40

Ольга КУЦЕНКО – д.соц.н., професор кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Ейнштейн професор-дослідник Технічного університету Берліна (ФРН); віце-президент Соціологічної асоціації України

 

«РОСІЙСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ: ЗІТКНЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ? (ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ТА СТУДІЙ З ІМПЕРІАЛІЗМУ ДО АНАЛІЗУ ПРИЧИН І НАСЛІДКІВ ВІЙНИ)»

10:40–12:00

Q&A сесія

12:00–12:40

Siniša MALEŠEVIĆ – Full Professor, Chair of Sociology, University College, Dublin (Ireland)

 

«HISTORICAL SOCIOLOGY AND THE WAR IN UKRAINE»

12:40–13:00

Q&A session

13:00 – 13:30 – ПЕРЕРВА

РОБОТА СЕКЦІЙ

13:30 – 16:00

Секція 1. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВІЙНИ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Час проведення: 13:30 – 16:00

Місце проведення: https://knu-ua.zoom.us/j/81554357487

Місце перегляду на YouTube (для глядачів, із можливістю коментувати та ставити запитання): https://youtube.com/live/fkNH8RxJjto

Модератори: д.соц.н. Володимир СУДАКОВ, к.ф.-м.н. Микола СИДОРОВ

Технічний адміністратор: к.соц.н. Євгенія МОРОЗ

 

Секція 2. ЄДНАННЯ І КОНФЛІКТИ В ЧАСИ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ

Час проведення: 13:30 – 16:00

Місце проведення: https://knu-ua.zoom.us/j/86423570303

Місце перегляду на YouTube (для глядачів, із можливістю коментувати та ставити запитання): https://youtube.com/live/qRTAXsu7R10

Модератори: д.соц.н. Олена ЗЛОБІНА, к.філос.н. Ольга ІВАЩЕНКО

Технічний адміністратор: к.соц.н. Ольга ФЕДОРЕНКО

 

Секція 3. ЦІНА ВІЙНИ: ПОВСЯКДЕННА РЕАЛЬНІСТЬ І ЖИТТЄВІ ПРАКТИКИ УКРАЇНЦІВ

Час проведення: 13:30 – 16:00

Місце проведення: https://knu-ua.zoom.us/j/83577432332

Місце перегляду на YouTube (для глядачів, із можливістю коментувати та ставити запитання): https://youtube.com/live/3YSpHXETXzI

Модератори: д.соц.н. Ольга БЕЗРУКОВА, к.соц.н. Алла ПЕТРЕНКО-ЛИСАК

Технічний адміністратор: к.соц.н. Геннадій ЧЕРНИХ

 

Секція 4. ВІЙНА ТА ЇЇ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ: КУЛЬТУРНІ, ОСВІТНІ ТА МЕДІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Час проведення: 13:30 – 16:00

Місце проведення: https://knu-ua.zoom.us/j/88639913747

Місце перегляду на YouTube (для глядачів, із можливістю коментувати та ставити запитання): https://youtube.com/live/fBoCntcyr9w

Модератори: д.соц.н. Марина СОБОЛЕВСЬКА, д.соц.н. Людмила МАЛЕС

Технічний адміністратор: PhD Микола БОНДАРЕНКО

РОБОТА КРУГЛИХ СТОЛІВ

16:00 – 18:00

Круглий стіл «ВЕЖІ ТА МЕЖІ ПУБЛІЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ»

Час проведення: 16:00 – 18:00

Місце проведення: https://knu-ua.zoom.us/j/86435783493

Місце перегляду на YouTube (для глядачів, із можливістю коментувати та ставити запитання): https://youtube.com/live/p1sp-A3dnWI

Модератори: д.соц.н. Ольга КУЦЕНКО, д.соц.н. Людмила СОКУРЯНСЬКА

Технічний адміністратор: к.соц.н. Артемій ДЕЙНЕКА

 

Круглий стіл «МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ»

Час проведення: 16:00 – 18:00

Місце проведення: https://knu-ua.zoom.us/j/89884264330

Місце перегляду на YouTube (для глядачів, із можливістю коментувати та ставити запитання): https://youtube.com/live/CiGhLr2TzdA

Модератори: д.соц.н. Олег МАЗУРИК, Ольга ЩЕТИНИНА

Технічний адміністратор: к.соц.н. Маргарита ШИРОКОВА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

18:00 – 18:30

Місце проведення: https://knu-ua.zoom.us/j/86879367289

Місце перегляду на YouTube: https://youtube.com/live/LrjPClnSHLg

Модератор: д.соц.н. Олег МАЗУРИК

Технічний адміністратор: к.соц.н. Маргарита ШИРОКОВА

 

 

Подробиці ви можете дізнатися на веб-сторінці конференції: