Нормативні документи

Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затверджене Наказом ректора від 08 липня 2019 за №603-32http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf

ПОЛОЖЕННЯ про Науково-методичну раду Київського національного університету імені Тараса Шевченка, введене в дію Наказом ректора від 14 листопада 2018 року за №1037-32http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_NMR%20(1).pdf

Наказ ректора "Про склад Науково-методичної ради  Київського національного університету імені Тараса Шевченка" від 26.12.2018 року за №1194-32. http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Sklad%20NMR%20TSNUK%20(nakaz%201194-32%2026_12_2018).PDF

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ введене в дію Наказом Ректора від 31 серпня 2018 року за №716-32. http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf ; http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz%20pro%20Polozhennya%20pro%20organizatsiyu%20osvitnyogo%20processu.pdf

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін. http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poriadok%20vyboru%20dyscyplin%20(03_12_2018).PDF