Аза Лариса Олександрівна

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

Професор

Підрозділ

Посада

Професор

Телефон

521-33-40, 63-40

Кабінет

509

Email

larysa@knu.ua, larysa.aza@ukr.net

CV

Work dates

до 2021

Наукові інтереси

етнічні та міграційні процеси, міжетнічна толерантність та міжетнічні конфлікти, етномовні процеси, етнічна ідентичність, етнокультурний поліморфізм, соціологія особи

Дослідження

етнічні процеси та міграція в сучасних суспільствах, етнокультурний поліморфізм, етносоціологія, соціологія особистості

Освіта

1994 - Докторська дисертація за темою: "Теоретико-соціологічний аналіз соц. проблем виховання" 1977 - Кандидатська дисертація за темою: "Свободное время как фактор социальной ориентации рабочей молодежи" 1969 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет

Проекти

Міжнародна наукова етносоціологічна школа – Проведення наукових семінарів та соціологічних досліджень в Україні, Словаччині, Німеччині

Публікації

Автор понад 100 наукових праць. Ценностные ориентации рабочей молодежи. К., 1978 (у співавт.) Батьків авторитет. К., 1986 (у співавт.) Воспитание как философско-социологическая проблема.К.,1993 Українці Румунії: сучас. стан та перспективи етнокультурного розвитку.К., 1999 (у співавт.) Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті. Навч. посіб., К., 2003 (у співавт.) Хто є хто в українських суспільних науках (економіка, політологія, соціологія, право).К., 1998 Жінки України. Біографічний енциклопедичний словник. К., 2001; Енциклопедія сучасної України. Т.1. К., 2001

Інше

1993-... - Провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України