Аза Лариса Олександрівна

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

Професор

Підрозділ

Посада

Професор

Телефон

521-33-40, 63-40

Кімната

509

Електронна пошта

larysa@knu.ua, larysa.aza@ukr.net

CV

Роки роботи

до 2021

Наукові інтереси

етнічні та міграційні процеси, міжетнічна толерантність та міжетнічні конфлікти, етномовні процеси, етнічна ідентичність, етнокультурний поліморфізм, соціологія особи

Напрямки досліджень

етнічні процеси та міграція в сучасних суспільствах, етнокультурний поліморфізм, етносоціологія, соціологія особистості

Освіта

1994 - Докторська дисертація за темою: "Теоретико-соціологічний аналіз соц. проблем виховання" 1977 - Кандидатська дисертація за темою: "Свободное время как фактор социальной ориентации рабочей молодежи" 1969 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет

Проекти

Міжнародна наукова етносоціологічна школа – Проведення наукових семінарів та соціологічних досліджень в Україні, Словаччині, Німеччині

Інше

1993-... - Провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України

Публікації

Автор понад 100 наукових праць. Ценностные ориентации рабочей молодежи. К., 1978 (у співавт.) Батьків авторитет. К., 1986 (у співавт.) Воспитание как философско-социологическая проблема.К.,1993 Українці Румунії: сучас. стан та перспективи етнокультурного розвитку.К., 1999 (у співавт.) Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті. Навч. посіб., К., 2003 (у співавт.) Хто є хто в українських суспільних науках (економіка, політологія, соціологія, право).К., 1998 Жінки України. Біографічний енциклопедичний словник. К., 2001; Енциклопедія сучасної України. Т.1. К., 2001