Бабенко Світлана Сергіївна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Доцент

Телефон

521-33-40, 63-40

Кабінет

509

Email

sbabenko@knu.ua

CV

Наукові інтереси

посткомуністична трансформація у Східній Європі, динаміка соціальної нерівності, соціальна якість суспільства, гендерні дослідження

Дослідження

Динаміка соціальної нерівності в порівняльній (європейській) перспективі; Пострадянські та посткомуністичні трансформації в порівняльних дослідженнях; Стратегії життєвого шляху та життєвого успіху; Гендерні стереотипи та гендерний порядок (локальна та пор

Освіта

Диплом доцента кафедри політичної соціології Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна (31 жовтня 2008 року)

Диплом кандидата соціологічних наук 2005 (аспірантура, Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, 1999-2003), тема дисертації: Соціокультурний потенціал трансформації пострадянського суспільства

Диплом магістра соціології Манчестерського університету (Велика Британія), 1999 (магістратура, Московська вища школа соціальних і економічних наук, Москва 1998-1999) тема дисертації: «Соціокультурний потенціал пострадянської трансформації: методологія дослідження»

Диплом спеціаліста з соціології з відзнакою, 1998 (Харківський державний університет, соціологічний факультет, кафедра прикладної соціології) тема дипломної роботи: «Інверсія норми та девіації у пострадянських суспільствах, що трансформуються»

Проекти

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4574-9459

Google Academy: https://univ-kiev.academia.edu/SvitlanaBabenko

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Babenko

 

Наукові дослідження:

 

2020-21 World Bank «PISA», Research "Social Impact Analysis of a Big Company Retrenchment" Cоціальні наслідки  реорганізації великого підприємства"(аналітик проєкту)

2018 "Маскулінність: сучасні зміни. Порівняльне дослідження в Україні, Казахстані, Туреччині та Єгипті" Інституту дослідження розвитку (IDS) Університет Сассексу, Велика Британія за підтримки Європейського банку реструктурації та розвитку  EBRD, експерт з українського кейсу.

2018 "Психічне здоров'я вимушено переміщених осіб та населення України в цілому", Бірмінгемський Університет (Велика Британія) в кооперації з Українським Католицьким університетом(Україна); проведення та аналіз експертних інтерв'ю.

 2017-18 „Прихована трагедія України: розуміння результатів переміщення населення з постраждалих від війни регіонів країни” Бірмінгемський Університет (Велика Британія) в кооперації з Українським Католицьким університетом(Україна) (фокус: дослідження ВПО з Криму, кримських татар зокрема)

2014  "Ідеологічні та політичні розколи в Україні” Інституту з питань праці та соціальних досліджень (FAFO, Осло, Норвегія)

2013-14 „Порівняння демографічних трендів та  ринок праці в Україні та Словенії у період 2000-2014 рр.’), 

2010-12 Звіт Світового Банку за 2013 р. „Робочі місця” (2012-13 рр.), фокус: соціологічне дослідження формальної та неформальної зайнятості

2010-2013 проект HITT у межах FP7 – HEALTH «Здоров’я в період трансформації» Фокус: гендерні нерівності здоров'я у порівняльній перспективі

2009 модуль Соціальні нерівності Програми Міжнародного соціального дослідження (ISSP, українська група під.кер. О.Іващенко)

2006-2008 Інституціоналізація структурних нерівностей і конфліктів у сучасній Україні та суспільствах східної Європи (під керівн. проф.О.Д.Куценко)

2006-2008 Наслідування та змінюваність у трансформації соціальних структур відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України (під керівн. проф. С.О.Макеєва)   

2005-2007 Порівняльне дослідження соцієтальної інтеграції турецької та споріднених меншин – проект INTAS (під керівн. проф.Н.Генова (Берлін, Німеччина) (фокус: життєві стратегії кримських татар)

2002-2006 Трансформація соціальних класів в українському суспільстві (під керівн. проф.О.Д.Куценко)

2005 Динаміка соціальних мереж, що провокують тероризм (під керівн. проф.О.Д.Куценко)

2004-2005 Соціальні класи та політичні еліти в трансформаційному українському  суспільстві (під керівн.проф.Д.Лейн (Кембридж, Велика Британія)

Публікації

 
Більше 50 публікацій у фахових виданнях, зокрема
 
Kutsenko O., Bagieva E., Babenko S. De-Othering Politics and Practices of Forced Migrants in Modern Society/ Ideology and Politics  Journal . 2(16) 2020, pp.62-82 https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2020/10/ENG.-1.5.-Kutsenko-Ba...
 
Edström, J.; Aly, R.; Greig, A. and Walker, C. with Babenko, S.; Çağlar, M.; Kudaibergenova, D. and Müller, C. (2019) Masculinities and Transition: Enduring Privilege?, Brighton: IDS. -  44 pages
 
 
Walker, C. with Babenko, S. and Greig, A. (2019) Masculinities and Transition in Ukraine: Country Brief, Brighton: IDS, - 4 pages
 
 
Kuznetsova I., Mikheieva O., Catling J.,  Round R., Babenko S. (2019) The Mental Health of IDPs and the general population in Ukraine: the Results of a National Survey and Interviews with Professionals. Briefing paper. DOI: 10.5281/zenodo.2585564  https://www.researchgate.net/publication/331703577_The_Mental_Health_of_... [accessed Jan 12 2020].
 
Kupets O., Vakhitov V., Babenko S. Ukraine Case Study: Jobs and Demographic Change. Background Paper for World Development Report 2013 (in English)  http://econ.worldbank.org/
 
Babenko Svitlana  Comparing Social Cost of Post-Soviet Transformation of Eastern Europe Borderland (Ukraine, Belarus, Moldova) / Crossroads Digest 2012, p. 164-191
 
Бонадренко М., Боровський О., Бабенко С.  Соціальна згуртованість в Україні (досвід аплікації методики Bertelsmann Stiftung до даних Європейського соціального дослідження) // Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка. Соцілогія. №8 2017, С. 58-65
 
 
Бабенко С. На шляху до гендерної рівності в освіті: досвід гендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (у співавторстві Малес Л, Кравченко О., Червінська Т.) Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Соціологія 1(7) 2016, С. 59-64
 
Бабенко С. Феномен Майдану в оцінках та соціальній пам'яті: від солідаризації до соціального конструювання протиріч. // Феномен майдану в українському суспільстві: соціологічні інтерпретації. Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам'яті Н.В.Паніної / За наук. Ред.. Є.І.Головахи і О.Г.Стегнія. – Київ: Інститут Соціології НАН України, 2015. – С. 50-58   
 
Бабенко С. Соціальне сприйняття життєвого успіху: соціокультурна проекція соціальних нерівностей / Бабенко С.С // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст]. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - № 999, вип. 30. - 2012. - (Соціологічні дослідження сучасного суспільства : методологія, теорія, методи). – C. 99-108.
 
Бабенко С.С. Сравнительное измерение социальной цены постсоветской трансформации Восточноевропейского пограничья (Украина, Беларусь, Молдова) / Бабенко С.С. // Перекрестки (Журнал исследований восточноевропейского пограничья) № 3-4, 2011. http://www.ehu.lt/publishers/publications/scientific/0021158/ (російською та англійською мовами)
 
Аббот П.,  Воляс К., Херпфер К., Бабенко С.С. Вплив соціально-економічних чинників на здоров’я у країнах СНД // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – С. 560-568.
 
Бабенко С.С. Соціальна нерівність в оцінках населення України (за результатами міжнародного дослідження ISSP 2009 року) / За ред. О. Іващенко. – К.: Інститут соціології НАН України, Київський міжнародний інститут соціології, Інститут політики, Центр «Соціальні індикатори», 2009. – 44 с.
 
Бабенко С.С. Соціологія гендеру: Навчально-методичний посібник для студентів. – Х.:  Вид. Центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2008. – 44 с.

Інше

Членство у професійних організаціях:                             

з 2007 Міжнародної соціологічної асоціації (ІSA)

з 1999 Європейської соціологічної асоціації (ESA)

з 1999 Соціологічної асоціації України (САУ)

з 2021 Голова Київського відділення Соціологічної асоціації України

Нагороди

2019 р. Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і педагогічної науки України.
2018 р. Грамота Київського університету за сумлінну працю,
2017 р. Диплом кращий викладач факультету соціології Київського університету у 2016-2017 н.р.,
2007 Відзнака Кращий молодий соціолог року Соціологічного центру імені Н.В.Паніної.