Боровський Олексій Олександрович

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Доцент

Телефон

259-04-47, 35-66

Кабінет

508

Email

a.borovskiy@knu.ua

CV

Наукові інтереси

соціологія політики, макросоціологія

Дослідження

трансформації політичного режиму в соціології, специфіка управління соціальною структурою через функціонування політичних режимів, соціальні індикатори та показники розвитку політичного режиму в суспільстві

Освіта

2004 - кандидатська дисертація на тему: "Політичний режим як об’єкт соціологічного дослідження"

2003 - Київський національний універститет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, аспірантура

2000 - Запорізький державний університет, історичний факультет, спеціальність "Новітня історія України"

Публікації

Боровський О.О. Порівняльний аналіз демократичного розвитку суспільства (технологічні аспекти) // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. - Вип. 9.- К., 2000.- С. 30-37.

Боровський О.О. Емпіричні референти демократичного розвитку та пошук комплексного показника // Нова парадигма.- 2002.- Вип. 24.- С. 149-155.

Боровський О.О. Соціологічний аналіз громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка.- 2002. – Вип. 14. – С. 8-11.

Боровський О.О. Політичний режим як об’єкт соціологічного дослідження (синергетичний підхід) // Нова парадигма.- 2003.- Вип. 34.- С. 209-217.

Яковенко Ю.І., Боровський О.О. Емпіричні референти демократичного розвитку // Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук: матеріали “круглого столу”, Київ, 13 квіт. 2001 р. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва.- К.:Вид-во УАДУ, 2001.- С.32-34.

Яковенко Ю.І., Боровський О.О. Індикатори та показники становлення й розвитку громадянського суспільства // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва.- К.: Вид-во УАДУ, 2001.- С.54-56.