Чепак Валентина Василівна

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

Професор

Підрозділ

Посада

Декан
Професор

Телефон

259-04-47, 35-66 | 431-04-68, 64-68

Кабінет

509

Email

chepak@knu.ua

CV

Наукові інтереси

соціологія освіти, соціологія управління

Освіта

1996 - кандидатська дисертація на тему: "Управління освітою як соціологічна проблема"

1995 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, аспірантура

1992 - Ніжинський державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов, спеціальність "англійська, російська мова і література", магістратура

Проекти

Член науково–методичної комісії з соціології МОН України

Член редколегії журналу «Вісник Київського ун-ту. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка».

2006-2008 - член спеціальної вчененої ради по захисту кандидатських дисертацій Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)

2002-2005 - Вчений секретар Експертної ради ВАК України з філософських, соціологічних і політичних наук

1997-1999 - стипендіат КМ для молодих науковців

Публікації

Социологический анализ формирования мировоззрения учащихся профтехучилищ Друк. Соціалізація особистості як проблема національної освіти //Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ніжин, 1993. – С. 82-83. 2 с.

Шляхи формування духовної культури особистості в умовах відродження національної освіти Друк. Волинські філософські читання. – Луцьк, 1994. – С. 196-199. 4 с.

Формування української інтелектуальної еліти як важлива передумова реформування вищої освіти Друк. Наукові засади реформування вищої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 1994. – С. 69-75. 6 с.

Функциональные особенности конфликтов в сфере образования Друк. Конфлікти у суспільстві: діагностика і профілактика //Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ-Чернівці, 1995. – С. 337-340. 4 с.

Динаміка соціальних орієнтацій молоді у сфері освіти Друк.Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні // Матеріали ІІ з’їзду Товариства психологів України. Т. 5. – К., 1996. – С. 543-546 4 с.

Файли

Нагороди

2009 - почесна грамота МОН України

2009 - відзнака НАН України "За підготовку наукової зміни"