Чудовська Ірина Анатоліївна

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

-

Підрозділ

Посада

Доцент

Телефон

259-04-47, 35-66

Кабінет

508

Email

chudovska@knu.ua

CV

Освіта

2001 - кандидатська дисертація на тему: "Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації"

2000-2001 - Варшавський університет, кафедра соціології культури та комунікації, стажування

2000 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, аспірантура

1997 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, магістратура

Проекти

Брала участь у 14 наукових, науково-практичних та міжнародних конференціях.

Публікації

Опубліковано 29 наукових та навчально-методичних праць.

Поняття “ефективність комунікації” в соціологічній науці // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Випуск 8. – Київ, 2000

Етнічні стереотипи та їх представлення в укр.й та польській пресі. // Вісник Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України.4/2005

Епістемологічні передумови досліджень рекламних практик // Социальные технологии: актуальные вопросы теории и практик. №38. 2008

Соц. дискурси реклами: теорет. аналіз // Нова парадигма. Випуск 75.2008

Соціокультурний контекст як сцена актуалізації рекламних практик // Вісник Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України.№2.2009.