Цимбалюк Наталія Миколаївна

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

Професор

Підрозділ

Посада

Професор

Телефон

521-33-40, 63-40

Кабінет

509

Email

natatime@bigmir.net

Наукові інтереси

соціологія культури, дозвілля, соціальне управління

Дослідження

соціокультурні групи та стилі життя, соціологія вільного часу та дозвілля

Освіта

2000 - стажування на факультеті соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1974 - Київський державний інститут культури, аспірантура, докторантура

Проекти

2003 - «Інтеграція організацій культури України в європейський культурний простір»

2000-2003 - «Освітньо-професійна програма» (освітньо-професійних рівнів бакалавр та спеціаліст)

2000-2003 - «Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень»

2002 - «Соціально-культурне програмування»

1995-1996 - «Культура.Просвітництво.Дозвілля»

1995 - «Молодь і дозвілля»

1996 - «Модернізація закладів культури клубного типу»

1996 - «Культура села»

Публікації

Цимбалюк Н. М. До питання про теоретичні засади гендерних досліджень української культури // VIІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства»: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 4-5 червня 2009 . – К.: ДАКККіМ, 2009. – Ч. 1. – С. 78.

Цимбалюк Н.М. Цивілізація дозвілля як глобальний проект розвитку світового суспільства. Y культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва “Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації”// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Видавничий центр ДАКККіМ. – 2007. – С.32-39.

Цимбалюк Н.М. Етнонаціональні характеристики культурного дозвілля // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Видавничий центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – №8. – С. 28-39.

Інше

завідувач лабораторії соціології культури та дозвіллєвих проблем Українського центру культурних досліджень (УЦКД)

член Наукової ради УЦКД; член редколегії часопису «Культура і сучасність»

Нагороди

Почесна грамота Міністерства культури і мистецтв України