Горбачик Андрій Петрович

Науковий ступінь [uk:field:field_academicd:person:label]

Кандидат фізико-математичних наук [uk:field:field_academicd:#allowed_values:5]

Вчене звання [uk:field:field_academict:person:label]

Доцент [uk:field:field_academict:#allowed_values:2]

Підрозділ [uk:field:field_departments:person:label]

Посада [uk:field:field_position:person:label]

Професор [uk:field:field_position:#allowed_values:5]

Телефон [uk:field:field_phone:person:label]

Кімната [uk:field:field_room:person:label]

501

Електронна пошта [uk:field:field_email:person:label]

A.Gorbachyk@knu.ua

Наукові інтереси [uk:field:field_scinter:person:label]

міжнародні порівняльні соціологічні дослідження, кількісні методи аналізу даних соціологічних досліджень, методологія соціологічних досліджень, соціологія політики

Освіта [uk:field:field_education:person:label]

1986 - кандидатська дисертація за темою: "Семантичне конструювання програм" 1980 - Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики

Проекти [uk:field:field_projects:person:label]

Розробив пакет комп’ютерних програм статистичного аналізу емпіричних соціологічних даних, який використовується у багатьох дослідницьких організаціях та університетах України і Росії. Cтворені теоретичні засади та практична реалізація першого в Україні комп’ютерного банку соціологічних даних. Член редколегій періодичних наукових фахових видань. 1992-2007 - Співкерівник та відповідьний виконавець ряду науково-дослідних проектів та міжнародних програм 2004 - Національний координатор в Україні міжнародного порівняльного проекту «Європейське соціальне дослідження» 1999-2002 - Вчений секретар спеціальної ради Київвського національного університету імені Тараса Шевченка із захисту дисертацій Як запрошений викладач читав курси лекцій в НаУКМА (1993-99, 2003-05), університеті штату Айова (США, 2001), Волинському національному університеті (2006-07), проводив майстер-класи в Інституті соціології НАН України (2003-06) та Харків. національному університеті (2002).

Інше [uk:field:field_other:person:label]

2007- ... - Декан факультету соціології 2003-2007 - Завідувач кафедри методології та методів соціологичних досліджень 1992-1999 - Заступник декана факультету соціології та психології 1980-1990 - Науковий співробітник Обчислювального центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Публікації [uk:field:field_publications:person:label]

Автор більш ніж 60 наук. статей та розділів у колективних монографіях, співавтор 3 навчальних посібників. Ukraine and Europe: outcomes of international comparative sociological survey . K.: Institute of Sociology NAS of Ukraine, 2007. (у співавт.) Аналіз даних соціол. досліджень засобами SPSS: Навчен. посіб.- Луцьк, 2008 (у співавт.) Political culture of society in the conditions of radical social changes. A comparative analysis of Poland and Ukraine. - Institute for Advanced Studies, Sociological Series, №39, Vienna, 2000. (у співавт.) Political Orientations and the Social Well-Being of the Ukrainian Population // International Journal of Sociology, Winter 1999-2000, Vol.29 No. 4. Статистичні методи обробки соціологічної інформації // Соціологія (під ред. Городяненка В.Г.), Київ, “Академія”, 1999 Обробка та аналіз первинної соціологічної інформації // Соціологія (під ред. Макєєва С.), Київ, 1999 Використання банків даних емпіричних соціологічних досліджень в навчальному процесі // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства, Харків, 1999 Измерение социального самочувствия: тест ИИСС //.Социология: методология, методы, математические модели, №10, М., 1998(у співавт.)