Фостер (Камінська) Лариса Федорівна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Доцент

Телефон

521-33-40, 63-40

Кімната

509

Електронна пошта

kaminska_i@knu.ua, kaminska_i@ukr.net

CV

Наукові інтереси

соціологія соціальних змін, соціологічні показники соціального розвитку, суспільні рухи та інститути громадянського суспільства

Напрямки досліджень

соціологія соціальних рухів

Освіта

2002 - кандидатська дисертація на тему: "Соціальна зумовленість і механізми впровадження освітніх реформ"
1998 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, аспірантура
1992 - Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, спеціальність практична психологія

Нагороди

1997 - Відмінник освіти України

Публікації

Фостер Л.Ф. Суспільний рух як організована колективна дія: теоретичні аспекти // Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна. – 2015. - № 9.
Соціологія суспільних рухів : навч.-метод. комплекс для студ. спец. 8.03010101 «Соціологія» / уклад. Л. Ф. Фостер. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – 56 с.
Фостер Л.Ф. Особливості організаційної структури суспільних рухів // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.) за заг.редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева.- Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015.- С.24-26.
Камінська Л.Ф. Постматеріалістичні цінності як "екологічний ресурс" нових екологічних рухів. Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ІХ всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві", 2 лист. 2012 р. (м. Київ) КНУ імені Тараса Шевченка (та ін.; під заг. редакц. Судакова В.І., Куценко О.Д.). – К.: Логос, 2013. – С. 104 – 106.
Каминская Л.Ф. Модернизационная парадигма трансформации постсоветского пространства. Международные отношения и интеграционные проекты на постсоветском пространстве: Материалы международной научно-практической конференции ( г. Днепропетровск, 18-19 мая 2012): в 2-х частях. – Д.: ТОВ « Інновація», 2012. – ч. 2. С. 66 – 68.
Камінська Л.Ф. Теоретичні основи молодіжного громадянського активізму - Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія : [журнал наук. праць]. Вип. 107 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Творче об-ня "Нова парадигма"; [голов. ред. В. П. Бех]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С.202 -209.
Камінська Л.Ф. Нові підходи до аналізу екологічних рухів в умовах сучасного суспільства - Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна. – 2012. - № 6. – С. 211 – 216.
Камінська Л.Ф. Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Соціологія 2010. - № 01- 02. - С. 91. – 93.
Камінська Л.Ф. Автомобільні клуби як ресурс для розвитку суспільних рухів // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2009. – № 2. – С.12 - 16.