Куценко Ольга Дмитрівна

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

Професор

Підрозділ

Посада

Професор

Телефон

521-33-40, 63-40

Кімната

510б

Електронна пошта

olga.kutsenko@knu.ua, olga.kutsenko.ua28@gmail.com

CV

Наукові інтереси

сучасний теоретичний синтез, постсоціалістичні структурні трансформації, класовий аналіз, політична культура та демократизація

Напрямки досліджень

нерівності в сучасних суспільствах: теорія і практика досліджень, соціальні трансформації в Центральній та Східній Європі, соціологічні дослідження нерівностей в сучасних суспільствах

Освіта

2001 - Харківський національний університет, спеціальність «теорія та історія соціології», докторська дисертація за темою: "Діяльнісно-структурний потенціал трансформаційного процесу: до розробки концепції класоутворення"

1997 - Сертифікат викладача з соціальної політики, Академія державного управління при Президентові України, TACIS проект

1990 - Харківський державний університет, спеціальність «історичний матеріалізм», кандидатська дисертація за темою: "Трудовий колектив як суб’єкт формування політичної культури особистості"

1983 - Харківський державний університет, викладач політекономії, економіст-соціолог

Нагороди

2010 - Грамота Міністерства освіти і науки України

2004 - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

2004 - Почесна грамота Соціологічної асоціації України

2004 - Грамоти Харківського національного університету

2002 - Диплом 1 ступеня Лауреата університетського конкурсу, Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна

2001 - Грамоти Харківського національного університету

2000 - Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обл.держ.адміністрації

Проекти

2010-2012 - "Соціологічний аналіз практик політичного екстремізму в сучасній Україні та суспільствах Східної Європи"", № держ.реєстрації КПКВ 2201020, Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет ім..Каразіна, керівник

2009-2012 - "Європейські візії та розрізнення: порівняльні дослідження в удосконаленні викладання соціології"" / ReSET, грант за програмою HESP\OSI, академічний директор проекту

2007-2009 - «Критичні переходи у соціальних мережах, що підтримують тероризм: соціально-емпіричне дослідження і моделювання за допомогою рендом-графів», грант НАТО за програмою «Security Through Science», Ref. SST. NUKR. CLG. 981080, пров.виконавець

2008-2009 - "Соціальні ідентичності та погляди на майбутнє: порівняння російського та українського суспільств", спільний грант НАН України та Академії наук РФ; координатор проекту

2006-2009 - "Інституціоналізація структурних нерівностей і конфліктів в сучасній Україні та суспільствах Східної Європи"", № держ.реєстраії 0106u008296, Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет ім..Каразіна, керівник

2005-2007 - Порівняльна соцієтальна інтеграція турецьких та подібних до них меншин: інституційні стратегії в INTAS та NIS країнах; грант INTAS, керівник української дослід. групи, заг.кер. – проф.Н.Генов (ФРН); керівник порівняльного моніторингу

2004-2006 - "Стратегічні еліти та розширення Європи", грант Британської Академії; член виконавчого комітету

2004-2005 - Класовий аналіз трансформації суспільств державного соціалізму: Росія, Україна; Грант the Leverhulme Foundation (Велика Британія), керівник проф.Д.Лейн; пров.дослідник

2004-2006 - Математичне моделювання динаміки соціальних сіток, які здатні підтримувати тероризм, грант НАТО, США, провідний дослідник

2006 - "Динаміка взаємовідношень між органами місцевої влади та громадськістю", за грантом Харківської обласної державної адміністрації, науковий керівник

2003-2005 - "Особливості становлення соціально-класової структури у сучасному українському суспільстві: порівняльний аналіз", № держ.реєстраії 0103u004256, Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет ім..Каразіна, керівник

2003-2004 - "Динаміка взаємовідношень між органами місцевої влади та громадськістю", за грантом Луганської обласної державної адміністрації, науковий керівник

2003-2005 - "Аналіз політики регіональних владних структур"", № держ.реєстрації 0102u001592, Міністерство освіти і науки України, Харківський регіональний інститут НА державного управління при Президентові України, 2003-2005, відп.виконавець."

Інше

Віце-президент Соціологічної Асоціації України

Головний редактор Вісника КНУ ім. Т.Шевченка "Соціологія"

Голова спеціалізованої вченої ради з захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 26.001.30 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Член спеціалізованої вченої ради з захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 64.051.15 у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна

Професор кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Член редакційної колегії науково-теоретичного журналу "Соціологія: теорія, методи, маркетинг", ІС НАНУ

Член Міжнародної Соціологічної Асоціації

Публікації

Автор більше 150 наукових публікацій:

Монографії та розділи

Individualism - Universalism Duality and Social Classes: comparing Ukraine, Poland, and Germany / Olga Kutsenko. In: New Europe: Growth to Limits? Edited by Sven Eliaeson & Nadezhda Georgieva. The Bardwell Press, Oxford, UK, 2010. Pp.371-409.

Turkish Minorities in Europe: Towards Societal Integration or the Rise of “Parallel Societies”? / Olga Kutsenko. In: Neinz Fassmann, Max Haller, David Lane. Migration and Mobility in Europe. Edward Elgar, Cheltenham, UK. 2010. Pp.191-208.

The Migration of the Crimean Tatars / Olga Kutsenko. In: Interethnic Integration in five European societies Nikolai Genov (Ed.). Hamburg: KRAMER, 2008.

Professions in Changing Social Structures / Olga Kutsenko. In: Nikolai Genov, Reinhard Kreckel (Hg.) Soziologische Zeitgeschichte. Helmut Steiner zurn 70. Geburtstag. – Berlin: WZB, 2007. –P. 205-216.

Классы в перспективе дилеммы "универсализм-индивидуализм" / Куценко Ольга // Украинское общество в европейской перспективе / Под ред.. Е.И.Головахи, С.А.Макеева. Киев: ИС НАНУ, 2007. С.132 – 155.

Політико-управлінський потенціал органів місцевого самоврядування міста / Під заг.ред. В.В.Лісничого. Харків: від-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. Р. 2.3. С. 54-68, Р. 3.1. С.69-74.

Статус культурных неравенств в современной социологии (Гл.2) / Куценко О. Трансляция социокультурных различий (Гл.3 - в соавт.) // Новые социальные неравенства / Под ред..С.А.Макеева. Киев: Ин-т социологии НАНУ, 2006. - Гл. 2, 3. - С. 43-115.

Changing Diversities: Vectors, Dimensions and Context of Post-Communist Transformation.Ed.by O.Kutsenko, S.Babenko. Kharkiv, CEP/CEU: Kharkiv University Publishers, 2004.- 340 p.

Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание / Под ред.О.Д.Куценко. –Харьков: Изд-во при Харьковском университете, 2004. 420 с.

Process and Outcomes of Economic and Political Elite Networks Crystallization (the case of Ukraine) / Kutsenko O. In: Gyцrgy Lengyel (Ed.) Cohesion and Division of Economic Elites in Central and Eastern Europe. Budapest: Corvinus University of Budapest, Centre for Empirical Social Research, 2004. Pp. 205-221.

Классовое общество. Теория и эмпирические реалии / Под ред. С.А.Макеева. – К.: Институт социологии НАНУ, 2003.- Главы 1.2; 1.3; 5.

“HOMO VOTING”: вибір між раціональністю та емоціями // Регіоналізм і вибори як засоби удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика. Розділ 3.1. – Харків: Вид-во “Магістр” ХаРІ АДУ при Президентові України, 2003. С.241-282.

Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современных обществах: опыты западной социологии / Куценко О.Д. Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім.В.Каразіна, 2000. - 316 с http://soc.univ.kiev.ua/.

Изменение социально-классовой структуры общества в условиях его трансформации / Е.А.Якуба, О.Д.Куценко, Л.М.Хижняк, М.А.Безносов, И.А.Евдокимова.- Харьков: Основа, 1997.- 230 с. http://www.sociology.kharkov.ua/socio/index.php?option=com_content&task=...

Тенденции формирования и структура региональной элиты на Украине / Ольга Куценко // Этнические и региональные конфликты в Евразии / Общ.ред. А. Зверева, Б. Коппитерс, Д. Тренин. – Книга 2. Россия, Украина, Белоруссия. Раздел. - М.: Изд-во «Весь мир», 1997. – С. 194-209. http://poli.vub.ac.be/publi/etni-2/kutsenko.htm.

Навчальні видання:

Социология политики / Методическое пособие по курсу / Куценко О.Д. Харьков: «Гуманитарная Академия», 1995

Начала политической социологии (Лекции) / Куценко О.Д. - Харьков: ХГУ, 1996.

Социологический практикум / Методическое пособие по курсу / Куценко О.Д. - Харьков: Харьков. Соц.-экономический институт, 1997

Соціальна стратифікація сучасного суспільства: Методічні розробки з навчального курсу / Куценко О.Д. - Харків: Вид.центр Харківського національного університету ім.В.Каразіна, 1999..

Політична соціологія: навчально-методичні розробки / Куценко О.Д. - Харків: Вид.центр Харківського національного університету ім.В.Каразіна, 1999.

Соціологія політики / Куценко О.Д. // Спеціальні та галузеві соціології: Навч.посібник. 2-е вид. / Пилипенко В.Є., Попова І.М., інші. К.: «Фоліант», 2007 (2003). Р.3. С. 52 – 87.

Рыночные изменения в Украине и кристаллизация политико-экономических интересов / Куценко О.д. // Загальна соціологія. Хрестоматія / За ред.В.Г.Городяненко. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2006. С.390-402. See also: Институт проблем глобализации, 20.12.2004. http://www.iprog.ru/articles/?id=758

Чи зберігають значення класові підстави політичної участі / Куценко О.Д. // Соціологія політики: Хрестоматія: У 2-х т. / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. – К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – Т.ІІ: Ч.І. – С. 260-286.

Наукові статті:

Соціально відповідальна держава в очікуваннях громадян: українське суспільство в європейській перспектив \\ Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Вип.941, 2011. Сс. 111-124. (в соавт.- А.Горбачик)

К исследованию закономерностей постсоциалистических трансформаций в восточной Европе \\ Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. № 1-2, 2010.

Журнал як форум для сучасної соціологічної науки та соціологічної освіти \\Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. № 1-2, 2010. (в соавторстве с А.Горбачик)

The Master’s Portrait through a Fortune of the Service Class and Its Sociological Conceptualizing in the 20th century.\\ Ukrainian Sociological Review. Named after Natalia Panina, 2008-2009.. Institute of Sociology NAN Ukraine, Kyiv, 2011. Pp. 120-132.

Теорії соціальнимх змін в пошуках відповідей на виклики сучасного суспільного розвитку \\ Проблеми розвитку соціологічної теорії: Матеріали УІ Всеукр. н.-пр. конференції: Під заг.ред. Куценко О.Д., Судакова В.І. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2010. - С. 7-12 .

Global Pressure and Protest Dynamics: Comparing Processes in Russia and Ukraine / Kutsenko Olga // Eurasia: Prospects for Wider Cooperation / ICCEES VIII World Congress. Abstracts. July 26-31, Stockholm, Sweden. - 2010. - Pp.284-285.

Европейские представления и различения: сравнительные исследования в совершенствовании преподавания социологии // Соціологія: теорія, методі, маркетинг, № 4. – Киев, 2009. - С.186-194. (в соавт.с С.Бабенко)

Формирующийся институциональный дизайн и социальные неопределенности в современной Украине \\ Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: Матеріали У Всеукр. н.-пр. конференції: Під заг.ред. Куценко О.Д., Судакова В.І. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2009. С. 17-25.

Общество и социологическая интервенция: от функциональных ролей к инверсии субъекта и объекта \\ Социологический журнал. Москва: ИС РАН, 2009. №2http://www.isras.ru/files/File/Sociologymagazin/Socmag_02_2009/06_Kuzenk....

Ukraine under Societal Transformation: Quo Vadis? \Ukrainian Sociological Review, 2006-2007. – Kyiv: Institute of Sociology NASU, 2009. Pp. 58-74.

Украинское общество: социальная интеграция возможна? \\ Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Традиції та інновації в соціології». Зб.наук.праць. Львів-Дрогобич: Посвіт, 2009. С.100-105.

Ukrajnai gazdasagi atalakulasok: quo vadis? \\ Ukrajna Szinevaltozasa 1991-2008. Politikai, gazadasagi, kulturalis es nemzetisegi attitudok. Szerk.F.Csilla es V.Szereda. Pozsony: Kalligram Kiado, 2009. P.153-168.

Украинская социология в европейском контексте \\ Сучасний стан і перспективи розвитку соціолгії в україні та Європі. Матеріали міжнародних соц.читань памяті Н.В.Паніної / За наук.ред.Є.І.Головахи та О.Г.Стегнія. – К.: Інститут соціолгії НАНУ, 2008. С.25-46

Диагноз времени глазами Ирины Марковны Поповой \\ Социология: теория, методы, маркетинг. Январь – март, №1, 2008. С. 217 – 220.

К социетальной интеграции или к развитию «параллельных обществ»? (Сравнительное изучение межэтнических взаимодействий)\Социология: теория, методы, маркетинг. Январь – март, №1, 2008. С. 140 – 165 http://i-soc.com.ua/journal/08_Kutzenko.pdf.

The Zigzags of political regime Democratization in Ukraine / Kutsenko Olga // Ukrainian Sociological Review 2004-2005. Kyiv: Institute of Sociology, NAS of Ukraine, 2007. pp. 70-87.

Monitoring of Events in the InterEthno INTAS project / Olga Kutsenko. In: Nikolai Genov (Ed.) Patterns of Interethnic Integration. ARBEITSPAPIERE DES OSTEUROPA-INSTITUTS DER FREIEN UNIVERSIT?T BERLIN. Osteuropa-Institut der Freien Universit?t Berlin, 2007. Pp. 16-23.

Украина в трансформационных процессах: Quo vadis? \\ Социология: теория, методы, маркетинг. №1, Киев, 2007. С.18-32 http://www.i-soc.com.ua/journal/02_Kutzenko.pdf

Ukraine: the hard road to independence / Olha Kutsenko // The Analyst. The Central and East European Journal. Vol.2,, No.3, September 2006. Budapest. Pp. 17-34

Сохраняют ли значение классовые основания политического участия? \\ Социология: теория, методы, маркетинг. 2006, № 3. C.92-115.

Сравнительное изучение этнически основанной социетальной интеграции методом мониторинга событий / Куценко О.Д. // Вісник ХНУ, № 724. Харків, 2006. – С. 3-11.

Расходящиеся общества: особенности системной трансформации в России и Украине \\ Мир России. Том XV, № 3. Москва, 2006. С.43 – 61. http://www.hse.ru/data/2010/12/31/1208182584/43-61.pdf

Интеллигенция, интеллектуалы, служащие в изменяющейся социальной структуре \Вісник ХНУ, № 723. Харків, 2006. – С.23-31.

К построению объясняющей теоретической модели поддержки террористических действий \ Методологія,теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб.наук. праць. – Х.: ХНУ, 2005. (в соавт.Л.Берлянд, В.Шерстобоев)

Демократизация по «лезвию бритвы» (трансформация политического режима на примере постсоветской Украины) \\ Пути России: двадцать лет перемен. М.: Изд-во МВШСЭН, 2005. C.180-189.

Структурування інтересів економіко-політичних еліт у процесі ринкових перетворень в Україні / Куценко О.Д. // Політичний менеджмент. Укр.наук.журнал. – №1.- 2005.– С.78-89.

Перспективи місцевої демократії в оцінках населення Луганської області / Куценко О., Селютіна Н. // Політика регіональних органів влади: теорія та практика. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. С.98-114.

Проявления и угрозы культурных неравенств: социологические объяснения / Куценко О.Д. // Вісник ХНУ, № 621. Харків, 2004. – С.13-19.

Роль социологии в обеспечении открытости во взаимоотношениях между властью и общественностью / Куценко О.Д., Даниленко И.В. // Методологія,теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб.наук. праць. – Х.: ХНУ, 2003. С. 206-211.

Общественность, власть и несимметричные обмены: институционализация постсоветских политических форм / Куценко О.Д. // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства. К.: ІС НАНУ, 2003. - С. 131-143.

About Some Social and Structural Outcomes of Institutional Changes in Ukrainian Society / Kutsenko Olga // Ukrainian Sociological Review, 2000-2001. – Kyiv: Institute of sociology NASU, 2003. – P. 58-65.

Рost-Soviet Social Іdentification: to the new sociality? / Olga Kutsenko // Entstaatlichung und soziale Sicherheit. Verhandlungen des 31. Kongresses der Deutschen Gesellschaft f?r Soziologie in Leipzig 2002 / Allmendinger, Jutta (Hg.).- 2 B?nde, 2003.

Class formation process in Ukrainian society: the post-Communist dynamics / Olha Kutsenko // Sysiphus. Social Studies. IFIS PAN Journal. Vol.XVI, 2002. – Р. 137-152.

Влияние «посттоталитарных ловушек» на поведение избирателей / Куценко О.Д. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 2002.

Социальная идентификация в постсоветской Украине: формирование новой социальности / Куценко О.Д. // Методологія,теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб.наук. праць. – Х.: ХНУ, 2002.

Деятельностно-структурная парадигма общества как саморазвивающейся системы / Куценко О.Д. // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретич¬ні проᬬ¬¬леми змін соціальної структури українського суспільства: Наукові доповіді і повідомлення ІІ Всеукр. соціологічної конференції / САУ, Інститут соціології НАНУ; М.О. Шульга (наук. ред.) та ін. -К., 2002. -С.49-54.

Становление социальных классов как проявление самоорганизационных процессов в обществе / Куценко Ольга // Социология: теория, методы, маркетинг. Н.-теор.журнал. – 2002, №4.

Классовый анализ трансформации украинского общества: к вопросу о методологии / Куценко О.Д. // Методологія,теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб.наук. праць. – Х.: ХНУ, 2001. С.47-53

Функціонуюча еліта: кристалізація елітних сіток в Україні / Куценко О.Д. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. - № 511. – Харків, 2001. – С. 16-22.

Интеллигенция: фантом или реальный актор? / Куценко О. // Кто и куда стремится вести Россию?.. Акторы макро-, мезо- и микроуровней современного трансформаци-онного процесса / Под общ. Ред.Т.И.Заславской. – М.: МВШСЭН, 2001. – С.247-253.

Социальное отчуждение как фактор социального раскола постсоветского украинского общества / Куценко О. // Матеріали спільного наукового семінару випускників програм USIA. Одеса, 2001. С.38-44.

Деятельностная перспектива в понимании общества: к поиску возможности деятельностно-структурного синтеза / Куценко Ольга // Социология: теория, методы, маркетинг. Н.-теор.журнал. – 2001, №1. – С. 27-41.

Інтелігенція на шляху класоформування / Куценко О. // Соціологія міста: наукові проблеми та соціальні технології. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 118 – 122.

Теоретическая модель самоорганизации в понимании социальной трансформации / Куценко О.Д. // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Наук. доп. і повідомлення першої Всеукр. соціологічної конф. /САУ, Ін-т соціології НАНУ; М.О.Шульга (наук. ред.) та ін. – К., 2001. – с. 76-81.

Классовый анализ трансформации украинского общества: к вопросу о методологии / Куценко О.Д. // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб.наукових праць. – Х.: Вид. Центр ХНУ, 2000. – с.47-53.

К вопросу о «конце истории», или Украина в волнах глобализации исторической системы / Куценко О.Д. // Вісник Харк.нац. ун-ту. Світ-системна теорія і сучасні глобальні трансформації. - № 487. – Харків, 2000. – С. 188-192.

Расколотое общество? Социальные эффекты институциональных изменений / Куценко О. // Куда идет Россия? Власть. Общество. Личность/ Под общ. ред. Т.И.Заславской. – М.: Изд-во МВШСЭН, 2000. – С.271-278.

Социальное действие сквозь призму свободы и рациональности / Куценко О.Д. // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб.наукових праць. – Х.: Вид. Центр ХНУ, 2000. – С.10-14.

Феномен «андеркласса»: концептуа-лизация явления / Куценко О.Д. // Вісник Харк.нац.університету Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - № 489. –Харків, 2000.-С.35-40

Реструктурування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Куценко Ольга // Громадянська освіта в Україні. Матеріали конф. - К., 2000. – С.22-23.

Інтелектуальна та громадянська культура як принципи університетської освіти / Куценко О.Д. // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи / Всеукраїнська н.-метод. конф. Тези доповідей. – К., 2000. – С. 429-431.

Социальные изменения и трансформация сквозь призму синергетического подхода / Куценко О.Д. // Вісник Харків. Націон. Університету.- № 492, 2000. – С.38-47.

О некоторых социоструктурных последствиях институциональных изменений в украинском обществе / Куценко Ольга // Социология: теория, методы, маркетинг. Н.-теор.журнал. – 2000, №2. – C.26-32

Возвращение классов? Теоретические перспективы классового анализа постсоветского трансформационного процесса / Куценко Ольга // Социология: теория, методы, маркетинг. Н.-теор.журнал. – 2000, №1. – С. 5-13.

Расколотое общество? Социальные эффекты институционализации установок на рынок vs государственную поддержку / Куценко О. // Экономическая социология на пороге третьего тысячелетия. Междунар. Конференция. 14-15 янв. 2000 г. – Москва: ISA, RC 02, ESA – ESRN, 2000.-С.44-45.

Класс как концепт для анализа современных социальных процессов / Куценко О.Д. // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб.наук.праць. – Харків, 1999. – С.15-20.

Социокультурный раскол в политическом выборе: “левое” голосование в регионах / Куценко О.Д. // Актуальні проблеми розвитку суспільної думки і практики управління. Зб.наук.праць.- Вип. 5., частина 1. – Запоріжжя: РПВ “Видавець”, 1999. – 159-163.

Про прогнозуємість політичного вибору України в період швидких соціальних змін / Куценко О. // Sapienti. Українсько-Американ. Журнал: Inform. Agency USA, № 4, October, 1999.
http://sapienti.kiev.ua/2/a01_ua.html

Коллективные идентичности в реструктурирующемся обществе (случай Украины) / Olga Kutsenko // Will Europe Work? Abstracts of the 4th Conference of Sociology. ESA, Amsterdam, 1999/

Расхождения в массовой психо-логии регионов и «левое» голосование / Куценко О.Д. // Особистість і трансформа-ційні процеси в суспільстві. Вісник ХДУ.- № 439.- Ч.4,5. –Х., 1999. – С.274-278.

Концепт класса как основа для понимания противоречий капитализма: изменения за 150 лет / Куценко Ольга // Вибір. Теорет. і громад.-політ. журнал.- 1998, №3-4 (12-13). – С. 37-44.

Ценностные идентификации и солидарности в реструкту-рирующемся обществе / Куценко О.Д. // Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Вісник Харків. держ. Університету, № 393, 1997, с. 21-28

Соцiальна полiтика в механiзмi досягнення суспiльноi згоди / Куценко О.Д. // Соцiальна полiтика в Украiнi та сучаснi стратегii адаптацii населення. Зб. наукових статей. Киiв: НВФ «Студцентр» / НIКА-Центр, 1998, с. 112-117.

Агенты социальных изменений: теоретическое осмысление современной трансформации / Куценко О. // Інтеграція України у світове співтовариство. Матеріали наук.-пр.конф., К., 19-20 гр. 1998. Київ: Інформ.Агентство США, Рада Міжнар. Наук. Досліджень та Обмінів, 1999, с. 125-134.

Социология: трансформация как ответ на глубинные изменения современного общества / Куценко О.Д. // Вісник ХДУ. 1999, № 433, с. 7-12.

К новой парадигме социальных изменений: теоретические штрихи / Куценко О.Д. // Харьковские социоло-гические чтения-98. Харьков: ХО УСА, 1998, с. 12-18.

Соціологія на межі столітть. До підсумків ХІУ Всесвітнього Конгресу соціологів / Куценко Ольга // Sapienti. 1998, № 2. http://sapienti.kiev.ua/2/a01_ua.html

К вопросу о философии соци-альной политики / Куценко О.Д. // Наука і соціальні проблеми суспільства. Вісник Харків. держуніверситету, 1998, № 414, с. 37-40.

The concept of class as a basis for understanding of contradictions of the Capitalism: changes in 150 years / Olga Kutsenko // Le Manifeste Communiste: Quelle alternative au capitalisme? Rencontre internationale. Contribu-tions. 5-e dossier. Paris: Mars, 1998, р. 80-82.

Поиск устойчивых связей: госу-дарственная политика, предпри-нимательство, общественное мнение / Куценко О.Д., Хижняк Л.М. // Бизнес-Информ. 1995, №№ 47-48.

Динамика элит в изменяющемся социальном пространстве / Куценко О.Д. // Харьковские социоло-гические чтения. Харьков: ХО УСА, 1995

Социальные принципы стратегии регионального развития / Куценко О.Д. // Региональное развитие Украины: проблемы и перспективы. Харьков: Изд. «Укр. перспектива», 1995.

Регионализация как системная социальная проблема / Куценко О.Д. // Бизнес-Информ. 1995, №№ 19-20.

Имидж кандидата в депутаты: предпочтения электората северо-востока Украины / Куценко О. // Современное общество. 1994, № 4

Становление украинской государ-ственности в контексте факторов социального риска / Куценко О.Д. // Харьковские социоло-гические чтения-94. Харьков: ХО УСА, 1994

Идея «украинской самостийности» в контексте социально-политического климата северо-востока Украины / Куценко О.Д., Кунденко С. // Украина: экономический союз. Харьков: Изд.гр. “Интеграция”, 1994.

Правящая элита: качество власти в меняющемся обществе / Куценко О. // Современное общество. 1993, № 2

Трудовой коллектив как субъект деятельности / Куценко О.Д. // Вестник Харьковского университета.- 1991, №351

Политическая культура личности / Куценко О.Д. // Актуальные вопросы теории социалистического общества и гносеологии. ИНИОН АН СССР № 31349 от 1.10.1987.

Особенности системы факторов формирования полит. Культуры / Куценко О.Д. // Актуальные вопросы совершенствования со-циал. ИНИОН АН СССР №26591 от 27.08.1986.

Редагування наукових книг:

Девид Лейн. Возвышение и падение государственного социализма / пер.с англ. Под. ред. Куценко О.Д. / Предисловие. Киев-Харьков: Изд-во Института социологии НАНУ, 2005.

Иван Селеньи, Гил Эял, Элеанор Тоунсли. Построение капитализма без капиталистов / Пер.с англ. Под ред. Куценко О.Д. - Киев: Институт социологии НАНУ, Харьковский нац.ун-т им.В.Н.Каразина, 2008. -320 с.