Мазурик Олег Володимирович

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Завідувач кафедри

Телефон

521-33-40, 63-40

Кабінет

510б

Email

olegmazuryk@knu.ua

CV

Наукові інтереси

соціальна відповідальність та соціальний контроль, соціальні аспекти управління, соціальні технології та соціальне прогнозування, засоби соціологічної діагностики, соціальний аудит

Дослідження

механізми та засоби сучасного суспільного контролю; трансформація соціальної відповідальності влади, бізнесу та громадянського суспільства; розробка методик проведення освітнього та кадрового аудиту

Освіта

2014 доктор соціологічних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України»
2013 Веб-курс від IPEN та Evalpartners «Вступ до оцінки проектів та програм соціальної спрямованості».
2013 тренінг для тренерів «Моніторинг і оцінка на основі результатів», проведений Світовим банком для регіону Європи та Центральної Азії Трастовим фондом розвитку потенціалу (ECAPDEV) (м. Київ, Національна академія державного управління).
2010-2013 докторантура по кафедрі теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2001 кандидат соціологічних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Сучасні тенденції відтворення армії як соціального інституту (соціологічний аспект)»
2000-2001 навчання та стажування в Ланкастерському університеті (Велика Британія) в рамках спільного проекту Британської Ради, Ланкастерського університету та Міністерства оборони України ASSIST PROGRAMME ON CURRICULUM REFORM IN LAW AND POLITOLOGY 2000-2002.
1995-1999 аспірантура Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова.
1992-1995 Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова. Диплом соціолога, викладача соціології
1978-1982 Новосибірське вище військово-політичне училище

Проекти

 • 2021  Керівник дослідницької групи з фінального оцінювання програми «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях», яке впроваджувалося МБО «Фонд Східна Європа» спільно з німецькою неурядовою організацією ChildFund Deutschland e.V. за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (договір).
 • з 2020 по т.ч.  Експерт з моніторингу і оцінювання Грантової програми «Жити на рівних» для соціальних підприємців та соціальних ініціатив в інтересах людей з інвалідністю та їх близького кола від БО Фонд «ВПЛИВ»
 • 2019  Експерт-соціолог проекту «Опитування учасників судових проваджень щодо їх задоволеності якістю функціонування судів м. Києва» в рамках грантової програми USAID № APS-NJ-2018-02 «Нове правосуддя». (Сертифікат).
 • 2018-2020  Керівник групи з моніторингу та оцінювання соціального ефекту (впливу) діяльності центрів реабілітації «Самотужка», наукового консультування керівництва центрів з питань поточної діяльності та перспектив розвитку. (Сертифікат).
 • 2017   Регіональний експерт проекту «Посилення децентралізації в Україні» за фінансової підтримки Національного фонду підтримки демократії (NED), США (2017 р.). (Сертифікат).
 • 2016  Участь у міжнародному крос-культурному порівняльному дослідженні «Релігія та права людини», проведеному спільно програмою соціології Українського католицького університету (м. Львів, Україна) та Інститутом практичної теології Вюрцбурзького університету (м. Вюрцбург, Німеччина). (Сертифікат).

Публікації

Близько 130 публікацій, зокрема

 • Yereskova, T., Mazuryk, O. National self-consciousness of members of society in the context of the social dynamics of a transforming society. Skhid, 2022. Vol. 3 No. 2. Рр. 9-14. http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/261987/260076
 • Yereskova, T., & Mazuryk, O. (2021) Social Dimension of Innovation Research in the Conditions of Social Transformations. Skhid, 1(3), 21-28. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.1(3).243325
 • Звіт незалежного фінального оцінювання програми «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях», яке впроваджувалося МБО «Фонд Східна Європа» / О. Мазурик, І. Склярова, Н. Шепель, Т. Єрескова, Т. Пересунько, Я. Сердюк, Н. Хаврюченко. – Київ: МБО «Фонд Східна Європа», 2021. – 81 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Report_on_final_evaluation_full_UKR.pdf
 • Yereskova, T., Mazuryk, O., Tymofieieva, H., & Opryshko, T. (2020). Social Activity of Contemporary Ukrainian Society: Threat to Internal Stability or Possibility of Social Dialogue. Postmodern Openings, 11(4), 144-173. https://doi.org/10.18662/po/11.4/227
 • Mazuryk, Oleg. Uncertainty as a regular feature of modern Ukrainian society / Yereskova, Tetyana; Mazuryk, Oleg; Aleksandrova, Olena; Tymofieieva, Halyna; Zavadskyi, Vitaliy. // Teorija in Praksa. let. 57, 3/2020, рр. 928-946. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/negotovost-kot-stalna-zna%C4%8Dilnost-moderne-ukrajinske-dru%C5%BEbe.pdf?sfvrsn=0
 • Mazuryk, Oleg. System constructs for the investment security of a country / Aleksy Kwilinski, Maryna Dielini, Oleg Mazuryk, Volodymyr Filippov, Vasyl Kitseliuk // Journal of security and sustainability issues. ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online 2020 September Volume 10 Number 1 https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(25) Рр. 345-358. http://jssidoi.org/jssi/uploads/papers/39/Kwilinski_System_constructs_for_the_investment_security_of_a_country.pdf
 • Мазурик О.В. Недержавний контроль державної діяльності: умови та можливості для України / О.В. Мазурик, І.А. Склярова // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2019. - №4 (43). (Соціологічні науки) – С. 95-106. http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/download/899/771
 • Мазурик О. В. Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр «нових» нерівностей / О. В. Мазурик, Т. В. Єрескова // Український соціологічний журнал. – 2017. – №1-2. – С. 77-81.
 • Мазурик О. В. Соціальна активність сучасного українського соціуму: форми, ресурси, наслідки / О. В. Мазурик, Т. В. Єрескова  // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. - № 3 (30). – С. 70-77.
 • Мазурик О. В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія: теоретико-методологічні засади дослідження, західний досвід, вітчизняні перспективи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2015. – № 1148. – С. 107-113.
 • Мазурик О. В. Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні : [монографія] / О. В. Мазурик. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. – 316 с.
 • Мазурик О. В. Суспільні функції та можливості соціального аудиту / О. В. Мазурик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологія. – 2013. – №1(4). – С. 79-83.
 • Мазурик О. В. Політика пам’яті в Україні: між загальнонаціональним та регіональними рівнями / В. В. Середа. О. В. Мазурик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2013. – № 1045. – С.101-109.
 • Мазурик О. В. Роль держави в становленні соціального аудиту / О. В. Мазурик, Ю.С. Білоног // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІV. Вип. 258, Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2013.  – С. 200-208.

Інше

 • Соціологічна асоціація України (Член асоціації);
 • Українська асоціація оцінювання (Член Правління);
 • Центр соціального аудиту (Директор);
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій з соціології (Д26.001.30, при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).