Мазурик Олег Володимирович

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Завідувач кафедри

Телефон

521-33-40, 63-40

Кімната

509

Електронна пошта

oleg.mazuryk61@gmail.com

CV

Наукові інтереси

соціальна відповідальність та соціальний контроль, соціальні аспекти управління, соціальні технології та соціальне прогнозування, засоби соціологічної діагностики, соціальний аудит

Напрямки досліджень

механізми та засоби сучасного суспільного контролю; трансформація соціальної відповідальності влади, бізнесу та громадянського суспільства; розробка методик проведення освітнього та кадрового аудиту

Освіта

2014 доктор соціологічних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України»
2013 Веб-курс від IPEN та Evalpartners «Вступ до оцінки проектів та програм соціальної спрямованості».
2013 тренінг для тренерів «Моніторинг і оцінка на основі результатів», проведений Світовим банком для регіону Європи та Центральної Азії Трастовим фондом розвитку потенціалу (ECAPDEV) (м. Київ, Національна академія державного управління).
2010-2013 докторантура по кафедрі теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2001 кандидат соціологічних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Сучасні тенденції відтворення армії як соціального інституту (соціологічний аспект)»
2000-2001 навчання та стажування в Ланкастерському університеті (Велика Британія) в рамках спільного проекту Британської Ради, Ланкастерського університету та Міністерства оборони України ASSIST PROGRAMME ON CURRICULUM REFORM IN LAW AND POLITOLOGY 2000-2002.
1995-1999 аспірантура Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова.
1992-1995 Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова. Диплом соціолога, викладача соціології
1978-1982 Новосибірське вище військово-політичне училище

Проекти

2013 «Стан виробничої демократії на підприємствах та в організаціях Донецької області» на замовлення Донецької обласної організації профспілок «Радіоелектронмаш» України та відділення Національної служби посередництва та примирення в Донецькій області. Керівник
2012-2013 «Соціальний аудит як засіб оптимізації процесу надання освітніх послуг у сучасній Україні». Керівник
2010-2011 «Електоральні настрої мешканців Донецького регіону напередодні та після виборів в органи місцевого самоврядування» на замовлення Донецької обласної державної адміністрації. Керівник моніторингових досліджень
2010 HITT-CIS «Здоров’я населення і соціальні зміни». Координатор по Донецькій обл.
2008 «Ставлення українських громадян до євроатлантичної інтеграції України» (Інститут трансформації суспільства (м. Київ) та Український фонд «Громадська думка»). Координатор по Донецькій обл.
2008 «Соціальні практики населення міст Львів та Донецьк». Координатор по м. Донецьк
2006-2013 Керівник соціологічних досліджень на замовлення Донецької обласної державної адміністрації з актуальних проблем розвитку регіону
2004-2005 “Львів-Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій соціальних лояльностей” (Львів-Донецьк, Україна). Менеджер соціологічного опитування у м. Донецьк

Публікації

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій:
Монографія
Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні : [монографія] / О. В. Мазурик. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. – 316 с.
Навчальні видання:
Международные стандарты социального аудита / сост. О. В. Мазурик, Ю. С. Билоног, Е. Г. Ярышева. – Донецк: ЦСА, 2011. – 508 с. – (Библиотека социального аудитора).
Методологія та методи соціологічних досліджень: Практикум. (Навчальний посібник, рекомендований МОНМС України). - Донецьк: Східний видавничий дім, 2011. – 232 с. (у співавторстві).
Частично аннотированный библиографический указатель литературы по социальному аудиту (2000-2010 гг.) / сост. О. В. Мазурик, Н. А. Никифоренко, В. Н. Захарченко. – Донецк: ЦСА, 2011. – 144 с. – (Библиотека социального аудитора).
Національні стандарти соціального аудиту / уклад. О. В. Мазурик, Ю. С. Білоног. – Донецьк: ЦСА, 2011. – 396 с. – (Бібліотека соціального аудитора).
Зарубежные модели и опыт социального аудита: Сб. стат. / сост. О.В. Мазурик, Ю.С. Билоног. – Донецк: ЦСА, 2010. – 112 с. – (Библиотека социального аудитора).
Социальный аудит в схемах и таблицах / Авт.-сост. О.В. Мазурик, Ю.С. Билоног. – Донецк: ЦСА, 2010. – 120 с. – (Библиотека социального аудитора).
Терминологический словарь социального аудита / Сост. О. В. Мазурик, Д. В. Куртов. – Донецк: ЦСА, 2009. – 64 с. – (Сер.: Библиотека социального аудитора).
Соціологія управління: навчальний посібник / В.В. Бурега, О.В. Мазурик, Н.Ф. Селютіна. (Навчальний посібник, рекомендований МОНМС України). - Донецьк: ДонДУУ, 2009 – 137 с. (у співавторстві)
Соціологія: Навчальний посібник для тих, хто вивчає проблеми соціального управління / Уклад.: В.В. Бурега, М.І. Гаврилов, Т.В. Єрескова та ін.; За заг. ред. В.В. Буреги, О.В. Мазурика. – 3-тє вид., доп. та перероб. - Донецьк: ДонДУУ, 2006 – 391 с. (у співавторстві)
Політологія: підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1-е видання. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 446 с. (у співавторстві).
Актуальні проблеми воєнної політології: підручник для слухачів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України, у яких здійснюється підготовка військових фахівців оперативно-тактичного рівня / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1-е видання. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 344 с. (у співавторстві).
Наукові статті:
Суспільні функції та можливості соціального аудиту / О. В. Мазурик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологія. – 2013. – №1(4). – С. 79-83.
Социальный аудит: теоретические обобщения и перспективы развития в Украине / О. В. Мазурик // Вопросы гуманитарных наук. (Россия). – 2013. – № 6. – С. 155-160.
Социальная ответственность и производственная демократия на предприятиях Донецкой области: результаты исследования / О. В. Мазурик // Теория и практика общественного развития. (Россия). – 2013. – № 10. – С. 107-113. [Электронный ресурс] Режим доступа к журн.: http://www.teoria-practica.ru/-10-2013/sociology/mazuryk.pdf
Роль держави в становленні соціального аудиту / О. В. Мазурик, Ю.С. Білоног // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІV. Вип. 258, Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 200-208.
Політика пам’яті в Україні: між загальнонаціональним та регіональними рівнями / В. В. Середа. О. В. Мазурик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2013. – № 1045. – С.101-109.
Проблема адекватного використання механізму соціальної взаємодії в умовах суспільних трансформацій / О.В. Мазурик, Т.В. Єрескова // Вісник Одеського національного університету. Т. 13. Вип. 5. Соціологія і політичні науки. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2008. – С. 80-87.
Удовлетворенность потребителя как предмет социального аудита / О. Мазурик, Э. Байрамова // Межкультурные коммуникации. (Грузия) – 2013. – № 21. – С. 195-202.
Моніторинг соціально-трудової сфери як технологія соціального аудиту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2012. – № 999. – С. 126-130.
Освітній аудит як соціальна технологія діагностики та управління ВНЗ / О.В. Мазурик, В.В. Горбов // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІІІ. Вип. 257, Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – С. 287-295.
Перспективы развития корпоративной социальной ответственности в Украине / О. В. Мазурик // Научный журнал Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова. Гуманитарная серия. (Казахстан). – 2012. – № 3-4. – С. 63-73.
Парадигми і методологічні підвалини соціологічного вивчення соціального контролю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2011. – №941. – С. 41-45.
Соціальний контроль: базові перспективи концептуалізації соціального аудиту // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2011. – Випуск 5. – С. 169-177.
Освітній аудит як механізм підвищення ефективності функціонування системи освіти / О.В. Мазурик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2010. – №889. – С. 159-162.
Соціальний аудит в системі механізмів соціально-правового супроводу державних реформ / О.В. Мазурик // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІ. Вип. 145. Серія «Соціологія».– Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 77-84.
Соціальний аудит: потенційні можливості та перспективи застосування в українському суспільстві // Український соціум. – 2010. – № 1(32). – С. 137-144.
Соціальна відповідальність бізнесу очима донеччан // Соціальні виміри суспільства. – 2010. – Вип. 2(13). – С. 273-284.
Соціальна відповідальність як складова концепції соціального аудиту // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2010. №4 (8) – С. 62-66.
Економічна ефективність від впровадження соціального аудиту / О.В. Мазурик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2009. - №844. – С.159-162.
Інституційні зміни соціальної відповідальності: закордонний досвід та пошуки національної моделі / О.В. Мазурик // Вісник Одеського національного університету. Т. 14. Вип. 13. Соціологія і політичні науки. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2009. – С. 101-106.
Підготовка соціальних аудиторів в Україні: міф чи реальність? / О.В. Мазурик // Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць. – 2009. – № 8. – С. 211-217.
Соціальний аудит в системі соціального партнерства: механізми оптимізації взаємодії в управлінській практиці / О.В. Мазурик // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 15. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 258-262.
Соціальний аудит: нові можливості для суспільства та соціології / О.В. Мазурик // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. Х. Вип. 116. «Соціологія державного управління». Серія «Спеціальні та галузеві соціології».– Донецьк: ДонДУУ, Східний видавничий дім, 2009. – С. 81-88.
Соціальний аудит: теорія та практика застосування в Україні та Росії (аналітичний огляд літератури) / О.В. Мазурик // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. Х. Вип. 140. Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – С. 92-101.
Соціальний аудит в системі соціального управління / О.В. Мазурик, Т.В. Єрескова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірн. наук. праць. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – С. 230-233.