Нікітіна Тетяна Євгенівна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

-

Підрозділ

Посада

Запрошений доцент

Телефон

521-33-24, 63-24

Кабінет

503

Email

nikitina_tania@ukr.net

Наукові інтереси

методологія й методи соціологічних досліджень, математичні методи аналізу кількісних даних, методи збору й аналізу якісних даних, методи перевірки валідності вимірювальних інструментів

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра методів та методології соціологічних досліджень, аспірантура, тема дисертації – «Методи перевірки валідності класових схем у соціології»

2007 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, магістратура

2006-2007 - Університет Констанц, факультет соціології, магістратура

Проекти

2007- ... - соціолог Інституту Соціології НАН України

2007- ... - асистент українського національного координатора Європейського соціального дослідження (European Social Survey)

2007 - Європейське соціальне дослідження (European Social Survey), GESIS, Німеччина

Публікації

Татьяна Никитина Теоретическая и эмпирическая интерпретация и операционализация понятия “валидность” // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2009. - №.2.

Татьяна Никитина Вторые международные социологические чтения памяти Н.В.Паниной “Социология и общество сегодня”
// Социология: теория, методы, маркетинг. – 2009. – №1.

Нікітіна Т. Спроба функціонального аналізу громадської думки в Україні // Соціологія, психологія, педагогіка: Погляди молодих науковців: Матеріали конференції студентів та аспірантів факультету соціології та психології, Київ 2005. – С.266-269.

Нікітіна Т. Громадська думка в Україні // Сучасне суспільство в соціологічних дослідженнях: Матеріали IV київської міжвузівської наукової конференції, Київ 2005. – С.66-71.

Нікітіна Т.Є. Аналіз політичної щитової реклами на парламентських виборах 2006 року // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: Матер. VIII міжнарод. конф. Молодих науковців, Київ, 2006. – С – 158-158.

Никитина Т. Ярошенко И. Использование контент-анализа в практике рекламы и PR // PR-менеджер. – 2006. - №5. – С.28-34.

Нікітіна Т. Теоретична та емпірична інтерпретація і операціоналізація поняття валідність // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – №2. – С.113-129.

Нікітіна Т. Співвідношення понять валідність та надійність // Український соціум. – 2009. - №4. – С25-33.

Нікітіна Т. Конструктна валідність як унітарній концепт // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Випуск 9, Київ-2009, С.66-72 Список вибраних робіт:

Нікітіна Т. Теоретична та емпірична інтерпретація і операціоналізація поняття валідність // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – №2. – С.113-129.

Никитина Т. Ярошенко И. Использование контент-анализа в практике рекламы и PR // PR-менеджер. – 2006. - №5. – С.28-34.