Сапєлкіна Олена Володимирівна

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Доцент

Телефон

521-33-24, 63-24

Кабінет

503

Email

elvees(а)hotmail.com

Наукові інтереси

методологія соціологічних досліджень, методи збору соціологічної інформації

Дослідження

методологія соціологічних досліджень, методи збору соціологічної інформації

Публікації

Волянская Е.В.,Пилипенко В.Е., Сапелкина Е.В. Социокуьтурная детерминация подростковой агрессии . – К.: П Ц „Фолиант”, 2004. – 174 с.
Блажко М., Пилипенко В., Сапєлкина О. Ринок праці в аграрному секторі: проблеми мотивації зайнятості / Наук. ред. В.Є. Пилипенко. – К.: ПЦ «Фоліат», 2008. – 175 с.
Організація підприємницької діяльності та бізнесу: навч. посіб./ В.К. Збарський, В.П. Горьовий, С.Г. Пастушенко, О.В. Сапєлкіна / за ред. В.К. Збарського. – К.: Акад.праці і соц. відносин ФПУ, 2008. – 656 с. (гриф МОН України)