Савельєв Юрій Борисович

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Професор

Телефон

521-33-24, 63-24

Кабінет

503

Email

yursave@knu.ua, yursave@yahoo.com

CV

Наукові інтереси

Соціальні зміни; розвиток і модернізація; участь і соціальне включення (інклюзія); права людини і збільшення спроможності; методи соціальних досліджень

Освіта

2018 - доктор соціологічних наук, захистив докторську дисертацію зі спеціальності «теорія та історія соціології» в Київському національному університет імені Тараса Шевченка (Україна)
2003 – пройшов річне стажування з соціології в Sam Houston State University (США)
1997 – кандидат філософських наук, захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «соціальна філософія і філософія історії» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Україна)
1994 – закінчив з відзнакою Луганський державний університет (Україна)

Проекти

Міжнародні стажування, гранти:

 • 2017 – стажування «Вибірка, зважування та оцінка в методології масового опитування» в межах проекту Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences (SERISS), Любляна, Словенія
 • 2016 – 2017 – стажування в межах програми Карнегі з академічних публікацій, Carnegie Scholar Publication Program (CSPP), American Councils for International Education and the National Council for Eurasian and East European Research (NCEEER)
 • 2014 – стажування  «Баєсовий аналіз в соціальних науках» («Bayesian Analysis in the Social Sciences»), 47th Essex Summer School in Social Science Data Analysis, University of Essex, UK
 • 2014 – стажування «Аналіз категоріальних даних», ІV Літня школа Лабораторії порівняльних соціальних досліджень Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», Санкт-Петербург
 • 2013 – стажування «Багаторівневий факторний аналіз і багаторівневе моделювання структурними рівняннями в пакеті Mplus», ІІІ Літня школа Лабораторії порівняльних соціальних досліджень Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», Санкт-Петербург
 • 2013 – грант GESIS no.El-2013-112 для дослідження «Вдосконалення моделі модернізації: Пояснення розбіжностей в процесі змін цінностей  і розвиток  європейських суспільств» в EUROLAB, GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences, Кельн, Німеччина
 • 2012 – стажування «Причинні моделі і структурні рівняння» («Causal Models and Structural Equations»), ІІ Літня школа Лабораторії порівняльних соціальних досліджень Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», Санкт-Петербург
 • 2010 – 2011 –  грант Корпорації Карнегі, Нью-Йорк (Carnegie Corporation, New York) для проведення дослідження «Соціальне включення у суспільних трансформаціях східноєвропейського пограниччя», Бостон, США
 • 2007 – стажування в межах проекту ESS (European Social Survey) з розробки та використання опитувальників у крос-національних та крос-культурних контекстах, Любляна, Словенія
 • 2007 – грант Автономного університету Барселони для досліджень з інноваційного менеджменту, стилів лідерства та ефективності командної роботи
 • 2006 – грант Європейського союзу Tempus SM_SCM-T024A06-2006
 • 2003 –  стажування з методів дослідження в унiверситетi Маастріхту, Нідерланди
 • 2002 – 2003 – рiчне стажування в унiверситетi Сем Хьюстон Стeйт, США

Досвід наукової / освітньої експертизи (спецради. комісії МОН, редколегії тощо):

 • Член спеціалізованої  вченої ради Київського національного університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.30, спеціальність 22.00.02 «Методологія та методи соціологічного дослідження»
 • Експерт секції 20 «Соціально-історичні науки» Наукової ради МОН
 • Рецензент наукових статей для міжнародних журналів International Sociology (реферується Web of Science (Impact-factor 1.169), Sсopus Scimago Journal Rank Q2), SAGE Open (реферується Web of Science (Impact-factor 0.675), Sсopus Scimago Journal Rank Q2)
 • Завідувач відділу докторантури та аспірантури, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2005–2007
 • Член редакційної колегії (з 2019 р.) журналу «Український соціум» (включено до складу наукових фахових видань України за галуззю «соціологічні науки»)
 • Член редакційної колегії (з 2019 р.) журналу «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» (включено до складу наукових фахових видань України за галуззю «соціологічні науки»)
 • Відповідальний секретар (у 2013-2018 рр.), член (з 2019 р.)  редакційної колегії журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія» (включено до складу наукових фахових видань України за галуззю «соціологічні науки»)

Публікації

Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій: 90

Список вибраних публікацій

 • Savelyev Y. "Civil War? Interstate War? Hybrid War? Dimensions and Interpretations of the Donbas Conflict in 2014–2020". Jakob Hauter (ed.), Europe-Asia Studies, 2022. Vol. 74(4), pp. 691–692. https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2066905
 • Savelyev Y. Dimensions and antinomies of modernization in the globalized world, Thesis Eleven, 2020. Vol. 158, pp. 81-95. https://doi.org/10.1177/0725513619888678
 • Савельєв Ю. Б. Структурні умови стійкої бідності та поляризації у контексті глобальних процесів, Український соціум, 2020. № 1. С.201-206. https://doi.org/10.15407/socium2020.01.2011487
 • Савельєв Ю. Б. Вирішення методологічних і етичних проблем соціологічних досліджень в умовах війни та поляризації суспільства Круглий стіл “Соціологічні дослідження в умовах протистояння на Донбасі: можливості та обмеження”, Український соціум, 2019. № 4. С. 172-176.  https://doi.org/10.15407/socium2019.04
 • Savelyev Yu. Development and Dystopia: Studies in Post-Soviet Ukraine and Eastern Europe, International Sociology, 2019. Vol. 34, Issue 2, pp. 237-240. https://doi.org/10.1177/0268580919831638a
 • Savelyev Y. Modernity, Economic Change, and Cultural Values: Nonlinear Development of Central and East European Post-Socialist Countries // Modernity, modernization, and globalization: issues and challenges of the 21st century / Shahid M. Shahidullah, editor. Hauppauge, New York : Nova Science Publishers, 2019. рр.111-125 (Book Chapter 5)  https://novapublishers.com/shop/modernity-modernization-and-globalization-issues-and-challenges-of-the-21st-century/
 • Савельєв Ю. Б. Метод мережевого аналізу у дослідженні соціальних спільнот і актуальні проблеми статистичного моделювання // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХVІ Міжнар. наук. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання», . [та ін.; під заг ред. Горбачика А.П. та ін.]. – К.: Логос, 2019. – С. 206-208
 • Savelyev Yu. Antinomies of late modernity: Eastern Europe in peril of demodernization, Ideology and Politics Journal, 2018. Vol.9, pp. 14-63.
 • Савельєв Ю. Б. Можливості методу когортного аналізу у дослідженні соціальних змін // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХV Міжнар. наук. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: модернізація суспільства та соціальні технології». [та ін.; під заг. ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.]. – К.: Логос, 2018. – С. 151-153.
 • Савельєв Ю. Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку. Монографія / Ю. Б. Савельєв. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 447 с. ISBN 978-966-439-912-5 http://bit.do/Multidimensional-Modernity
 • Савельєв Ю. Б. Обмеження наявних методик аналізу та прогнозування соціальної напруженості та шляхи їх вдосконалення // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість», 25-26 трав. 2017 р., (м. Київ) / Наукове видання / Київ. нац., ун-т ім..Т. Шевченка [та ін.; під заг ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.]. – К.: Логос, 2017. – С. 142-144.
 • Savelyev Y. Decomposition of Value Change in European Societies in 1995-2008: Test of Modernization Model and Socialization Hypothesis // Sociológia. – 2016. – Vol. 48. – No. 3. – P. 267-289.
 • Савельєв Ю. Б. Перешкоди розвитку України і перспективи модернізації: Особливості цінностей чи «пастка бідності»? // Український соціум. – 2016. – №. 3. – С. 20-32. Савельєв Ю. Б. Соціокультурні виміри модернізації і економічний розвиток європейських суспільств: Україна в координатах цінностей та ідентичності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – №3. – C. 18-37.

 

Інше

Нагороди

2006 – лауреат четвертого Всесвітнього конкурсу для молодих соціологів та соціальних дослідників Міжнародної соціологічної асоціації