Широкова Маргарита Сергіївна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Доцент

Телефон

521-33-71, 63-71

Кабінет

509

Email

shyrokova@knu.ua

CV

Наукові інтереси

економічна соціологія, економічне моделювання, бізнес-аналітика, підприємництво, управління цінностями, корпоративний імідж, корпоративний соціальний капітал, сервісизація економіки, сталий розвиток, корпоративне лідерство, лояльність споживачів

Освіта

2019-2020, Вроцлавський університет, факультет права, адміністрації та економіки, спеціальність «Бізнес-адміністрування». The Lane Kirkland Scholarship Program. Тема дипломної роботи: “Business Servitization Strategy in Increasing of Territorial Attractiveness and Entrepreneurial Sustainability”.

2006-2009, Криворізький державний педагогічний університет, аспірантура, спеціальність «Економічна соціологія», кандидат соціологічних наук (22.00.04 Спеціальні та галузеві соціології). Тема дисертаційного дослідження: «Імідж та корпоративний соціальний капітал установ банківської системи: характер взаємовпливу».

2000-2005, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету, факультет менеджменту, спеціальність «Економічна кібернетика», викладач економіки. Тема дипломної роботи: «Визначення варіантів умов договірних відносин підприємства за допомогою теорії ігор».

Проекти

Тренінги / курси:

2020 – стажування у ТОВ Almerin Group, Вроцлав. Навчальна практика у галузі пошуку та добору персоналу для польських організацій.

2020 – тренінг „Od pracy dyplomowej do artykułu naukowego”, Fundacja Liderzy Przemian, Варшава.

2019 – тренінг «Technology Open Day Wrocław!», EY Global Delivery Services Poland.

2018 – робоча зустріч з представниками партнерських ЗВО ПРООН «Досліджуючи прозорість та доброчесність у публічному секторі», Київ.

2018 – стажування, навчальний візит «Сервісизація та стратегічний розвиток», Новий університет Бакінгемширу, Хай Уіком, Лондон, Великобританія.

2017 – стажування, навчальний курс «Інноваційний університет і лідерство», Варшавський університет, Ягеллонський університет, Варшава, Краків, Польща.

2017 – тренінг «Академія змін», Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України, Британська Рада в Україні, Київ.

2017 – тренінг «Центр розвитку команд», Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України, Британська Рада в Україні, Київ.

2015 – курс «Економіка для всіх», Києво-Могилянська бізнес-школа.

2015 – курс «Комунікаційні інструменти побудови репутації», Національний університет «Києво-Могилянська академія».

2015 – стажування, навчальний візит «Підходи до взаємодії з промисловістю та іншими соціальними партнерами», Новий університет Бакінгемширу, Хай Уіком, Лондон, Великобританія.

2015 – стажування, навчальний візит «Міжгрупова співпраця в складних проектах», Льовенський католицький університет, Гент, Бельгія.

2014 – стажування, навчальний візит «Впровадження сталого розвитку в інженерну освіту», Королівський технологічний інститут, Стокгольм, Швеція.

 

Міжнародні наукові проекти:

Член групи академічних лідерів у міжнародному проекті «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IIІ: інновації та відносини з оточенням», який здійснюється за підтримки Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства закордонних справ Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України, 2017-2018.

Учасник проекту Erasmus+ «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи,  перспективи мережевої економіки», 2017.

Учасник проекту Tempus IV «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту», 2017.

Керівник проекту «Імідж університету як результат формування його соціального капіталу», Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України Британської Ради в Україні, Інституту вищої освіти НАПН України та Британської фундації лідерства, 2017-2018.

Учасник-виконавець проекту Tempus IV «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку», 2014-2017.

 

Співпраця з ГО та інституціями:

Організація зустрічі «PROдоброчесність: інструменти впровадження в діяльність закладу вищої освіти» Президента Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Т.В. Фінікова та члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти А. Артюхова з освітньо-науковою спільнотою Криворіжжя, Криворізький національний університет, 2019.

Об’єднання відповідальних громадян, співорганізація Екологічного фестивалю «Рудий пес», Кривий Ріг, 2018.

Академія української преси за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні, участь у семінарі «Висвітлення конфліктів: стандарти журналістської діяльності», Кривий Ріг, 2018.

Trinity Western University, Evangelical Free Church of Canada Mission, учасник Summer English Institute, 2017-2018.

Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності», участь у круглому столі «Викладання корпоративної соціальної відповідальності та Цілей сталого розвитку: реалії та перспективи», Київ, 2017.

Громадянська платформа НОВА КРАЇНА, зустріч із бізнесом на підтримку економічних реформ, Кривий Ріг, 2017.

ННЦ розвитку персоналу та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, спікер на Фестивалі освітнього лідерства «Clever», Київ, 2017.

Криворізький міський союз поляків, організація 3-місячних курсів польскої мови у Криворізькому державному педагогічному університеті, 2015.

 

Публікації

Автор близько 70 публікацій, зокрема

 • Shyrokova M. Business servitization and its territorial dimension. Paradigmatic challenges of modern development: a collective monograph. Edited by A.P. Duka. Chernihiv. 2022. Pp. 111-126.
 • Shyrokova M. Modeling the architecture of the entrepreneurial ecosystem of the territories of Ukraine under the influence of business servitization. Social technologies: Current problems of theory and practice. Coll. of science works. Zaporizhzhia. 2022. Issue 93. Pp. 158-168.
 • Shyrokova M. Socio-economic manifestations of servitization of economics. Habitus. Odesa. 2022. Issue 36. Pp. 48-52.
 • Shyrokova M. Prospects of the territories of Ukraine in the implementation of the strategy of business servitization. Materials of the XVIII International Scientific and Practical Conference “Problems of the Development of Sociological Theory: Society and the State: 30 Years of Independence of Ukraine” (September 24-25, 2021, Kyiv). 2022. Pp. 37-40.
 • Shyrokova M. Co-creation of value in the process of consumption of services. Transformation of social institutions in the information society: Abstracts of the reports of the participants of the 4th Congress of the Sociological Association of Ukraine. Kharkiv. 2021. Pp. 224-226.
 • Shyrokova M. Sustainable development of banking institutions through their servitization in Ukraine. Wybrane aspekty zmiany socialej. Monografia. Redakcja Witold Jedynak, Jarosław Kinal. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2019. Pp. 9-26.
 • Shyrokova M. Rozwój kapitału społecznego w celu kształtowania korzystnego wizerunku uniwersytetu // Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. Wydział „Artes Liberales” UW. Warszawa, 2019. – P. 203-216.
 • Широкова М.С. Україна на ринку бізнес-послуг ЄС: перспективи і стимули розвитку // Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІ. – Луцьк, Терен, 2019. – 376 с. – С. 364-374.
 • Широкова М.С. Світова мережа центрів спільного обслуговування: перспективи інтеграції України // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – Вип. 19. – Мукачево, 2019. Index Copernicus ICV 2015: 35.93.
 • Широкова М.С. Центри спільного обслуговування: новий шлях до творення цінності та управління бізнесом // Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу: IV Міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей, Кривий Ріг, 9-10 листопада 2018 р. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2018. – С. 7.
 • Shyrokova M. The Servitization of Manufacturing within Industry 4.0: Evidence from Ukraine // IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Rozwój Społeczny Wobec Wartości. Etyka – Technika – Społeczeństwo”: Book of Abstracts. – Zabrze: Politechnika Śląska, 2018. – P. 106-107.
 • Shyrokova M. Sustainable development of banking institutions through their servitization in Ukraine // Social and Ethical Dimensions of Changes Interactive: International Interdisciplinary Scientific Conference. – 5th edition, University of Rzeszów, 2018.
 • Широкова М.С. Сервісизація банківської системи України: новий фінансовий ландшафт сталого розвитку // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць / Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – № 2(44). – С. 155-164.
 • Широкова М.С. Сервісизація промисловості: європейські наслідки та виклики // Інноваційні процеси у просторі юридичної освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кривий Ріг: КФ ДДУВС,  2017. – С. 89-94.
 • Широкова М.С. Сервіс-домінуюча логіка постіндустріальної модернізації // Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : моногр. / [за ред. С.М. Шкарлета, В.Г. Маргасової]. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – 618 с. – С. 94-108.
 • Широкова М.С. Сервісизація підприємницьких структур як перспективна бізнес-практика // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 69-70. – С. 183-189.
 • Широкова М.С. Навики та кваліфікації для сталого розвитку / Н.В. Моркун, С.А. Рубан, М.С. Широкова, І.О. Музика // Європейський досвід підготовки інженерів для сталого розвитку : моногр. / Заг. ред. В. Шатохи. – Дніпропетровськ : «Дріант», 2016. – 92 с. – С. 55-72.

Підручники, навчально-методичні посібники:

 • Широкова М.С. Міжнародні економічні відносини. Навчально-методичний комплекс дисципліни. Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму.  – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. –  113 с.
 • Широкова М.С. Міжнародна економічна діяльність України. Навчально-методичний комплекс дисципліни. Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 69 с.
 • Широкова М.С. Групи інтересів, політичні партії і партійні системи // Соціологічні та політологічні студії: підручник для студентів вищих закладів освіти / За ред. проф. А.С. Лобанової. – К.: Вид-во «Каравела», 2018. – 520 с. – С. 320-344.
 • Широкова М.С. Соціологічне дослідження як інструмент вивчення громадської думки, соціально-політичних відносин, явищ і процесів // Соціологічні та політологічні студії: підручник для студентів вищих закладів освіти / За ред. проф. А.С. Лобанової. – К.: Вид-во «Каравела», 2018. – 520 с. – С. 240-264.
 • Широкова М.С. Навчально-методичний посібник «Економічна соціологія» / А.С. Лобанова, І.В. Грабовець, М.С. Широкова. Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – 70 с.
 • Широкова М.С. Практикум «Основи економічної теорії». Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – 245 с.
 • Широкова М.С. Навчально-методичний посібник «Економічний аналіз». Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – 96 с.

 

Інше

Членкиня ГО «Центр соціального аудиту», з 2021 р.

Координатор в Освітній мережі сприяння сталому місцевому розвитку ПРООН, з 2018 р.

Членкиня Соціологічної асоціації України, з 2006 р.

Нагороди

Стипендіатка Програми ім. Лейна Кіркланда (Польсько-Американський Фонд Свободи і Фонд Лідери Змін) 2019-2020 н.р.

Почесна грамота, Криворізька державна адміністрація, 2017 р.

Почесна грамота, Криворізький національний університет, 2014 р.

Стипендіатка Кабінету Міністрів України, 2008 р.

Диплом Міжгалузевої ради профспілок ФПУ лауреату Всеукраїнського конкурсу Академії праці і соціальних відносин та Федерації професійних спілок України «Роль профспілок у становленні та розвитку соціальної держави в Україні: погляд молоді», 2007 р.

Стипендіатка Верховної Ради України, 2005 р.