Сидоров Микола Володимир-Станіславович

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Завідувач кафедри
Доцент
Адміністратор мережі

Телефон

521-33-24, 63-24

Кімната

503, 500а, 505, 511б

Електронна пошта

myksyd@knu.ua

CV

Домашня сторінка

Наукові інтереси

Математичні методи обробки даних з неповною статистичною інформацією, онлайн інтернет-опитування, моделювання у соціології, дослідження соціальних мереж, методи досяжності важкодоступних груп, аналіз непараметричних даних, експертні опитування

Напрямки досліджень

Математичні методи статистики, Новітні освітні технології, створення соціологічних баз даних, новітні технології збору соціологічної інформації

Освіта

2001 - Доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1996 - Захист дисертації на тему "Задачі оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції розривних марковських процесів та їх застосування". Диплом кандидата фізико-математичних наук, шифр спеціальності: 01.05.01 1993 -1995 - Аспірантура у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики, кафедра прикладної статистики 1988 - 1993 - Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність: прикладна математика, кваліфікація: спеціаліст математики, викладач

Нагороди

2019 - Нагрудний знак МОН України "За наукові та освітні досягнення" 2017 - Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» 2010 – “Кращий викладач року” факультету соціології 2006 - Відзнака Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 3 ступеня 2003 - Почесна грамота Міністерства освіти та науки 1999 - Подяка від Київської міської державної адміністрації 1996 - Робота "Фільтрація та інтерполяція мережі масового обслуговування з неповною інформацією" відзначена Дипломом НАН України та премією НАН України для молодих учених 1993-1995 - Соросівський аспірант

Проекти

1996-1998 - “Україна:психологічна допомога дітям” TACIS Українсько-канадський проект "Демократична освіта"

Публікації

 • Война О.А. Сидоров М.В.-С. Рівняння оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції для частково спостережуваних марковських процесів .- Укр. мат. журнал.- 1994р.- том. 46, № 8 , стор. 971-976
 • Война О.А. Сидоров М.В.-С. Обернені рівняння оптимальної нелінійної інтерполяції для частково спостережуваних марковських процесів. .- ДАН України.- 1995р. - №1.- стор. 24-26
 • Сидоров М.В.-С. Фільтрація та інтерполяція мережі масового обслуговування з неповною інформацією .- Вісник КУ, серія фіз.-мат. наук .- 1995р. - №11, стор. 217-233
 • Война О.А. Сидоров М.В.-С. Оцінювання умовних перехідних ймовірностей для частково спостережуваних ланцюгів маркова .- Теорія ймовірностей та математична статистика.- 1996р. вип. 54, стор. 25-37 Voina O.A. Sydorov М.V.-S. The Estimation of Conditional Transition Probabilities for Partially Observable Markov Chains .- Theor. Probability and Math. Statist.- №54, 1997, р.25-37
 • Сидоров М.В.-С. Задачі фільтрації та інтерполяції мережі масового обслуговування з неповною статистичною інформацією .- Наук. видання "Соціально-психологічні знання: актуальність теорії і практики".- Український центр духовної культури. - 1997, стор. 122 143
 • Сидоров М.В.-С. Оптимальне оцінювання часу простою та стану для частково спостережуваної системи масового обслуговування. .- Вісник КУ, серія фіз.-мат. наук .- 1999р. - №1, стор. 229-238
 • Сидоров М.В.-С. Александрович І.М. Ітераційне рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу .- Вісник КУ, серія фіз.-мат. наук .- 1999р. - №4, стор. 75-81
 • Сидоров М.В.-С. Христофорова О.В.. Впровадження комп'ютерних технологій у процес викладання соціологічних дисциплін .- Методологія. Теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. Харків. 1999. ст 297-299 Сидоров М.В.-С. Александрович І.М. Задача Коші для телеграфного рівняння вищого порядку .- Журнал обчислювальної та прикладної математики. Вип.1, 1999, стор. 12-17 Sydorov M.V.-S, Aleksandrovich I.M. Differential operators defining a solution of an elliptic-type equation .- Journal of Mathematical sciences, Vol.102, №1, 2000, p. 3719-3727
 • Сидоров М.В.-С. Александрович І.М. Інтегральне зображення розв'язків ітераційного рівняння Гельмгольца та полігармонічного рівняння .- Вісник КУ, серія фіз.-мат. наук .- 2001р. - №2, стор. 203-208 Сидоров М.В.-С. Головні принципи та можливості дистанційної освіти .- Вісник КУ, серія соціологія, психологія, педагогіка.- 2002р. – Вип. 12-13, стор. 139-141
 • Ляшко І.І., Сидоров М.В.-С., Александрович І.М. Інтегральний оператор Рімана стаціонарних та нестаціонарних процесів для ітераційного осесиметричного випадку .- Журнал обчислювальної та прикладної математики – 2002р. №1 (87), стор. 49-55
 • Сидоров М.В.-С. Нахабич М.А. Особливості застосування новітніх інформаційних технологій у процесі викладання соціальних дисциплін .- Вісник КУ, серія соціологія, психологія, педагогіка.- 2003р. – Вип. 17-18, стор. 142-144
 • Ляшко І.І., Сидоров М.В.-С., Александрович І.М. Обернення деяких інтегральних рівнянь .- Журнал обчислювальної та прикладної математики – 2004р. №2 (91), стор. 25-30
 • Сидоров М.В.-С. Міняйло О.О. Мовна ідентичність у процесі соціалізації .- Вісник КУ, серія соціологія, психологія, педагогіка.- 2004р. – Вип. 20-21, стор. 6-9
 • Сидоров М.В.-С. Нахабич М.А. Інноваційні технології навчання: дистанційна освіта .- Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства: Монографія / за ред. Б.А.Головка. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2004.- с 53-58
 • І.І.Ляшко, Сидоров М.В.-С., І.М. Александрович, О.Ю.Грищенко, Інтегральний оператор Рімана нестаціонарних процесів для ітераційного узагальнення осесиметричного випадку .- Журнал обчислювальної та прикладної математики.- 2004. - №1(90)
 • І.І.Ляшко, Сидоров М.В.-С., І.М. Александрович, Обернення деяких інтегральних рівнянь .- Журнал обчислювальної та прикладної математики.- 2004. - №2(91).- с 25-30
 • Сидоров М.В.-С. Переваги та недоліки використання електронної пошти при проведенні соціологічних опитувань у Інтернеті .- Культура і сучасність. Альманах. №2 (2006).- с.145-153
 • Сидоров М.В.-С. Інтернет-користувач у соціологічному вимірі .- Культура і сучасність. Альманах. №1 (2007).- с.171-179
 • Сидоров М.В.-С. А.О.Пігіда Інтернет-користувач у реальних та віртуальних спільнотах .- Культура і сучасність. Альманах. №2 (2007).- с.186-193
 • Сидоров М.В.-С. А.О.Пігіда Інтернет як простір соціогрупових відносин .- Культура і сучасність. Альманах. №1 (2008).- с.163-168
 • Сидоров М.В.-С. Табаков Д.В. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу .- Політичний менеджмент №4 (31) (2008).- с. 119-125
 • Сидоров М.В.-С. Смартмоб: нові старі розваги молоді чи засіб впливу? .- Соціальні технології № 38 2008, с. 379-392
 • Сидоров М.В.-С. Використання систем комп’ютерного анкетування в Інтернеті .- Соціальні технології № 43 2009, с. 164-175
 • Сидоров М.В.-С. Пігіда А.О. Використання методу мережевого аналізу для дослідження Інтернет- спільнот .- Соціальні технології № 44 2010, с. 240-250
 • Сидоров М.В.-С. Використання параданих у соціологічних дослідженнях.- Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2011/4 жовтень-грудень.- с. 198 - 208

Навчальний посібник