Соболевська Марина Олександрівна

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Доцент

Телефон

(044) 431-04-66, 64-66

Кабінет

502

Email

msobolevska@knu.ua

CV

Наукові інтереси

історія соціології, теоретична соціологія

Дослідження

історія соціології, сучасні соціологічні теорії

Освіта

2014 – докторська дисертація: "Ґенеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях" 2011-2014 – докторантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет соціології 2003 - кандидатська дисертація: "Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє" 1999-2002 – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології 1999 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, магістр соціології

Проекти

 • «Журналістські розслідування: аналіз контенту» (2021, на замовлення Internews Network);
 • «Кращі міжнародні практики критеріїв та показників інтеграції ВПО» (2020-2021, за підтримки Danish Refugee Council (DRC));
 • «Оцінка впливу програмної діяльності «Детектор медіа» (2018-2019, на замовлення Детектор медіа);
 • «Оцінка потреб в організаційному розвитку та навчанні серед НДО» (2018, на замовлення Форуму НДО в Україні);
 • «Дослідження якості впровадження експерименту з медіа освіти в середніх школах, педагогічних ВНЗ та педагогічних коледжах» (2014-2015, за підтримки U-Media/Internews/USAID);
 • «Як створюються та використовуються шкільні фонди» (2013, за підтримки фонду “Відродження”);
 • «Право на освіту та права освітян в Україні: дослідження теорії і практики» (2013, за підтримки фонду “Відродження”);
 • «Діагностика сектору дошкільної освіти в Україні» (2013, в рамках освітньої програми фонду “Відродження”);
 • «Огляд нормативно правової бази та технічних умов щодо використання йодованої солі у хлібній промисловості України» (2012, на замовлення UNICEF Україна);
 • «Як впливає Закон України «Про містобудівельну діяльність» на рівень корупції в будівництві ?» (2012, на замовлення фонду “Відродження”);
 • «Стан репродуктивного здоров’я та здоров’я матері та дитини в Україні» (2012, на замовлення UNICEF Україна);
 • «Інклюзивна освіта в Україні: здобутки, проблеми та перспективи» (травень 2011-січень 2012 рр., в рамках освітньої програми фонду “Відродження”).

Публікації

 • Червінська Т.Г., Соболевська М.О. Часовий вимір гендерної нерівності // Актуальні проблеми філософії та соціології. –№ 31/2021. С. 74-78.
 • Соболевська М.О., Червінська Т.Г. Проблеми та виклики вищої освіти України під час пандемії COVID-19. // Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві. ІV конгрес Соціологічної асоціації України. Тези доповідей. –Харків, 2021.-С.182-184.
 • Червінська Т.Г., Соболевська М.О. Наслідки пандемії COVID-19 в оцінках викладацтва та студентства класичних університетів України// Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (24 червня 2021 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, Л. Загоруйко. –Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2021. –165 с.–С.145-147.
 • Червінська Т.Г., Соболевська М.О. Цифрова компетентність та медіаграмотність як передумови готовності учасників освітнього процесу до переходу на дистанційне навчання в умовах пандемії COVID-19// Проблеми розвитку соціологічної теорії. Матеріали ХVІІІ міжнар. наук.-практичної конференції. -К.: 2021. –С.110-113.
 • Мороз Є.О., Соболевська М.О., Червінська Т.Г. Використання активних методів викладання соціологічних дисциплін в умовах дистанційного навчання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –2021. -№4. –С.129-142
 • Радикалізація рефлексії в сучасному соціологічному теоретизуванні // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практичної конференції. -К.: Логос, 2020. –С. 108-110.
 • Рефлексивні процеси в сучасній теоретичній соціології. Навчальний посібник. -К.: Міленіум, 2020. –108 с.
 • Громадські організації та владні структури: Асиметрії взаємодії  //  Матеріали ХVІ міжнар. наук.-практичної конференції. Проблеми розвитку соціологічної теорії. -К.: Логос, 2019.
 • Класична спадщина як джерело та стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6. –Львів, 2012. –С.203-211.
 • Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Вип.4 (15). –К.: Інститут соціології НАН України. –2012. –С.27-40.
 • Специфіка дисциплінарного статусу соціології як гуманітарної науки // Вісник КНУ. Серія: Соціологія. Вип. 3 –К., 2012. –С.10-16.
 • Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.13. –К.: Логос, 2011. –С. 21-28.
 • Постструктуралістська стратегія категоріального синтезу соціологічної теорії П.Бурдьє як спроба концептуального переосмислення інтегративних засад суспільного життя // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.12. –К.: Фенікс, 2011. –С. 10-17.
 • Рефлексивність як критерій сучасності соціологічної теорії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. –Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2010.  –С.12-16 .
 • Між приватністю та публічністю: парадокси сучасного суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.10. –К.: Фенікс, 2010. –С. 10-15.
 • Перспективи формування громадянського суспільства в Україні крізь призму проблем і потреб розвитку недержавних організацій (НДО) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. –2018. -№1 (36). –с.22-30.
 • Проблеми та потреби організаційного розвитку недержавних організацій (НДО) на сході України (за результатами емпіричного дослідження) //  Матеріали ХV міжнар. наук.-практичної конференції. Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. -К.: Логос, 2018. -С.63-66 
 • The problem of social integration of Ukrainian society (on the example of researches of Internally Displaced Persons (IDP) in Ukraine) // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. –№1 (32). –2017. –К.: Логос, 2017. –С. 14-19.
 • Порівняльний аналіз концепцій соціальної інтеграції у неофункціоналістській та постструктуралістській соціології // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 19-20 травня 2016 року. –К.: Логос, 2016. –С. 128 –130.
 • Проблеми концептуалізації процесів суспільної інтеграції. Круглий стіл // Злобіна О.Г., Соболевська М.О., Черниш Н.Й., Кононов І. та інші // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –2016. -№2. –С. 174-207.
 • Цей невизначений предмет дослідження, або спроба застосуванняметоду-зборки в дослідженні результатів впровадження медіаосвіти у загальноосвітніх школах України // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. –Вип. 37. -Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2016. -С. 65-71.
 • Концептуальні та методичні проблеми викладання соціології як сучасної науки про суспільство // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. –Вип.27. –Т.1. -К.: Логос, 2015. –С. 11-16.
 • Ґенеза та розвиток поняття "соціальна інтеграція" в соціологічній теорії: від класики до сучасності // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. –Вип.28. –К.: Логос, 2015. –С. 13-20.
 • Genesis and development of the concept of "social integration" in sociological theory: from classics to modern // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. –Вип.28. –К.: Логос, 2015. –С. 13-20.
 • Рефлексивність як актуальний напрям тематизації соціологічного дискурсу в неофункціоналізмі Н.Лумана // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. –Вип.29. –К.: Логос, 2015. –С. 5-12.
 • Рефлексивность современной социологической теории: от истоков к перспективам // Психология. Социология. Педагогика. –М: Междунарондный научно-инновационный центр, 2014. -№2 (29). –С. 72-78.
 • Особенности постструктуралистской эпистемологии и возможности ее применения в социологических исследованиях культуры // Гуманитарные научные исследования. –Март 2014. -№ 3. –С.
 • Роль классической традиции в развитии современной социологической теории (на примере неофункционализма) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. –2014. -№2. –С.  212-125
 • Чи потрібна у викладанні соціології теоретична класика? // Круглий стіл: Смислові перспективи навчання/вивчення соціології: студентцентрована освіта // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –2014. -№3. –С. 201-202.
 • Суперечливість модерну та рефлексивність сучасного суспільства в постструктуралістській теорії Е.Гіденса // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.21. –К.: Логос, 2013. –С.6-13.
 • Проблема социального порядка в современной социологической теории: от дискурса порядка к порядку дискурса // Молодой ученый. –Казань, 2013. -№12. -С. 794-798.
 • Проблема соціального порядку і пресупозиції соціологічного теоретизування у неофункціоналістській соціології Дж. Александера// Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки.Вип.20. –К.: Логос, 2013. –С.6-13.
 • Дискурсні особливості сучасного соціологічного теоретизування // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.19. –К.: Логос, 2013. –С.6-13.
 • Сучасна соціологічна теорія як дискурсивна формація в контексті прагматичного повороту в гуманітарному знанні // Вісник Одеського національного університету. Серія "Соціологія і політичні науки".  –2013. –Т.18. –Вип.2 (2). –С. 41 –48.
 • Соціологічна теорія як дискурсивна формація: обґрунтування можливостей та перспектив дискурсивного підходу до аналізу сучасної соціологічної теорії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. –Вип. 19. -Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2013. –С.51-57.
 • Обґрунтування можливостей та перспектив дискурсивного підходу до аналізу сучасної соціологічної теорії: Тези доповідей учасників ІІ Конгресу Соціологічної асоціації України: Соціологія та суспільство: взаємодія в умовахкризи. Харків, 17-19 жовтня 2013 р. –Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. -С. 20-21.
 • Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку// Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції "проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві" 2 листопада 2012 року, Київ. –К.: Логос, 2013. –С.213-216.
 • Соціальний порядок та соціальна інтеграція крізь призму синтетичної соціологічної теорії Е.Гіденса // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.18. –К.: Логос, 2013. –С.19-27.
 • Порядок із парадокса: неофункціоналістська інтерпретація соціального порядку у системній теорії Н.Лумана // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.17. –К.: Логос, 2012. –С. 19-27.
 • Постструкутралістська епістемологія як методологічна основа соціокультурного підходу // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. –Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2012. –С.45-50.
 • Класична спадщина як джерело та стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6. –Львів, 2012. –С.203-211.
 • Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасноїсоціологічної теорії // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Вип.4 (15). –К.: Інститут соціології НАН України. –2012. –С.27-40.
 • Специфіка дисциплінарного статусу соціології як гуманітарної науки // Вісник КНУ. Серія: Соціологія. Вип. 3 –К., 2012. –С.10-16.
 • Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.13. –К.: Логос, 2011. –С. 21-28.
 • Постструктуралістська стратегія категоріального синтезу соціологічної теорії П.Бурдьє як спроба концептуального переосмислення інтегративних засад суспільного життя // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.12. –К.: Фенікс, 2011. –С. 10-17.
 • Рефлексивність як критерій сучасності соціологічної теорії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. –Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2010.  –С.12-16 .
 • Між приватністю та публічністю: парадокси сучасного суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.10. –К.: Фенікс, 2010. –С. 10-15.
 • Неофункціоналістські та постструктуралістські теорії в сучасній соціології. Навчальний посібник. –К.: Дух і літера, 2010. –164 с.
 • Основні соціологічні концепції міста // Соціологія міста: навчальний посібник / за заг. ред. О.К.Міхеєвої. –Донецьк, 2010. –463 с. –С. 47-69.
 • Концептуальні та методичні проблеми викладання соціології: співвідношення теоретичного та практичного знання // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.9. –К.: Фенікс, 2009. –С. 101-105.
 • Категоріальний синтез як напрямок розвитку сучасної соціологічної теорії// Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. –Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. -С. 62.
 • Методичні питання викладання соціології за допомогою мультимедійних засобів // Сучасне суспільство в соціологічних дослідженнях. Матеріали 5 міжвузівської наукової конференції.–К., 2008. –С. 28-33.
 • Застосування інформаційних технологій у викладанні соціологічних дисциплін: методичні аспекти // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. –Донецьк, 2008.
 • Методологічні аспекти дослідження соціальної пам’яті в контексті формування міської ідентичності // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. –Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2006. Т.1. –С.290-295.
 • Позитивізм в соціології та його альтернативи // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.6. –К., 2006. –С. 5-11.
 • Рефлексивність сучасної соціології та її витоки // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. –Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2005. –С.13-19.
 • Мова і влада: аспекти взаємодії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. –Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2004. –С.372-374.
 • Пізнавальні можливості структурного підходу в дослідженні соціальних процесів // Матеріали ІV Всеукраїнської конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії». -К.: Інститут соціології НАН України. –2004. –С.115-117.
 • Суперечки та парадокси постструктуралістської соціальної теорії // Актуальні проблеми соціологічної науки. –2003. -№2. –С.24-30.
 • Проблема об’єктивності соціального пізнання та концепція рефлексивної соціології П.Бурдьє // Соціальні виміри суспільства. Вип.5. –К.: Інститут соціології НАН України. –2002. –С.220-237.
 • Поняття капіталу в соціологічній концепції П.Бурдьє // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. –2002. -№8. –С.31-38.
 • Теорія „габітусу” П.Бурдьє та подвійне структурування соціальної реальності // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Вип.9. –К.: ВПЦ „Київський університет”. -2000. –С.21-23.