Совенко Ольга Сергіївна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

-

Підрозділ

Посада

Провідний соціолог

Телефон

22-49, 521-32-99

Кімната

507а

Електронна пошта

-

Проекти

Моніторинг політичних новин (АУП, 2002-2014 / http://www.aup.com.ua/?cat=monitoring&subcat=newst), контент-аналіз ТБ, радіо та преси;
"Репрезентація ґендерних ідентичностей в українських регіональних ЗМІ" (АУП, 2013 / http://aup.com.ua – звіт та матеріали дослідження)
"Ґендерні стереотипи та насильство у дзеркалі кримських ЗМІ" (ПРООН-ЄС, 2011);
Моніторинг Візової практики країн-учасниць Шенгенської зони (“Європа без бар’єрів”, 2011, 2012, 2013) - http://novisa.org.ua/file/publics/novisa_publics1349762450.pdf
“Українсько-іспанський міграційний вектор: переваги та ризики в контексті візової лібералізації” (ГІ “Європа без бар’єрів”, 2012)
http://novisa.com.ua/analitic/prezentaciya-rezyltativ-doslidgennya-ykrai...
«Репрезентація ґендерних ідентичностей в українських регіональних ЗМІ» - 2013
(контент-аналіз регіональної преси):
http://aup.com.ua/?cat=editions&subcat=analytics&new_lang=ua
«Передвиборча кампанія під час військових операцій: основні меседжі» - 2014
(експертне опитування):
http://aup.com.ua/?cat=editions&subcat=analytics&new_lang=ua
«Імідж та відкритість нової влади до діалогу: як пересилити страх перед власним народом» - 2014 (експертне опитування):
http://aup.com.ua/?cat=editions&subcat=analytics&new_lang=ua
«Політичний піар “в камуфляжі”» - 2014 (експертне опитування):
http://aup.com.ua/?cat=editions&subcat=analytics&new_lang=ua
«Війна у медіа та медіавійна» - 2014 (експертне опитування):
http://aup.com.ua/?cat=editions&subcat=analytics&new_lang=ua
«Як використовувати соціологічні дані під час виборчої кампанії» - серія вебінарів для журналістів (2014):
1. «Методологія соціологічного дослідження для журналіста»
http://aup.com.ua/?cat=news&subcat=full&id=12940
2. «Увага! Рейтинги»
http://aup.com.ua/?cat=news&subcat=full&id=12943
3. «Межі дозволеної інтерпретації»
http://aup.com.ua/?cat=news&subcat=full&id=12944
4. «Маніпуляція заради маніпуляції»
http://aup.com.ua/?cat=news&subcat=full&id=12945
Університетське дослідження UNiDOS 10* (суцільне опитування студентів 1го курсу – роздаткове анкетування) - 2014
Університетське дослідження UNiDOS 10 (вибіркове опитування студентів 2-6го курсів – роздаткове анкетування) - 2014

Інше

Стажування
2012 - International Summer School "Social Network Analysis: Methods and Applications" (HSE, St. Petersburg, Russia)
2009 – International Summer School on the Problems of the New Europe (ISIG, Gorizia, Italy)

Публікації

Супруненко О.С. Драматургійна версія кіберпросторової взаємодії // Збірка “Матеріали всеукраїнської наукової студентсько-аспірантської конференції”, Львів, 2003. - C.136-138
Супруненко О.С. Кіберпросторова взаємодія як предмет вивчення соціології // Збірка “IV Міжнародна науково-практична конференція “Гуманізація вищої освіти: філософські виміри”, Бердянськ, 2004. - С.250-252
Супруненко О.С. “Куди, куди подівся вільний час?” – науково-публіцистична стаття, липень 2003 // Сайт інституту інформаційного суспільства: www.e-ukraine.org.ua
Супруненко О.С. “Сутність кібервзаємодії” – науково-публіцистична стаття, від 18 квітня 2005 // Сайт інституту інформаційного суспільства: www.e-ukraine.org.ua
Супруненко О.С. Феномен насилля: витонченість проявів // “Таврические чтения І: межд. философско-гуманитарная конференция” – 2005.
Супруненко О.С. Между Сциллой и Харибдой: благодатна ли почва для социологической метафоры // Конференция Ломоносовские чтения. - Москва, 2006. – С.179-181 // http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2006/Pdf/Sociology.pdf
Olga Suprunenko The Sociosemantic Ukraine // Aspects of Southeastern Europe and the Black Sea after the Cold War, Gordios, Athens, 2006, p.197-206 (http://www.patrides.com/dec06/malk5.htm)
Супруненко О.С. Украина postsovetica: вивчення простору семантичних інтеракцій // “Таврические чтения ІІ: межд. философско-гуманитарная конференция” - 2006
Супруненко О.С. Україна соціосемантична: вивчення процесів демократизації семантичного простору сучасної української держави // Конференція "Демократичний розвиток та освіта" // http://www.queensu.ca/sps/bdu/2006papers.html– 2006
Супруненко О.С. Украина postsovetica: пространство семантических интеракций // Тезисы докладов и выступлений Всероссийского социологического конгресса «Глобализация и социальные изменения в современной России», том 1 - 2006. С.127-130
Супруненко О.С. Украина postsovetica: пространство семантических интеракций // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. У 2х тт. Т.1 – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006. – С. 59-61
Супруненко О.С. Соціальні смисли vs. соціальна структура українського соціуму // Культура і сучасність: Альманах. – К.: Міленіум, 2008. - №1. - С.168-174
Супруненко О.С. Джерела і рівні смислоутворення: дескриптивний аналіз // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін»: Зб.наук.праць. – Львів: видавн.центр Льв.нац.ун-ту ім.І.Франка, 2008. – С.288-294
Супруненко О.С. Спільні соціальні смисли як основа ефективної комунікації української нації // Віче. – К., 2008. №20. С.29-31
Супруненко О.С. Соціальні смисли vs. соціальна структура українського соціуму (польською мовою) // Nowa Ukraina – Польський історично-політологічний вісник Ягелонського Університету. – Краків-Пшемишль, 2008. №1-2. С.129-139
Супруненко О.С. Смисловий соціально-економічний простір сучасних українців // Економічний часопис ХХI: наук. журнал. – К.: Ін-т трансформації суспільства, 2009. - №9-10. – С.54-56 (версія статті: http://soskin.info/ea/2009/9-10/200927.html)
Супруненко О.С. Мегаполисы нестабильных обществ: теоретико-социологический анализ // Гуманитарные проблемы современности: Москва, 19-20.11.2009. – М., 2009. С.205-208
A. Margarit, O. Suprunenko, L. Vanevska, Z. Tautvydas, Z. Lkhagvasuren, B. Dimitrova European identity // ISIG Journal: European Union, Ethnic Minorities and Integration Issues. Vol. XX, no. 2, 2011, p. 168-186. Gorizia, Italy – стаття у співавторстві // http://www.isigmagazine.isig.it/lib/files/isig_mag_bollettino_it_3133_pd...
Супруненко О.С. Смислова рефлексія в міждисциплінарному контексті: постановка питання // Соціальні виміри суспільства: зб.наук праць. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2011. – вип.3 (14). – С.134-146
Супруненко О.С. Социосемантическая реальность в эпистемологическом измерении // Социогуманитарные проблемы строительного комплекса: Труды 6й практической и 8й Всероссийской науч.-практич. конференции: Москва, 12-13.04.2010. – М: МГСУ, 2010. – 348 с. – С.139-143
Супруненко О.С. Оптимальный выбор образовательных стратегий и формирование критического мышления в информационном обществе // Современные исследования гуманитарных, социальных и экономических проблем строительства и архитектуры. Труды 7й практической и 9й Всероссийской науч.-практич. конференции: Москва, 17-19.11.2010. – М: МГСУ, 2010. – 512 с. - С.151-155
Супруненко О.С. «Смисл» у соціологічних опозиціях: постановка питання // Соціологія та суч. соціальні трансформації: Матер. IV міжнар. конф. студентів та молодих науковців (8-9.12 2011), - Київ, 2012. – 158с. – С.145-148.
Супруненко О.С. Конструкт соціального смислу в соціологічному дискурсі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка. – Київ: Логос, 2011. – Вип. 14. – 2012. - С.71-78
Супруненко О.С. Операціоналізація поняття «соціальний смисл» в неформалізованих інтерв'ю // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії…», 21-22 квіт. 2011 р. (м.Київ) / КНУТШ – К.: Логос, 2012. – С.98-101
Супруненко О.С. Візова політика країн ЄС в Україні: Підсумки громадського моніторингу / Інформаційно-аналітичне видання; книга у співавторстві, Київ – 2012. - 86с.
Совенко О.С. Параллельная дипломатия в агломерационных сетях // Белгородская городская агломерация как субъект опережающего развития : сб. материалов научно-практической конф. Т. 2 / под ред. С.А. Боженова, Ю.В. Астахова, К.В. Харченко. – Белгород: КОНСТАНТА, 2014. – 230 с. – С.153-155
Совенко О.С. Социологическое отражение смысловой реальности в условиях нестабильной повседневности // ВЕСТНИК Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. - № 3. - 2014. – С. 64-72
Совенко О.С. Социологическое отражение смысловой реальности в условиях нестабильной повседневности // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХI Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії…», 22-23 травня 2014 р. (м.Київ) / КНУТШ – Київ, 2014. – С.65-70