Тарабукін Юрій Орестович

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

Доцент

Підрозділ

Посада

Доцент

Телефон

259-04-47, 35-66

Кабінет

508, 501

Email

tarabukin@knu.ua

CV

Наукові інтереси

соціологія молоді, соціологія міста, соціологія маргінальності, політична соціологія, геополітика

Дослідження

соціальні проблеми молоді, соціальні проблеми міста, соціальні проблеми маргінальної молоді у великих містах України

Освіта

1994 - кандидатська дисертація на тему: “Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин”

1990 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, аспірантура

1987 - Київський державний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, спецільність "політологія", магістратура

Публікації

Соціологічні аспекти проблеми працевлаштування випускників вузів в умовах переходу до ринкових відносин //Соціологічний вимір вищої освіти України. – К., 1996. – С.11-119.

Напрямки розв’язання проблем працевлаштування випускників вузів України за сучасних економічних умов // Уряду України, Президенту, законодавчі, виконавчій владі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Вільні економічні зони України: проблеми створення та розвитку”. - К., 1998. – Т.4.- С.323-337.

Соціальне самопочуття випускників вузів у період негарантованої зайнятості та їхні оцінки можливого безробіття // Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Людина і духовність”. – К.,1998. – Т.5.- С.252-265.

Ринок праці та проблеми працевлаштування випускників вузів України // Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Політична культура й політичні партії України. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – К., 1998. – Т.6. – С.-462-476.

Cоціологія молоді. Курс лекцій. – Київ: Фітосоціоцентр, 2001.- 376с.

Програма та методичні вказівки до курсу “Соціологія молоді” для студентів відділення соціології факультету соціології та психології. Вид.2-ге, доп.і перероб. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 24 с.

Навчальні завдання та методичні вказівки до семінарських занять з курсу “Соціологія молоді” для студентів відділення соціології факультету соціології та психології. Вид.2-ге, доп.і перероб. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 32 с.

Екзаменаційні та залікові питання, контрольні тести, орієнтовні теми рефератів, курсових, бакалаврських та дипломних робіт з курсу “Соціологія молоді” для студентів відділення соціології факультету соціології та психології. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 36 с.

Нерівності та процеси класоутворення в суспільстві, що трансформується.// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001.- № 2.- С.183-186 ( у співавт.)

Нагороди

2009 - Почесна грамота Міністерства науки та освіти України

2008 - Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2004 - Кращий викладач факультету