Яковенко Юрій Іванович

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук

Вчене звання

Професор

Підрозділ

Посада

Професор

Телефон

22-45, 259-04-47

Кабінет

508

Email

yakoven2007@knu.ua

CV

Наукові інтереси

теоретична соціологія, методологія та методи соціологічного дослідження, соціологія комунікації, соціологія політики, соціологія простору

Дослідження

соціологія соціології, теоретична соціологія, методологія та методи соціологічного дослідження, соціологія комунікації, соціологія політики, соціологія простору

Освіта

1995 - докторантура, Інститут соціології НАН України

1974 - Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, механіко-математичнй факультет

Проекти

“Методологічні та методичні розробки соціальних показників становлення демократизації суспільства в Україні” (01БП017-01) – керівник напрямку;

“Методологія та методика формування іміджу України в сучасному світі: соціально-психологічні аспекти” – керівник теми.

Публікації

Більше ста тридцяти наукових публікацій, зокрема, 4 монографії:

Яковенко Ю.И., Паниотто В.И. Почтовый опрос в социологическом исследовании. – Киев, 1988. 10.0 д.а.;

Каныгин Ю.М., Яковенко Ю.И. Введение в социальную когнитологию. – Киев. 1992. 6.5 д.а.;

Чачко А.С., Яковенко Ю.И. Образ мира и коммуникация. Киев, 1994. 11.0 д.а.;

Яковенко Ю.И. Артефакт в социологии. Киев, 1995, 19.5 д.а.

Належить до авторів 1-го підручника:

Яковенко Ю.І. та інші. Соціологія: Основи загальної, спеціальних та галузевих теорій: підручник. – К.: Каравела, 2008. – 544 с. (35 д.а.)

та 3-х посібників:

Яковенко Ю.І. та інші. Соціологія освіти: Навчальний посібник. Книга перша. – Київ-Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. – 296 с. (17,6 д.а.);

Яковенко Ю.І. та інші. Соціологія освіти: Навчальний посібник. Книга друга. – Запоріжжя: Вид-во КПУ 2009. – 287 с. (17,1 д.а.);

Яковенко Ю.І. та інші. Захист прав платників податків: Навчальний посібник / За ред. О.М. Бандурки. – К., 2003. – 476 с. (18 д.а.).

Інше

Громадська робота:

академік-секретар відділення політології, соціології та права Академії наук вищої школи України (з лютого 2008 р. до 2012);

член експертної ради ВАК України (1998-2003 рр.);

член вченої ради Інституту соціології НАН України (1990-2005 рр.);

співголова дослідницького комітету (далі – ДК) САУ з соціології політики (2000-2007 рр.) та голова ДК з питань логіки та методології соціології з 2007 р. до теперішнього часу;

член фахової ради з менеджменту організацій ДАК України (1999-2003 рр.);

заступник гол. редактора:

альманаху "Культура і сучасність" (1999-2003 рр.);

збірки наукових праць «Соціальні технології» (2003 – 2009 р.);

часопису “Психологія і суспільство” (2000 р. – т/ч.);

член редколегій:

часопису “Нова парадигма” (м. Київ) (2000 р. – т/ч.);

часопису «Український соціум» (2002 р. – т/ч.);

часопису «Соціальна робота в Україні» з 2003 р. до 2010 р.;

збірки наукових праць «Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки» (2004 р. – т/ч.);

збірки наукових праць "Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка (серія: Соціологія; з 1998 р.– т/ч.);

збірки наукових праць "Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка; серія: соціологія., психологія, педагогіка", 2007 р. – т/ч.

збірки наукових праць "Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права", 2010р.- т/ч.

спеціалізованого англомовного видання для презентації досягнень української науки за її межами "Scientific Horizons" ("Наукові горизонти"), 2010р.- т/ч.

науково-виробничого журналу "Ринок праці та зайнятість населення" з 2012– т/ч.

наукового журналу "СВІТ соціальних комунікацій" з 2010– т/ч.

збірника наукових праць "Міжнародний науковий форум:соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент" з 2010– т/ч.

наукового та інформаційного електронного та друкованого видання "Український соціологічний журнал" з 2010– т/ч.

Член Вчених рад:

заступник голови комісії із соціології науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (1999-2007); голова (2007-2008); заступник голови (2008 – т/ч.);

член спеціалізованої Вченої ради в Київському університеті імені Тараса Шевченка Д 26.001.30 з 1999 р. та її голова 2003-2009 рр.;

член спеціалізованої Вченої ради в Київському університеті імені Тараса Шевченка Д26.001.24 в 1998-2001 рр.;

член спеціалізованої Вченої ради в Інституті соціології НАНУ Д 26.229.01 в 2005-2006 рр.;

член спеціалізованої Вченої ради в Гуманітарному університеті «ЗІДМУ» К17.127.02 в 2006-2008 рр.;

член спеціалізованої Вченої ради в Запорізькому Класичному приватному університеті Д17.127.02 з 2008 р. до 2010р.;

член спеціалізованої Вченої ради К26.053.17 в Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова з 2009 р. до 2012р.:

академік Української академії політичних наук з 2001 р.;

академік Академії Російської федерації із соціальних технологій та місцевого самоуправління з 2006 р.,

член-кореспондент Української академії інформатики з 1992 р.;

віце-президент Українського філіалу Міжнародного інституту Пітіріма Сорокіна – Миколи Кондратьєва (з 2006 р.);

голова конкурсної комісії Соціологічного центру імені Наталії Паніної при Соціологічній асоціації України (з 2006 р.до 2012р.);

член правління Соціологічної асоціації України з 2004 р. до 2011 р.

член Придніпровського наукового центру за напрямком "Соціологічні науки" з 2010 – т/ч.

член Міжнародного філософсько-космологічного товариства з 2012– т/ч.

Підготував: 7 докторів та 12 кандидатів соціологічних наук, серед яких наймолодший в Україні доктор (Ю.В. Романенко – 32 роки) та кандидат наук (С.В. Літвінов - 23 роки), то, відповідно, за вагомий внесок у справу підготовки фахівців вищої кваліфікації отримав Подяку ВАК України в 2007 р. та в 2008 р.;

тричі поспіль переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади із соціології в індивідуальному та командному заліку ставали студенти КНУ імені Тараса Шевченка, які готувалися під орудою Ю.І. Яковенка;

Нагороди

2012 - Відзнака президії Національної академії наук України

2012 - нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України

2011 - Грамота Президії Академії наук вищої школи України як кращому керівнику з 15 відділень АНВШУ

2011 - Заслужений працівник освіти України

2010 - Диплом "Почесний член Соціологічної асоціації України"

2010 - Медаль М.П.Драгоманова за особистий вагомий внесок у розвиток НПУ імені М.П.Драгоманова

2010 - Подяка СБУ за значний внесок у справу утвердження, зміцнення Державної безпеки України та з нагоди Дня Незалежності України

2010 - Подяка Вищої школи соціології при Інституті соціології НАН України з нагоди її 10-річчя за високу професійну майстерність і вагомий внесок у розвиток соціологічної освіти, пропаганду соціологічних знань

2009 - "Почесна грамота Верховної Ради України"

2008 - Подяка ВАК України

2007 - Подяка ВАК України

2001 - "Відмінник освіти України"

2000 - Почесна грамота Міністерства освіти України

Медаль «1500-річчя Києва»