Юзва Людмила Леонідівна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

-

Підрозділ

Посада

Доцент

Телефон

521-33-24, 63-24

Кабінет

503

Email

iuzva@knu.ua

CV

Work dates

до 20 січня 2023

Наукові інтереси

валідизація соціологічних опитувальників, величина невідповіді в соціологічних опитуваннях, солом'яні опитування, екзит-пол, індикатори виявлення та вивчення заздрості, контент-аналітичні дослідження, інтент-аналітичні дослідження, застосування вільного

Освіта

2007 -BUREAU VERITAS, Quality Management Systems Internal Auditor Training Course ISO 9001:2000, QMS Internal Auditor

2003 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, Диплом з відзнакою

Публікації

Юзва Л. Способи валідизації соціологічного опитувальника: практичний досвід аналізу анкети // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. - №24-25. - 2006. - С. 66-69.

Юзва Л. Л. Види аналізу формулювань запитань соціологічного опитувальника // Грані. - №4 (42). - 2005. – С. 101-104.

Юзва Л. Л. Застосування методу зіставлення паралельних рядів для аналізу запитань соціологічного опитувальника // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – 2005. – С. 257-261.

Юзва Л. Л. Ефективність застосування аналізу величини невідповіді, як показника валідності запитання: на прикладі запитань опитувальника ЄСД // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 2006. - №723. - С. 270-276.

Юзва Л. Автобіографічна пам’ять та її вплив на комунікацію типу запитання-відповідь в процесі опитування: досвід досліджень в межах когнітивної теорії // Психологічні проблеми сучасності. Тези ІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Львів, 8-9 квітня 2005 р. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 67-69.

Юзва Л. Л. Запитання як предмет методологічного аналізу (генетичний аспект) // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Матеріали другої наукової конференції (Донецьк, 14 квітня 2006 р.). - Донецьк: ДонДУУ, 2006. - С. 222-229.

Юзва Л. Л. Уход от ответа, как показатель валидности вопроса социологической анкеты: на примере вопросника Европейского Социального Исследования // Материалы XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых „Ломоносов”. Том I. - М.: МГУ, 2006. - С. 186-188.

Л. Л. Юзва. Концепція запитання соціологічного запитальника // Український соціум - № 5 (16). - 2006. - С. 60 – 67.

Юзва Л. Л. Сприйняття респондентами суспільних систем та процесів: на основі аналізу невідповідей запитань опитувальника ЄСД // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих науковців. 27-28 квітня 2006 р. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – С. 181-183.

Юзва Людмила. Труднощі сприйняття респондентами фактологічних запитань // Психологічні проблеми сучасності: Тези ІІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 12 травня 2006 року. – Львів, 2006. – С. 40-41.

Юзва Л.Л. Соломенные опросы или эгерия? (непрофессионализм или манипуляция) // Материалы докладов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев. [Электронный ресурс] — М.: Издательский центр Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486 +; Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader. - http://www.lomonosov-msu.ru/2007/17/uzva_ll.doc.pdf

Юзва Л.Л. Сравнительный анализ анкет экзит-поллов: проблема определения статуса и требований // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев. [Электронный ресурс] — М.: Издательский центр Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486 +; Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader. - http://www.lomonosov-msu.ru/2008

Юзва Л.Л. Соломенные опросы или эгерия? (непрофессионализм или манипуляция) // Грані. - №2 (58). - 2008. – С. 130-135.

Л.Л. Юзва. Запитання соціологічної анкети: запитальні техніки vs сенситив // Український соціум. - № 2 (25). - 2008. - С. 80 – 87.

Юзва Л.Л. Анкета екзит-полу як соціологічний інструментарій: практичний досвід аналізу запитальника // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – № 1 (43). – 2008. – С. 24 – 28.

Л.Л. Юзва. Заздрість: соціологічні індикатори виявлення та вивчення // Український соціум. - № 1 (28). – 2009. – С. 80 – 86.

Соціологія масових комунікацій / Укл. Юзва Л.Л. – К.: АПСВ, 2009. – 32 с.

Юзва Л. Контент-аналіз: обґрунтування методу // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 476 с.

Л.Юзва. Вопросы социологической анкеты: методологические проблемы конструирования. – Saarbr?cken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG., 2010. – 258 с. (ISBN: 978-3-8433-0171-8)

Нагороди

2011 - Сертифікат фіналіста V Всеукраїнського молодіжного конкурсу "Новітній інтелект України"

2010 - Сертифікат фіналіста ІV Всеукраїнського молодіжного конкурсу "Новітній інтелект України"

2007 - Certificate of Successful Completion, Quality Management Systems Internal Auditor Training Course ISO 9001:2000

2006 - Грамота за кращий виступ на секції "Соціологічне бачення особистості в сучасному суспільстві"

2006 - Диплом за кращий виступ на ХІІІ міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, Московський державний університет імені М.В. Ломоносова